Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Christiania

Nr. Skipper
1 Anon Pedersen
2 Bernoldi Polti
3 Carlo Pravello
4 Charlo Travello
5 Christen Jacobsen
6 Christen Moller
7 Christen Møller
8 Daniel Christiansen
9 David Brede
10 Einer Pedersen
11 Friderich Bødker
12 Friderich Bødtker
13 Friderich Hefty
14 Halvor Nicolai Wiborg
15 Halvor Sorensen
16 Halvor Sørensen
17 Halvor Wiborg
18 Hans H: Rommelhoff
19 Hans Halvorsen
20 Hans Henr: Rummelhof
21 Jacob Madsen
22 Jacob Natvig
23 Jacob Nielsen
24 Jacob T. Wolff
25 Jan Frick
26 Jens Olsen
27 Jens Pedersen
28 Jesper Kolderup
29 Johanes Schours
30 Johan H: Finkenhagen
31 Johan Henr: Finchenhagen
32 Johannes Schau
33 Johannes Schou
34 Johannes Schow
35 Jørgen Jacobsen
36 Lars Hellesen
37 Lars Olsen
38 Mads Smidt
39 Mads Smit
40 Mads Smith
41 Michael Krefting
42 Michael Kræfting
43 Michal Krething
44 Nicolaii Abelsted
45 Nicolaij Abelsted
46 Nicolaij Abelsteed
47 Niels Case
48 Niels Nielsen
49 Niels Olsen
50 Niels Thue
51 Olaus Herstad
52 Ole B: Thorsen
53 Ole Balle Horssen
54 Ole Balle Thorsen
55 Ole Balle Tordsen
56 Ole Ball Thorsen
57 Ole Christian Bache
58 Ole Møller
59 Ole P: Møller
60 Ole Peter Møller
61 Ole Storud
62 Peder Grønlien
63 Peter Clansen
64 Peter Clausen
65 Peter Grønlien
66 Reinert Hansen
67 Rejnert Hansen
68 Wilhelm Smidt
69 Wilhelm Smith
70 Aanon Lie