Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Christiania

Nr. Skipper
1 Anders Lerche
2 Anon Pedersen
3 Bernoldi Polti
4 Carlo Pravello
5 Charlo Travello
6 Christen Jacobsen
7 Christen Moller
8 Christen Møller
9 Christopher Olsen
10 Daniel Christiansen
11 David Brede
12 Einer Pedersen
13 Endre Amundsen
14 Friderich Bødker
15 Friderich Bødtker
16 Friderich Hefty
17 Halvor Nicolai Wiborg
18 Halvor Sorensen
19 Halvor Sørensen
20 Halvor Wiborg
21 Hans H: Rommelhoff
22 Hans Halvorsen
23 Hans Henr: Rummelhof
24 Jacob Bendiche
25 Jacob Bendicke
26 Jacob Madsen
27 Jacob Natvig
28 Jacob Nielsen
29 Jacob T. Wolff
30 Jan Frick
31 Jens Olsen
32 Jens Pedersen
33 Jesper Kolderup
34 Johanes Schours
35 Johan H: Finkenhagen
36 Johan Henr: Finchenhagen
37 Johannes Schau
38 Johannes Schou
39 Johannes Schow
40 Jørgen Jacobsen
41 Lars Abrahamsen
42 Lars Hellesen
43 Lars Olsen
44 Mads Smidt
45 Mads Smit
46 Mads Smith
47 Mathias Slenersen
48 Michael Krefting
49 Michael Kræfting
50 Michal Krething
51 Nicolaii Abelsted
52 Nicolaij Abelsted
53 Nicolaij Abelsteed
54 Niels Case
55 Niels Nielsen
56 Niels Olsen
57 Niels Thue
58 Olaus Herstad
59 Ole B: Thorsen
60 Ole Balle Horssen
61 Ole Balle Thorsen
62 Ole Balle Tordsen
63 Ole Ball Thorsen
64 Ole Christian Bache
65 Ole Møller
66 Ole P: Møller
67 Ole Peter Møller
68 Ole Storud
69 Peder Grønlien
70 Peder Wigs
71 Peter Clansen
72 Peter Clausen
73 Peter Grønlien
74 Poul Andersen
75 Reinert Hansen
76 Rejnert Hansen
77 Wilhelm Smidt
78 Wilhelm Smith
79 Aanon Lie