Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Christiania

Nr. Skipper
1 Anon Pedersen
2 Bernoldi Polti
3 Carlo Pravello
4 Charlo Travello
5 Christen Moller
6 Christen Møller
7 Daniel Christiansen
8 David Brede
9 Einer Pedersen
10 Friderich Bødker
11 Friderich Bødtker
12 Friderich Hefty
13 Halvor Nicolai Wiborg
14 Halvor Sorensen
15 Halvor Sørensen
16 Halvor Wiborg
17 Hans H: Rommelhoff
18 Hans Halvorsen
19 Hans Henr: Rummelhof
20 Jacob Madsen
21 Jacob Natvig
22 Jacob Nielsen
23 Jacob T. Wolff
24 Jan Frick
25 Jens Olsen
26 Jens Pedersen
27 Jesper Kolderup
28 Johanes Schours
29 Johan H: Finkenhagen
30 Johan Henr: Finchenhagen
31 Johannes Schau
32 Johannes Schou
33 Johannes Schow
34 Jørgen Jacobsen
35 Lars Hellesen
36 Lars Olsen
37 Mads Smidt
38 Mads Smit
39 Mads Smith
40 Michael Krefting
41 Michael Kræfting
42 Michal Krething
43 Nicolaii Abelsted
44 Nicolaij Abelsted
45 Nicolaij Abelsteed
46 Niels Case
47 Niels Nielsen
48 Niels Olsen
49 Niels Thue
50 Olaus Herstad
51 Ole B: Thorsen
52 Ole Balle Horssen
53 Ole Balle Thorsen
54 Ole Balle Tordsen
55 Ole Ball Thorsen
56 Ole Christian Bache
57 Ole Møller
58 Ole P: Møller
59 Ole Peter Møller
60 Ole Storud
61 Peder Grønlien
62 Peter Clansen
63 Peter Clausen
64 Peter Grønlien
65 Reinert Hansen
66 Rejnert Hansen
67 Wilhelm Smidt
68 Wilhelm Smith
69 Aanon Lie