Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Aalborg

Nr. Skipper Fartøy
1 Albert Jssachsen Biise
2 Allex. Klogg
3 Anders Berg
4 Anders Carlsen
5 Anders Evensen
6 Anders Hansen
7 Anders Jensen
8 Anders Mathiassen
9 Anders Mathiesen
10 Anders Sørensen
11 Anders Thiested
12 Anders Thomsen
13 Andreas Bruun
14 Andrs Mathiassen
15 Bendt Andersen
16 Bendt Holst
17 Bent Holst
18 Bile Larsen
19 Biørn Cordtsen
20 Biørn Pedersen
21 Biørn Thuren
22 Bjørn Pedersen
23 Bolle Larsen
24 Carl Werner
25 Christ. Nie. Flørnes
26 Christen Brechestøel
27 Christen Bødker
28 Christen Bødtker
29 Christen Christensen
30 Christen J: Truslef
31 Christen Jensen Truslew
32 Christen Knudsen Krog
33 Christen L: Hau
34 Christen L: Sundt
35 Christen Larsen Hau
36 Christen Larsen Sundt
37 Christen Nielsen
38 Christen Sundt
39 Christen Torjusen
40 Christian Flørnes
41 Christian Lund
42 Christian N. Flornes
43 Christian Rømer Elenet Anna
44 Christian Svendsen
45 Christoph. Nielssen
46 Christopher Breche
47 Claus Cortsen
48 Claus Pedersen
49 Clemen Pedersen
50 Clemet Pedersen
51 Cordt Simonsen
52 Crisian Tommesen
53 David Murday
54 Elias Jacobsen
55 Elling Ellingsen
56 Elling Olsen
57 Elling Olshen
58 Elling Olssen
59 Engebert Knudsen
60 Engelberth Knudsen
61 Engelbert Knudsen
62 Engelbret Knudsen
63 Eschild Nielsen
64 Eskil Nielsen
65 Esper Hillebrandt
66 Even Christensen
67 Even Madsen
68 Foche Eden
69 Friderik Woltener
70 Gregert Sergesen
71 Gregert Tergersen
72 Gregert Tergesen
73 Gregert Torgersen
74 Gulich Mortensen
75 Gullich Mortensen
76 Gunder Jensen
77 Gunder Jensen Boroe
78 Gunder O. Schalle
79 Gunder Olsen
80 Gunder Olsen Schalle
81 Gunder Sivertsen
82 Gunder Thorsen
83 Halvor Solberg
84 Hans Andreas Mogensen
85 Hans Biørnsen
86 Hans C: Hiettnig
87 Hans Callesen
88 Hans Christensen
89 Hans Friis
90 Hans Grøn
91 Hans H. Grøn
92 Hans Hansen
93 Hans Hendrik Mørch
94 Hans Hietting
95 Hans J: Bøye
96 Hans J. Callesen
97 Hans Knudsen Møller
98 Hans Larsen
99 Hans Nielsen
100 Hans Nielsen Goen
101 Hans Olsen
102 Hans Poulsen
103 Hans Zachariasen
104 Heile Larsen
105 Hendrich Nielsen
106 Henrich Joh: Holst
107 Henrich Nielsen
108 Herman Christensen De 2de Brødre
109 Jacob Fegth
110 Jacob Hansen
111 Jacob Swensen
112 Jacob Sørensen
113 Jahn Andersen Ebenetzer
114 Jen Gay
115 Jens Albertsen
116 Jens Albretsen
117 Jens Biørnsen
118 Jens Dahl
119 Jens Fallenkam
120 Jens Gay
121 Jens Grawen
122 Jens Gundersen
123 Jens Helles
124 Jens Hietting
125 Jens Hoker
126 Jens Hokøer
127 Jens Holm
128 Jens Jensen
129 Jens Jensen Fischer
130 Jens Jenssen
131 Jens Larsen
132 Jens Mathiesen
133 Jens N: Hietting
134 Jens Niels: Hietting
135 Jens Nielsen
136 Jens Nielsen Hietting
137 Jens Olssen
138 Jens Pedersen
139 Jens Pederssen
140 Jens Poulsen
141 Jep Larsen
142 Jeppe Larsen
143 Joen Sivertsen
144 Joen Syvertsen
145 Johanes Giermundsen
146 Johan Feght
147 Johan Fegth
148 Johannes Giernmundsen
149 Johannes Ougensen
