Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Stavern

Nr. Skipper
1 Anders Dahle
2 Anders Dhale
3 Boye Petersen
4 Bøye Petersen
5 Christen Kaste
6 Friderich Friderichsen
7 Friedrich Friderichsen
8 Hans Grøn
9 Hans H. Grøn
10 Hans Hansen Grøn
11 Jacob Dirichs
12 Jacob Jacobsen
13 Jens Woxwold
14 Niels Mortensen
15 Niels Nielsen
16 Ped: And: Watum
17 Ped And. Wattum
18 Peder A: Watum
19 Peder And. Watum
20 Peder Andersen Watum
21 Peter And: Watum
22 Piebe Jelles
23 Simon Brantz
24 Simon Fratz