Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Christiania

Nr. Skipper
1 Anders Lerche
2 Anders Lercke
3 Anon Pedersen
4 Bernoldi Polti
5 Carlo Pravello
6 Charlo Travello
7 Christen Jacobsen
8 Christen Moller
9 Christen Møller
10 Christopher Olsen
11 Daniel Christiansen
12 David Brede
13 Einer Pedersen
14 Endre Amundsen
15 Friderich Bødker
16 Friderich Bødtker
17 Friderich Hefty
18 Halvor Nicolai Wiborg
19 Halvor Sorensen
20 Halvor Sørensen
21 Halvor Wiborg
22 Hans H: Rommelhoff
23 Hans Halvorsen
24 Hans Henr: Rummelhof
25 Jacob Bendiche
26 Jacob Bendicke
27 Jacob Madsen
28 Jacob Natvig
29 Jacob Nielsen
30 Jacob T. Wolff
31 Jan Frick
32 Jens Olsen
33 Jens Pedersen
34 Jesper Kolderup
35 Johanes Schours
36 Johan H: Finkenhagen
37 Johan Henr: Finchenhagen
38 Johannes Schau
39 Johannes Schou
40 Johannes Schow
41 Jørgen Jacobsen
42 Lars Abrahamsen
43 Lars Hellesen
44 Lars Olsen
45 Mads Smidt
46 Mads Smit
47 Mads Smith
48 Mathias Slenersen
49 Michael Krefting
50 Michael Kræfting
51 Michal Krething
52 Nicolaii Abelsted
53 Nicolaij Abelsted
54 Nicolaij Abelsteed
55 Niels Case
56 Niels Nielsen
57 Niels Olsen
58 Niels Thue
59 Olaus Herstad
60 Ole B: Thorsen
61 Ole Balle Horssen
62 Ole Balle Thorsen
63 Ole Balle Tordsen
64 Ole Ball Thorsen
65 Ole Christian Bache
66 Ole Møller
67 Ole P: Møller
68 Ole Peter Møller
69 Ole Storud
70 Peder Grønlien
71 Peder Wigs
72 Peter Clansen
73 Peter Clausen
74 Peter Grønlien
75 Poul Andersen
76 Reinert Hansen
77 Rejnert Hansen
78 Wilhelm Smidt
79 Wilhelm Smith
80 Aanon Lie