Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Ribe

Nr. Skipper Fartøy
1 Hans Jensen
2 Hans Jensen Poulsen
3 Hans Jensen Rødgaard
4 Hans Pedersen Brinch
5 Hans Thomasen
6 Jens C: Berg
7 Jens Callesen Berg
8 Jens Fiscker
9 Jens J. Fischer
10 Jens Jensen Fischer
11 Jens Jensen Sønnichsen
12 Jens Jensen Tisker
13 Jens Jens Sønnichsen
14 Jens M: Roegaard
15 Jens Mathiesen
16 Jens Mathisen
17 Jens Michelsen
18 Jens Mortensen Bøegaard
19 Knud Jensen
20 Knud Jenssen
21 Mads Jessen
22 Mads N: Fransen
23 Mathias Jensen
24 Matthias Jensen
25 Michel Johansen
26 Niels Anthoniesen
27 Niels Nielsen
28 Niels Nissen
29 Peder Andersen Rusbøl
30 Peder Jensen Knudsen
31 Sønnich J: Møller
32 Sønnich J. Møller
33 Sønnich Jensen Møller
34 Thoas Hansen Jessen
35 Thomas H: Jessen
36 Thomas H. Jessen Thalk?
37 Thomas Hansen Jessen