Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Flensburg

Nr. Skipper
1 Abraham Jacobsen
2 Abraham Jebsen
3 Ahrend Lorenzen
4 And: van Batm
5 Andreas von Barm
6 Anthoni Jensen
7 Asmus Andersen
8 Asmus Clasen
9 Asmus Clausen
10 Asmus Jessen
11 Asmus Martensen
12 Asmus Wraaman
13 Bastian Hansen Hausvoigt
14 Bastian Hausvogel
15 Bay Fiebye
16 Boye Hansen
17 Boy Hansen
18 Broder Brodersen
19 Broder Knudsen
20 Bøye Hansen
21 Bøyesen Simon
22 Carsten Arnt
23 Christ: Clausen
24 Christ: J: Clausen
25 Christ. J. Clausen
26 Christen Jacobsen
27 Christian Hansen
28 Christian Smith
29 Daniel Voigt
30 Dideric Heu
31 Ditlef Kiel
32 Elias J: Bolin
33 Elias J. Bolinn
34 Elias Joh: Bolin
35 Erich Hansen
36 Frans Bune
37 Friderich H. Jordt
38 Friderik Schilling
39 Friderik Skilling
40 Friderik Woltener
41 Friderik Woltner
42 Fridrich H. Jordt
43 Grothe J. J.
44 H. Henrich Hansen
45 H. Strobel
46 Hans A: Storm
47 Hans Albert Storm
48 Hans Albret Storm
49 Hans Albt. Storm
50 Hans Asmussen
51 Hans Bahr
52 Hans Beel
53 Hans Bune
54 Hans C: Hee
55 Hans Christ: Hoe
56 Hans Christian Henningsen
57 Hans Cristian Henningsen
58 Hans Cristian Madsen
59 Hans D: Callesen
60 Hans D. Callesen
61 Hans Detlef Callesen
62 Hans F. Schlieting
63 Hans Frid: Pettersen
64 Hans Fridrik Bahr
65 Hans Fridrik Pettersen
66 Hans H: Hansen
67 Hans Hansen
68 Hans Hanssen
69 Hans Hendr: Hansen
70 Hans Hendrich Hansen
71 Hans Hendrik Hansen
72 Hans Henrich Hansen
73 Hans Henrich Wulf
74 Hans Henrik Hansen
75 Hans Hr Wulf
76 Hans J: Lemke
77 Hans Jacob Ehlert
78 Hans Jacob Ehlerts
79 Hans Jacob Ehlertz
80 Hans Janson
81 Hans Jensen
82 Hans Jost
83 Hans Jørg: Mørck
84 Hans Jørgen Leemke
85 Hans Jørgens; Mørck
86 Hans Jørgens: Mørch
87 Hans Korsholm
88 Hans Lorensen
89 Hans Lorentsen
90 Hans Madsen
91 Hans Matzen
92 Hans Mørch
93 Hans Mørck
94 Hans N: Hag
95 Hans N: Jørgensen
96 Hans N: Schiefer
97 Hans N. Juhler
98 Hans Nicolaii Jørgensen
99 Hans Nielsen
100 Hans Nissen
101 Hans Nissen Juhler
102 Hans Nissen Way
103 Hans Parhøy
104 Hans Richelsen
105 Hans Schults
106 Hans Sikuctz
107 Hans Thielsen
108 Hans Tielsen
109 Hans Wagenføhr
110 Hans Wayenfor
111 Henning Jensen
112 Henrich Lund
113 Henrich von Barm
114 Henrick Lund
115 Henrick von Barm
116 Herm: Strubel
117 Isach: Jacobsen
118 J: Groth
119 Jacob Friderichsen
120 Jacob Hansen
121 Jacob Jacobsen
122 Jacobsen Barm
123 Jacob Thielen
124 Jacob van Barm
125 Jacob von Barm
126 Jahnsen Lars
127 Jahnsen P. H.
128 Jan Jansen
129 Jensen Lorentz
130 Jens Iversen
131 Jens Jensen
132 Jens Jurgensen
133 Jens Jørgensen
134 Jens Kiempe
135 Jens Mørh
136 Jens Mørk
137 Jens O: Dahl
138 Jens Ohlsen Dahl
139 Jens Olsen Dahl
140 Jens Pedersen
141 Jens Petersen
142 Jeuj. Valkart Knudsen
143 Joackum Aalmann
144 Jochim H: Syvertz
145 Jochim H. Syvertz
146 Jochim Tepelman
147 Jochum Henrich Ivers
148 Jochum Aalmann
149 Jochun Ahlmann
