Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Skipper: Niels Nielsen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Retning LN Nr. Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Arendal 1794 Inn 90 1 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
135 2 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
181 3 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
223 4 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
246 5 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
268 6 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
314 7 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
338 8 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
381 9 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
406 10 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
444 11 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
498 12 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
556 13 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
2 Arendal 1794 Ut 107 14 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
138 15 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
177 16 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
221 17 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
249 18 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
277 19 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
308 20 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
348 21 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
385 22 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
426 23 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
498 24 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
541 25 11 Nedenes Len Norge Langesund Norge
3 Christiania 1786 Inn 786 26 24 Christiania Norge Langesund Norge
1206 27 24 Christiania Norge København Danmark
4 Christiania 1786 Ut 740 28 24 Christiania Norge København Danmark
5 Christiania 1794 Ut 225 29 20 1/2 Sønderho Danmark Ribe Danmark
6 Kristiansand 1756 Inn 196 30 Jakt Stavern Norge Larvik Norge
201 31 Jakt 11 Flensburg Danmark Kalundborg Danmark
7 Langesund 1754 Inn 174 32 20 Nedenes Len Norge Rørvig Danmark
298 33 20 Nedenes Len Norge Rørvig Danmark
378 34 20 Nedenes Len Norge Rørvig Danmark
408 35 Chathrina Frid. værns værf Larvik Norge
430 36 Chathrina Frid. værns værf Larvik Norge
455 37 Chathrina Frid. værns værf Larvik Norge
8 Langesund 1754 Ut 193 38 Kreyert 24 Nedenes Len Norge Holbæk Danmark
289 39 Kreyert 24 Nedenes Len Norge Arendal Norge
384 40 Kreyert 24 Nedenes Len Norge Arendal Norge
402 41 Jagt Stavern Norge Friderichs wærn verf
421 42 Jagt Stavern Norge Friderichs wærn verf
454 43 Jagt Stavern Norge Friderichs wærn verf
9 Langesund 1756 Inn 172 44 Kongl. Mayts. Jagt Stavern Norge Larvik Norge
10 Langesund 1774 Ut 59 45 Galias 17 Nedenes Len Norge Aalborg Danmark
257 46 Galias 17 Nedenes Len Norge Arendal Norge
319 47 Galias 17 Nedenes Len Norge Arendal Norge
387 48 Galias 17 Nedenes Len Norge Arendal Norge
451 49 Galias 17 Nedenes Len Norge Kragerø Norge
11 Langesund 1776 Ut 120 50 Galias 17 Nedenes Len Norge Kragerø Norge
233 51 Galias 17 Nedenes Len Norge Aalborg Danmark
389 52 Galias 17 Nedenes Len Norge Aalborg Danmark
12 Langesund 1783 Inn 219 53 Jagt 2 1/2 Nedenes Len Norge Arendal Norge
277 54 Jagt 2 1/2 Nedenes Len Norge Arendal Norge
368 55 Jagt 2 1/2 Nedenes Len Norge Arendal Norge
441 56 Jagt 2 1/2 Nedenes Len Norge Arendal Norge
608 57 Jagt 2 1/2 Nedenes Len Norge Arendal Norge
13 Langesund 1786 Inn 7 58 Galeas 24 Christiania Norge København Danmark
36 59 Christiania Norge Lester og "kommet fra" ikke oppgitt.
14 Langesund 1786 Ut 6 60 Båt 1 Christiania Norge Christiania Norge
23 61 Passeer Seddel Christiania Norge Christiania Norge
101 62 Passeer Seddel Christiania Norge Christiania Norge
369 63 Galeas 24 Christiania Norge Christiania Norge
15 Langesund 1788 Ut 131 64 Jagt 17 Svendborg Danmark Nakskov Danmark
16 Larvik 1786 Inn 227 65 17 Svendborg Danmark Gdansk Polen
17 Mandal 1786 Inn 11 66 40 Mandal Norge Boulogne-sur-Mer Frankrike
40 67 40 Mandal Norge England England
82 68 40 Mandal Norge England England
99 69 40 Mandal Norge England England
18 Mandal 1786 Ut 7 70 40 Mandal Norge Frankrike Frankrike
28 71 40 Mandal Norge England England
72 72 40 Mandal Norge England England
100 73 40 Mandal Norge England England
19 Risør 1756 Inn 17 74 20 Nedenes Len Norge Rørvig Danmark
76 75 Stavern Norge Larvik Norge
20 Trondheim 1774 Inn 120 76 33 1/2 Flensburg Danmark Korsør Danmark København Danmark
21 Trondheim 1774 Ut 116 77 33 1/2 Flensburg Danmark Korsør Danmark København Danmark

* Nåtidens land.