150 John Bach
151 John Bache
152 John Backe
153 John Halvorsen
154 John Hodge Deligense
155 John Sivertsen
156 Jon Tellefsen
157 Jørgen Biørnsen
158 Jørgen Christensen
159 Jørgen Hansen
160 Jørgen Møller
161 Jørgen R: Møller
162 Jørgen R. Møller
163 Jørgen Springberg
164 Jørgen Torjusen
165 Kiøstol Andersen
166 Knud Krog
167 Lars Gay
168 Lars H. Strand
169 Lars Haderup
170 Lars Hansen Strand Karen Maria
171 Lars Heylesen
172 Lars L: Sunde
173 Lars L: Sundene
174 Lars M: Smed
175 Lars Madsen
176 Lars Møller
177 Lars Ravn
178 Lars Thomesen
179 Lars Thorsen
180 Lauritz Haderup
181 Lorentz Petersen
182 Lyder Krogbach
183 Lyder Krogbek
184 Lyder Krogbæck
185 Magnus Fiscker
186 Mathias Madsen
187 Michel Hendrichsen
188 Morten Larssen
189 Morten Olsen
190 Morthen Olsen
191 Niels And: Christensen
192 Niels And. Christensen
193 Niels Anders Christens.
194 Niels Andreas Christensen
195 Niels Bejersen
196 Niels Beyersen
197 Niels Eschildsen
198 Niels Eskildsen
199 Niels Hansen
200 Niels Høyer
201 Niels Jacobsen
202 Niels Knudsen Krag
203 Niels Knudsen Krog
204 Niels M. Høyen
205 Niels Mouritz: Høyer
206 Niels Mouritzen Høyer
207 Niels Møller
208 Niels Nielsen
209 Niels Rasmussen
210 Niels Reyersen
211 Niels Svenstrup
212 Niels Wisborg
213 Ole Brandi
214 Ole Brandje
215 Ole Christensen
216 Ole Dahl
217 Ole Gunsteensen
218 Ole Gunstensen
219 Ole Gynther
220 Ole Jensen
221 Ole Jensen Jens & Susanna
222 Ole Krogbek
223 Ole Larsen
224 Ole Neumann
225 Ole Pedersen
226 Ole Pedersen Ugeland
227 Ole Pederssen
228 Ole Sivertsen
229 Ole Syversen
230 Ole Syvertsen
231 Ole Ugland
232 Ole Wroldsen
233 Oluf Holst
234 Paul Sand
235 Peder Bech
236 Peder Bek
237 Peder Broch
238 Peder Engesgaard
239 Peder Gay
240 Peder Holm
241 Peder Ibsen Holm
242 Peder Jbsen Holm
243 Peder Joersen
244 Peder Jonsen
245 Peder Jørgensen
246 Peder Krag
247 Peder Krog
248 Peder Larsen
249 Peder Larssen
250 Peder Madsen Holm
251 Peder Madtz. Holm
252 Peder Møller
253 Peder Salversen
254 Peder Salvesen
255 Peder Sand
256 Peter Gay
257 Peter Jans: Lemviig
258 Peter Jensen
259 Petter Bøyesen
260 Petter Frisenberg
261 Petter Gay
262 Poul Christensen
263 Poul Sand
264 Rasmus Bonde junior
265 Rasmus Christensen
266 Rasmus Møller
267 Rasmus Olsen Føyen
268 Rasmus Olsen Føyen St Anna
269 Salve Pedersen
270 Sander J. Thorup
271 Sander Jacobsen Thorup
272 Sander Thorup
273 Sander Torup
274 Simon Larsen
275 Simon Qvist
276 Sivert Gundersen
277 Svend Bock
278 Svend Hansen
279 Svend Kliim
280 Svend Klim
281 Svend Knudsen
282 Svend Svendsen
283 Søren Andersen
284 Søren Hansen
285 Søren Holmen
286 Søren Krogbek
287 Søren Krogbæck
288 Søren Larsen
289 Søren Nielsen
290 Søren Nielson
291 Tellef Sørensen
292 Thomas Araldsen
293 Toger Fuus
294 Torgie Ellingsen
295 Truls Weijor
296 Tøger Four
297 Tøger Fuur
298 Tøger Tuhr
299 Tønes Jacobsen
300 Tønnes Corneliussen
301 Tønnes Jacobsen
302 Willum Thorsen
303 Wrold Christensen
304 Wrold Pedersen