Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Stavern

Nr. Skipper
1 Anders Dahle
2 Anders Dhale
3 Boye Petersen
4 Bøye Petersen
5 Christen Kaste
6 Evert Reinders
7 Friderich Friderichsen
8 Friedrich Friderichsen
9 Hans Grøn
10 Hans H. Grøn
11 Hans Hansen Grøn
12 Jacob Dirichs
13 Jacob Jacobsen
14 Jan Aanes Couper
15 Jan Aanes Kueper
16 Jens Woxwold
17 Niels Mortensen
18 Niels Nielsen
19 Niels Truelsen
20 Niels Trulsen
21 Ped: And: Watum
22 Ped And. Wattum
23 Peder A: Watum
24 Peder And. Watum
25 Peder Andersen Watum
26 Peter And: Watum
27 Piebe Jelles
28 Simon Brantz
29 Simon Fratz
30 Tiapke Harmens