Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Kalundborg

Nr. Skipper Fartøy
1 Adrian Rasmusen
2 Albret Rasmussen
3 Anders Carlsen
4 Anthon Kattenkamp
5 Christen Jørg. Bøye
6 Christen Thorøe
7 Christen Thurøe
8 Christian Salling
9 Clemen Pedersen
10 Clemet Pedersen
11 Eling J. Stutts
12 Erich Halvorsen
13 Giort F. Bagger
14 Gregens Johnsen
15 Greger Jonsen
16 Gregers Johnsen
17 Gunder Sivertsen
18 Hans Alb. Bøye
19 Hans J: Bøye
20 Hans Olsen
21 Hans Udlladzen
22 Jahn Andersen Nøtterøe
23 Jan Backe
24 Jan Petersen Bacher
25 Jens Hovland
26 Johan Christian Wasmuth
27 Johan C Warmuth
28 Johan Hansen
29 Johan Møller
30 John Hansen
31 Jstrand Raagaard
32 Jørgen Hansen
33 Jørgen Hedeman
34 Jørgen Jacobsen
35 Jørgen Pedersen
36 Jørgen Tunboe
37 Lambert Nielsen
38 Lars Bastrup
39 Lars C. Barhup
40 Lars C. Bastrup
41 Lars C. Aastrup
42 Lars Christens: Bastrup
43 Lars Cristensen Bastrup
44 Lars Hansen Rudkiøbing
45 Lars L. Sundeø
46 Lars Olsen
47 Mecael Sørensen
48 Michel Fogedt
49 Mogens Høyberg
50 Niels Hansen
51 Niels Jørgensen
52 Niels Mohn
53 Niels Nielsen
54 Niels Tollefsen
55 Naaman Faber
56 Naamans Faber
57 Ole Huusvig
58 Ole Larsen
59 Ole Larsen Bielland
60 Ole Rasmussen
61 Peder Jonsen
62 Peder Jversen
63 Peder Leerhøy
64 Peter Joh. Tamsen
65 Petter Møller
66 Poul Majbom
67 Rasmus Jørgensen
68 Rasmus Rasmussen
69 Saxe Jensen
70 Søren Buchtrup
71 Thomas Herbert
72 Tønnes Henrichsen
73 Tønnes Jacobsen
74 Wendzel Thorne
75 Wendzel Thornøe
76 Wentzel Tornøe
77 Westi Raae
78 Wistii Raae
79 Wisti Raae
80 Wisty Raae