Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Christiania

Nr. Skipper Fartøy
1 Abraham Gundersen
2 Amon Jwersen
3 Anders Backe
4 Anders Christens: Bie
5 Anders Christensen Bie
6 Anders Høyg Ravnes
7 Anders Lyrvig
8 Anders Riis
9 Arent Mathiesen
10 Axel Olsen
11 Bendt Michelsen
12 Bent Olsen
13 Bergh
14 Bernt Eynersen
15 Bernt Rasmusen
16 Bernt Rasmussen
17 Bisgaards Encke
18 Baads leylighed
19 Baads Leylighed
20 Carlo Pravello
21 Chriest: Tronvigen
22 Christen Blom Jacobus
23 Christen Hansen
24 Christen Hiort Nielsen
25 Christen Jacobsen
26 Christen Olsen Hovland
27 Christen Poulsen Schugeveg
28 Christopher Ancher
29 Christopher Kindler
30 Cordt Mortensen
31 Cornelius Petersen
32 Daniel Christiansen
33 Diderik von Cappelen
34 Ellef Olsen
35 Endre Amundsen
36 Erasmus Brandt Drammen
37 Erich Jørgensen
38 Erich Pedersen
39 Ewen Rolfsen
40 Eyner Biørnsen
41 Frandtz Nielsen
42 Frederik With
43 Frid: Widt
44 Friderich Bøhne
45 Friderich Friderichsen
46 Friderich Hefty
47 Friderich Widt
48 Gerrit Pettersen
49 Gude
50 Gunbiørn Schiebstad
51 Gunbiørn Shibstad
52 Gunder Svendsen
53 Gunuld Pedersen
54 Habell
55 Halvor Nicolai Wiborg
56 Halvor Olsen
57 Hans A. Bøye
58 Hans Andersen Bie
59 Hans Bacher
60 Hans Bugge
61 Hans Christensen
62 Hans Hiorth
63 Hans Kirsebom
64 Hans Mørch
65 Hans Nielsen
66 Hans Rabe
67 Hans Sivertsen
68 Hans Tangen
69 Hans Torgrimsen
70 Hemme Tangel
71 Hemne Tangel
72 Hendrich Biørn
73 Henrich Carstensen
74 Herfordt
75 Jacob Fuglesang
76 Jacob Hartvigsen
77 Jacob Howland
78 Jacob Larsen
79 Jacob Mathiasen
80 Jens Hellemarch
81 Jens Jensen
82 Jens Olsen
83 Jens Pedersen
84 Jens Schiødt
85 Jngvar Ronny
86 Jngver Renny
87 Joh: D: Kelck
88 Johan C: Schultz
89 Johan Christian Koch
90 Johan D: Kelck
91 Johanes Schours
92 Johan H. Reime
93 Johan Møller
94 Johann D: Kelck
95 Johannes Andersen
96 Johannes Baugh
97 Johannes Berg
98 John Coiven
99 John Pedersen
100 John Watland
101 Jørgen Aslagsen
102 Jørgen Bache
103 Jørgen Fr: Krul
104 Jørgen Henr. Næss
105 Jørgen Jacobsen Thiømøe
106 Knud Filtved
107 Knud Kittelsen
108 Knud Nordberg
109 Knud Rasmusen Leth
110 Knud Rasmussen Leth
111 Lars Andersen
112 Lars Børresen Patriothen
113 Lars Friis
114 Lars Jensen
115 Lars Olsen
116 Lars Sorensen
117 Lars Sørensen
118 Lars Wichman
119 Lars Winther
120 Lyder Nielsen
121 Madame Bisgaard
122 Madame Smith
123 Mads Kiørefjord
124 Mads Møglestue
125 Mads Smith St. Peder
126 Marcus Eeg
127 Marcus Filtved
128 Marius Eeg
129 Mathias Jensen
130 Michel J: Lund
131 Michel Nielsen
132 Nicolay Spudt
133 Niels Anthoniesen
134 Niels Asbiørnsen
135 Niels Case
136 Niels Elle
137 Niels Henrichsen
138 Niels Jensen Strøm
139 Niels L. Haar
140 Niels Larsen Roer
141 Niels Nielsen
142 Niels Olsen
143 Niels Smith
144 Niels Thorsen
145 Niels Thue
146 Ole Balle Thorsen
147 Ole Balle Tordsen
148 Ole Erichsen
149 Ole Hafstad
150 Ole Lykke
151 Ole Løche
152 Ole S. Wøye
153 Ole Sand
154 Ole Sørensen Wøye
155 Ole Tronsen
156 Ole Aanonsen
157 Oluf Nichelsen
158 Oluf Pedersen
159 Paul Haslef
160 Peder Christensen
161 Peder Dahl
162 Peder Hansen
163 Peder Juul
164 Peder O. Drageland
165 Peder Willemsen
166 Peter Larsen
167 Petter Christ: Kratzius
168 Petter Jacobs Jacobsen
169 Reinert Hansen
170 Semb
171 Simon Bollerup
172 Steen
173 Svend Klim
174 Thomas Doran
175 Thomas Hansen Møller
176 Thomas Nielsen
177 Thomas Paur
178 Thor Taraldsen
179 Torbiørn Trochman
180 Torchild Lunnevig
181 Tønnes Borvig
182 Valentin Hansen
183 Valentin Hansen Haabet
184 Winge
185 Wittus Juell