Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Nakskov

Nr. Skipper Fartøy
1 Albrect H. Kaysen
2 Albret Hermansen
3 Albret Rasmussen
4 Anders Jeppesen
5 Christen Andersen
6 Christen Carl Esken
7 Christen Jørgensen
8 Christian Carl Esken
9 Christian Carl Osken
10 Christian O: Esken
11 Claus Hansen
12 Claus Madsen Bøye
13 Gerhard Hans Hermansen
14 Hans Andersen
15 Hans Brandt
16 Hans C. Brandt
17 Hans Møller
18 Hans P: Kromann
19 Hans P. Kroeman
20 Jan N: Jusk
21 Jan Nielsen Just
22 Jens Diderichsen
23 Jens Didrichsen
24 Jens M: Bøye
25 Jens Pell. Brandt
26 Johan Chr. Nissen
27 Johan F: Holm
28 Johan Friderik Holm
29 Johan Fridr. Holm
30 Johan N: Just
31 Johan Nielsen Just
32 Johan Nissen
33 John Fridrik Holm
34 John N: Just
35 Jørgen Christiansen
36 Jørgen Frid: Holm
37 Knud Jensen
38 Lars Olsen
39 Niels Bruun
40 Niels Jensen
41 Niels Larsen
42 Niels P. Bruun De 2de Brødre
43 Peder Jørgensen
44 Peder Muller