Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Kalundborg

Nr. Skipper Fartøy
1 Adrian Rasmusen
2 Albret Rasmussen
3 Anders Carlsen
4 Anthon Kattenkamp
5 Asmus Corneliusøn
6 Christen Jørg. Bøye
7 Christen Thorøe
8 Christen Thurøe
9 Christian Salling
10 Clemen Pedersen
11 Clemet Pedersen
12 Eling J. Stutts
13 Engelbret Knudsen
14 Erich Halvorsen
15 Frederich Worpel
16 Friderich Worpel
17 Giort F. Bagger
18 Gregens Johnsen
19 Greger Jonsen
20 Gregers Johnsen
21 Gunder Sivertsen
22 Hans Alb. Bøye
23 Hans J: Bøye
24 Hans Olsen
25 Hans Udlladzen
26 Herman Biertfrundt
27 Jahn Andersen Nøtterøe
28 Jan Backe
29 Jan Petersen Bacher
30 Jens Erich Thygesen
31 Jens Hovland
32 Johan Christian Wasmuth
33 Johan C Warmuth
34 Johan Hansen
35 Johan Møller
36 Johan Plesner
37 John Hansen
38 Jstrand Raagaard
39 Jørgen Hansen
40 Jørgen Hansen Kiølsing
41 Jørgen Hedeman
42 Jørgen Jacobsen
43 Jørgen Pedersen
44 Jørgen Tunboe
45 Kittel Hansen Kiøge
46 Kristen Salling
47 Lambert Nielsen
48 Lars Bastrup
49 Lars C. Barhup
50 Lars C. Bastrup
51 Lars C. Aastrup
52 Lars Christens: Bastrup
53 Lars Cristensen Bastrup
54 Lars Hansen Rudkiøbing
55 Lars L. Sundeø
56 Lars Olsen
57 Mecael Sørensen
58 Michel Fogedt
59 Mikkel Sørensen
60 Mogens Høyberg
61 Niels Hansen
62 Niels Jørgensen
63 Niels Mohn
64 Niels Nielsen
65 Niels Thordsen
66 Niels Tollefsen
67 Naaman Faber
68 Naamans Faber
69 Ole Huusvig
70 Ole Larsen
71 Ole Larsen Bielland
72 Ole Rasmussen
73 Peder Jonsen
74 Peder Jversen
75 Peder Knudsen
76 Peder Knudsen Rastrup
77 Peder Leerhøy
78 Peter Hansen
79 Peter Joh. Tamsen
80 Petter Claasen
81 Petter Møller
82 Pieter Claasen
83 Poul Majbom
84 Rasmus Jørgensen
85 Rasmus Rasmussen
86 Saxe Jensen
87 Søren Buchtrup
88 Thomas Herbert
89 Tønnes Henrichsen
90 Tønnes Jacobsen
91 Wendzel Thorne
92 Wendzel Thornøe
93 Wentzel Tornøe
94 Westi Raae
95 Wistii Raae
96 Wisti Raae
97 Wisty Raae