Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Langesund

Nr. Skipper Fartøy
1 Albert Heuch
2 Amund Gundersen
3 Anders Andersen
4 Anders Backe
5 Anders Bøysen
6 Anders Echonrød
7 Anders Erichsen
8 Anders Hansen
9 Anders Larsen
10 Anders Rentler
11 Anders Svindt
12 Andreas Thomsen
13 Aslach Pedersen
14 Baltzar Hanssen
15 Baltzar Legler
16 Baads leylighed
17 Baads Leylighed
18 Carl Andersen
19 Carl Carlsen
20 Christen Arnesen
21 Christen Olsen
22 Christen Pedersen
23 Christen Poulsen
24 Christen Sivertsen
25 Christian Hendrichsen
26 Christian Jensen
27 Claus Clausen Wilt
28 Clemen Pedersen
29 Clemet Pedersen
30 Clemmet Pedersen
31 Ejner Bjørnsen
32 Elias Ammundsen
33 Elias E. Twihoug
34 Erich Aaron
35 Eric Pedersen
36 Even Larsen
37 Even Rolfsen
38 Gunder Braaden
39 Halvor Eliesen
40 Hans Abrahamsen
41 Hans Andersen
42 Hans Friis
43 Hans Hansen
44 Hans Jacob Smidt
45 Hans Jensen Woxholm
46 Hans Thomassen
47 Hans Thomsen
48 Hans Torgrimsen
49 Henrich Næss Susanna
50 Hermand Heytman
51 Iver Kielskow
52 Jacob Hermans
53 Jacob Tostensen
54 Jan Madsen
55 Jens Gundersen
56 Jens Jørstad
57 Jens Schaarup
58 Jesper Olsen
59 Jgield Torchelsen
60 Jngvold Pettersen
61 Johan Buller
62 Johan Butler
63 Jon Jensen
64 Jørgen Bache
65 Knud Christensen
66 Knud Jacobsen
67 Knud Jensen
68 Knud Joensen
69 Knud Salvesen
70 Lars Andersen
71 Lars Biørnsen
72 Lars Hotland
73 Lars Hovand
74 Lars Howland
75 Lars Ølbør
76 Lorentz Hendrich Remke
77 Madame Smith
78 Mads Larsen
79 Marcus Bøckmann
80 Matthias D: Hybeck
81 Niels Brodahl
82 Niels Eegvog
83 Niels Jacobsen
84 Niels Jenssen
85 Niels Koeg
86 Niels Larsen
87 Niels Larssen
88 Niels Nielsen
89 Ole Guttormsen
90 Ole Hafsta
91 Ole Hage
92 Ole Jensen
93 Ole Larssen
94 Ole Paus Haabets Anker
95 Ped And. Wattum
96 Peder And. Watum
97 Peder Larsen Roer
98 Peder Lauritzen
99 Rasmus Bonde
100 Rasmus Hansen
101 Rasmus N: Angsborg
102 Rasmus Rasmussen
103 Salve Hansen
104 Salve Aasmundsen
105 Sivert Mouritzen
106 Stian Ellingsen
107 Søren Bentsen
108 Søren Bæntsen
109 Søren Kiøstelsen
110 Søren Kiøstolsen
111 Thomas Andreasen
112 Thomas Castensen
113 Thore Fenchelsen
114 Thore Finchelsen
115 Toften Salvesen
116 Tomas Christensen
117 Torchel Rasmussen
118 Torjes Iversen
119 Torjus Christensen
120 Willum Thorsen
121 Wittus Juul
122 Wrold Pedersen
123 Aanon Jensen
124 Aanon Natvig