Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Aalborg

Nr. Skipper Fartøy
1 Albert Jssachsen Biise
2 Allex. Klogg
3 Anders Berg
4 Anders Carlsen
5 Anders Hansen
6 Anders Jensen
7 Anders Mathiassen
8 Anders Mathiesen
9 Anders Thiested
10 Anders Thomsen
11 Andreas Bruun
12 Andrs Mathiassen
13 Bendt Andersen
14 Bendt Holst
15 Bent Holst
16 Bile Larsen
17 Biørn Cordtsen
18 Biørn Pedersen
19 Biørn Thuren
20 Bjørn Pedersen
21 Bolle Larsen
22 Carl Werner
23 Christ. Nie. Flørnes
24 Christen Brechestøel
25 Christen Bødker
26 Christen Bødtker
27 Christen Christensen
28 Christen J: Truslef
29 Christen Jensen Truslew
30 Christen Knudsen Krog
31 Christen L: Hau
32 Christen L: Sundt
33 Christen Larsen Hau
34 Christen Nielsen
35 Christen Sundt
36 Christen Torjusen
37 Christian Flørnes
38 Christian N. Flornes
39 Christian Svendsen
40 Christoph. Nielssen
41 Christopher Breche
42 Claus Cortsen
43 Clemen Pedersen
44 Clemet Pedersen
45 Cordt Simonsen
46 David Murday
47 Elias Jacobsen
48 Elling Ellingsen
49 Elling Olsen
50 Elling Olshen
51 Elling Olssen
52 Engelberth Knudsen
53 Engelbert Knudsen
54 Eschild Nielsen
55 Eskil Nielsen
56 Esper Hillebrandt
57 Even Christensen
58 Even Madsen
59 Friderik Woltener
60 Gregert Sergesen
61 Gregert Tergersen
62 Gregert Tergesen
63 Gregert Torgersen
64 Gulich Mortensen
65 Gullich Mortensen
66 Gunder Jensen
67 Gunder Jensen Boroe
68 Gunder O. Schalle
69 Gunder Olsen
70 Gunder Olsen Schalle
71 Gunder Sivertsen
72 Gunder Thorsen
73 Halvor Solberg
74 Hans Biørnsen
75 Hans C: Hiettnig
76 Hans Callesen
77 Hans Friis
78 Hans Grøn
79 Hans H. Grøn
80 Hans Hansen
81 Hans Hendrik Mørch
82 Hans Hietting
83 Hans J: Bøye
84 Hans J. Callesen
85 Hans Larsen
86 Hans Nielsen Goen
87 Hans Olsen
88 Hans Zachariasen
89 Hendrich Nielsen
90 Henrich Joh: Holst
91 Henrich Nielsen
92 Herman Christensen De 2de Brødre
93 Jacob Fegth
94 Jacob Hansen
95 Jacob Swensen
96 Jacob Sørensen
97 Jahn Andersen Ebenetzer
98 Jen Gay
99 Jens Albertsen
100 Jens Albretsen
101 Jens Biørnsen
102 Jens Dahl
103 Jens Gay
104 Jens Grawen
105 Jens Gundersen
106 Jens Hietting
107 Jens Holm
108 Jens Jensen
109 Jens Jensen Fischer
110 Jens Jenssen
111 Jens Larsen
112 Jens Mathiesen
113 Jens N: Hietting
114 Jens Niels: Hietting
115 Jens Nielsen
116 Jens Nielsen Hietting
117 Jens Olssen
118 Jens Pedersen
119 Jens Pederssen
120 Jens Poulsen
121 Jeppe Larsen
122 Joen Sivertsen
123 Joen Syvertsen
124 Johan Feght
125 Johan Fegth
126 Johannes Ougensen
127 John Bach
128 John Bache
129 John Backe
130 John Halvorsen
131 John Hodge Deligense
132 John Sivertsen
133 Jon Tellefsen
134 Jørgen Biørnsen
135 Jørgen Christensen
136 Jørgen Hansen
137 Jørgen Møller
138 Jørgen R: Møller
139 Jørgen R. Møller
140 Jørgen Springberg
141 Jørgen Torjusen
142 Kiøstol Andersen
143 Knud Krog
144 Lars Gay
145 Lars H. Strand
146 Lars Hansen Strand Karen Maria
147 Lars L: Sunde
148 Lars L: Sundene
149 Lars M: Smed
150 Lars Madsen
151 Lars Thomesen
152 Lars Thorsen
153 Lauritz Haderup
154 Lorentz Petersen
155 Lyder Krogbach
156 Lyder Krogbek
157 Lyder Krogbæck
158 Magnus Fiscker
159 Mathias Madsen
160 Michel Hendrichsen
161 Morten Larssen
162 Morten Olsen
163 Niels And: Christensen
164 Niels And. Christensen
165 Niels Anders Christens.
166 Niels Andreas Christensen
167 Niels Bejersen
168 Niels Beyersen
169 Niels Eschildsen
170 Niels Eskildsen
171 Niels Høyer
172 Niels Knudsen Krag
173 Niels Knudsen Krog
174 Niels M. Høyen
175 Niels Mouritz: Høyer
176 Niels Mouritzen Høyer
177 Niels Møller
178 Niels Rasmussen
179 Niels Reyersen
180 Niels Svenstrup
181 Ole Brandi
182 Ole Brandje
183 Ole Christensen
184 Ole Dahl
185 Ole Gunsteensen
186 Ole Gunstensen
187 Ole Gynther
188 Ole Jensen
189 Ole Larsen
190 Ole Neumann
191 Ole Pedersen
192 Ole Pederssen
193 Ole Sivertsen
194 Ole Syversen
195 Ole Syvertsen
196 Ole Ugland
197 Ole Wroldsen
198 Paul Sand
199 Peder Bech
200 Peder Broch
201 Peder Engesgaard
202 Peder Holm
203 Peder Joersen
204 Peder Jonsen
205 Peder Jørgensen
206 Peder Krag
207 Peder Krog
208 Peder Larsen
209 Peder Larssen
210 Peder Møller
211 Peder Salversen
212 Peder Salvesen
213 Peder Sand
214 Peter Gay
215 Peter Jans: Lemviig
216 Peter Jensen
217 Petter Bøyesen
218 Poul Christensen
219 Poul Sand
220 Rasmus Bonde junior
221 Rasmus Christensen
222 Rasmus Møller
223 Rasmus Olsen Føyen
224 Rasmus Olsen Føyen St Anna
225 Salve Pedersen
226 Sander J. Thorup
227 Sander Jacobsen Thorup
228 Sander Thorup
229 Sander Torup
230 Simon Larsen
231 Sivert Gundersen
232 Svend Bock
233 Svend Hansen
234 Svend Kliim
235 Svend Klim
236 Svend Knudsen
237 Svend Svendsen
238 Søren Andersen
239 Søren Hansen
240 Søren Holmen
241 Søren Krogbek
242 Søren Krogbæck
243 Søren Nielsen
244 Søren Nielson
245 Tellef Sørensen
246 Thomas Araldsen
247 Torgie Ellingsen
248 Truls Weijor
249 Tønes Jacobsen
250 Tønnes Corneliussen
251 Tønnes Jacobsen
252 Willum Thorsen
253 Wrold Christensen
254 Wrold Pedersen