Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Christiania

Nr. Skipper Fartøy
1 Abraham Gundersen
2 Amon Jwersen
3 Anders Backe
4 Anders Christens: Bie
5 Anders Christensen Bie
6 Anders Lyrvig
7 Arent Mathiesen
8 Axel Olsen
9 Bendt Michelsen
10 Bent Olsen
11 Bergh
12 Bernt Eynersen
13 Bernt Rasmusen
14 Bernt Rasmussen
15 Bisgaards Encke
16 Baads leylighed
17 Baads Leylighed
18 Carlo Pravello
19 Chriest: Tronvigen
20 Christen Blom Jacobus
21 Christen Hansen
22 Christen Hiort Nielsen
23 Christen Olsen Hovland
24 Christen Poulsen Schugeveg
25 Cordt Mortensen
26 Cornelius Petersen
27 Daniel Christiansen
28 Diderik von Cappelen
29 Ellef Olsen
30 Erasmus Brandt Drammen
31 Erich Jørgensen
32 Eyner Biørnsen
33 Frid: Widt
34 Friderich Bøhne
35 Friderich Friderichsen
36 Friderich Hefty
37 Friderich Widt
38 Gerrit Pettersen
39 Gude
40 Gunbiørn Schiebstad
41 Gunbiørn Shibstad
42 Gunder Svendsen
43 Habell
44 Halvor Nicolai Wiborg
45 Halvor Olsen
46 Hans A. Bøye
47 Hans Andersen Bie
48 Hans Bacher
49 Hans Bugge
50 Hans Christensen
51 Hans Hiorth
52 Hans Kirsebom
53 Hans Mørch
54 Hans Nielsen
55 Hans Rabe
56 Hans Sivertsen
57 Hans Torgrimsen
58 Hemme Tangel
59 Hemne Tangel
60 Hendrich Biørn
61 Henrich Carstensen
62 Herfordt
63 Jacob Fuglesang
64 Jacob Howland
65 Jacob Larsen
66 Jacob Mathiasen
67 Jens Hellemarch
68 Jens Jensen
69 Jens Olsen
70 Jens Pedersen
71 Jngvar Ronny
72 Jngver Renny
73 Joh: D: Kelck
74 Johan C: Schultz
75 Johan Christian Koch
76 Johan D: Kelck
77 Johanes Schours
78 Johan H. Reime
79 Johan Møller
80 Johann D: Kelck
81 Johannes Andersen
82 Johannes Baugh
83 John Coiven
84 John Pedersen
85 John Watland
86 Jørgen Aslagsen
87 Jørgen Bache
88 Jørgen Fr: Krul
89 Jørgen Henr. Næss
90 Jørgen Jacobsen Thiømøe
91 Knud Kittelsen
92 Knud Nordberg
93 Knud Rasmusen Leth
94 Knud Rasmussen Leth
95 Lars Andersen
96 Lars Børresen Patriothen
97 Lars Friis
98 Lars Jensen
99 Lars Olsen
100 Lars Sorensen
101 Lars Sørensen
102 Lars Wichman
103 Lars Winther
104 Lyder Nielsen
105 Madame Bisgaard
106 Madame Smith
107 Mads Kiørefjord
108 Mads Møglestue
109 Mads Smith St. Peder
110 Marcus Eeg
111 Marcus Filtved
112 Marius Eeg
113 Mathias Jensen
114 Michel J: Lund
115 Michel Nielsen
116 Niels Anthoniesen
117 Niels Asbiørnsen
118 Niels Case
119 Niels Elle
120 Niels Henrichsen
121 Niels Jensen Strøm
122 Niels L. Haar
123 Niels Larsen Roer
124 Niels Nielsen
125 Niels Olsen
126 Niels Smith
127 Niels Thorsen
128 Niels Thue
129 Ole Balle Thorsen
130 Ole Balle Tordsen
131 Ole Erichsen
132 Ole Lykke
133 Ole Løche
134 Ole S. Wøye
135 Ole Sand
136 Ole Sørensen Wøye
137 Ole Tronsen
138 Ole Aanonsen
139 Oluf Nichelsen
140 Oluf Pedersen
141 Peder Christensen
142 Peder Dahl
143 Peder Hansen
144 Peder Juul
145 Peder O. Drageland
146 Peder Willemsen
147 Peter Larsen
148 Petter Christ: Kratzius
149 Petter Jacobs Jacobsen
150 Reinert Hansen
151 Semb
152 Simon Bollerup
153 Steen
154 Svend Klim
155 Thomas Doran
156 Thomas Hansen Møller
157 Thomas Nielsen
158 Thor Taraldsen
159 Torbiørn Trochman
160 Torchild Lunnevig
161 Tønnes Borvig
162 Valentin Hansen
163 Valentin Hansen Haabet
164 Winge
165 Wittus Juell