150 Joh: Kønig
151 Johan Andersen Blaffert
152 Johan C. Møller
153 Johan Clausen Møller
154 Johan Feddersen
155 Johan Fæddersen
156 Johan H. Lorentzen
157 Johan Hansen Blaffert
158 Johan J: Braderup
159 Johan Jacobsen Braderup
160 Johan Knudt
161 Johan Møller
162 Johann H. Sivertz
163 Johan Nissen
164 Johann Jacobsen
165 Johan Rønne
166 Jong V: Knudsen
167 Jung V: Knudtzen
168 Jung Volnark Knudsen
169 Jurgen Groodt
170 Jurg V: Knudsen
171 Jørgen Axen
172 Jørgen Erichsen
173 Jørgen Groot
174 Jørgen H. Grodt
175 Jørgen N: Jørgensen
176 Jørgen N. Jørgensen
177 Jørgen Nick: Jørgensen
178 Jørgen Niel. Jørgensen
179 Jørgen Poulsen
180 Lars Hansen
181 Lars Jansen
182 Lorens Knudsen
183 Lorentz Bulen
184 Lorentz Bune
185 Lorentz Dune
186 Lorentz Knudsen
187 Lorentz Petersen
188 Marcus Jensen
189 Marius Jensen
190 Martin Jensen Rohr
191 Mathhias Missen
192 Mathias Koed
193 Mathias Mørch
194 Mathias Mørk
195 Mathias Nielsen
196 Mathias Nissen
197 Mathis Mathiasen Koed
198 Mathis Mathiassen Koed
199 Mauritz Axen
200 Meinert Beiks
201 Meinert Reiks
202 Necolai H: Guderup
203 Necolai H. Guderup
204 Necolai Jørgensen
205 Nic: Petersen
206 Nicholaij Jacobsen
207 Nicholaij Nielsen
208 Nicolai Drewitz
209 Nicolaii Jacobsen
210 Nicolaii Nielsen
211 Nicolaii Schæffer
212 Nicolaij Jacobsen
213 Nicolai Petersen
214 Nicolai Sommer
215 Nicolaj Callesen
216 Nicolaj Guderup
217 Nicolaj Pettersen
218 Nicolaj Thielsen
219 Nicolay Callesen
220 Nicolay Guderup
221 Nicolay Jurgensen
222 Nicolay Jørgensen
223 Nicolay P. Schou
224 Nicolay Petersen
225 Nicolay Thomsen
226 Niels Nielsen
227 Niels Sørensen
228 Niolaj Callesen
229 Niss Andresen
230 Niss L. Collun
231 Niss Lor. Collund
232 Nommen Hertzberg
233 Otto John Eschield
234 Paul Nielsen Ahrend
235 Paul Nissen Ahrend
236 Peder Arentsen
237 Peder J: Lund
238 Peder Jørgen Lund
239 Peder Jørgensen Lund
240 Peder Mortensen
241 Peder T. Juhl
242 Peder Thomesen
243 Peter A: Smith
244 Peter And: Schmidt
245 Peter And: Smith
246 Peter Dutschen
247 Peter Dutsken
248 Peter Fr: Petersen
249 Peter Fridik Petersen
250 Peter Hinrich Harboe
251 Peter J: Lund
252 Peter Jørg: Lund
253 Peter Jørgensen Lund
254 Peter Kittelsen
255 Peter Larsen
256 Peter Lassen
257 Peter Lund
258 Peter N: Thomsen
259 Peter N: Thorsen
260 Peter Nicolaii Thomsen
261 Peter P. Juhl
262 Peter Petersen
263 Peter Thomsen
264 Peter Thorsen
265 Petter H: Harboe
266 Petter Kittelsen
267 Petter Thomsen
268 Philip H: Hansen
269 Phillip Hansen
270 Phillip Petersen
271 Phillip Pettersen
272 Pieter Hend: Harboe
273 Poul Nissen Ahrendt
274 Poul Nissen Arenth
275 Poul Poulsen
276 Severin Jensen
277 Severin P. Kruse
278 Simon Bøysen
279 Simon Jacobsen
280 Soren Petersen Ploug
281 Søren Larsen
282 Søren Petersen Plog
283 Søren Ploug
284 Søren Sorensen
285 Søren Sørensen
286 Thomas Lorensen
287 Thomas Lorentsen
288 Wilhelm Hansen
289 Willem Hansen