Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Nakskov

Nr. Skipper Fartøy
1 Alberth Hermansen Hansen
2 Albrect H. Kaysen
3 Albret Hermansen
4 Albret Rasmussen
5 Anders Jeppesen
6 Caspar Simensen
7 Casper Simonsen
8 Christen Andersen
9 Christen Carl Esken
10 Christen Jørgensen
11 Christian Carl Esken
12 Christian Carl Osken
13 Christian O: Esken
14 Claus Hansen
15 Claus Madsen Bøye
16 Daniel Jensen
17 Frederik Just
18 Gerhard Hans Hermansen
19 Hans Andersen
20 Hans Brandt
21 Hans C. Brandt
22 Hans Herm Andsen
23 Hans Møller
24 Hans P: Kromann
25 Hans P. Kroeman
26 Jacob Krom
27 Jan N: Jusk
28 Jan Nielsen Just
29 Jens Diderichsen
30 Jens Didrichsen
31 Jens Jensen Bager
32 Jens M: Bøye
33 Jens Pell. Brandt
34 Johan Chr. Nissen
35 Johan F: Holm
36 Johan Frederik Holm
37 Johan Friderik Holm
38 Johan Fridr. Holm
39 Johan N: Just
40 Johan Nielsen Just
41 Johan Nissen
42 John Fridrik Holm
43 John N: Just
44 Jørgen Christiansen
45 Jørgen Frid: Holm
46 Knud Jensen
47 Lars Olsen
48 Lars Willer
49 Niels Bruun
50 Niels Jensen
51 Niels Larsen
52 Niels Nielsen
53 Niels P. Bruun De 2de Brødre
54 Niels Pedersen Bruun
55 Peder Alberth
56 Peder Clausen
57 Peder Jørgensen
58 Peder Muller
59 Poul Danchel
60 Poul Dankel
61 Rasmus Poulsen