Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Svendborg

Nr. Skipper
1 Christen NIckolaysen
2 Christen Nicolaiisen
3 Christen Rug
4 Christian Kejdig
5 Christian Nejdig
6 Christian Neydig
7 Christian Ring
8 Christian Schiosler
9 Christian Schjotsler
10 Christopher Brandt
11 Hans N: Pons.
12 Hans N: Poulsen
13 Hans N: Torseng
14 Hans Nielsen
15 Hans Nielsen Poulsen
16 Hans Rasmusen
17 Hans Rasmussen
18 Jacob Riising
19 Jans Schaarup
20 Jens Nielsen Scharuup
21 Jens Nielsen Schaarup
22 Jens Schaarup
23 Jonathan Pedersen
24 Jonathan Petersen
25 Jonathan Pettersen
26 Jonathan Petterssen
27 Niels Bang
28 Niels Bing
29 Niels Larsen
30 Niels Larssen
31 Niels Nielsen
32 Niels Nielssen
33 Torbiørn Frockmann
34 Torbiørn Trochman
35 Torbiørn Trochmann