Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Gdansk

Nr. Skipper Fartøy
1 Adrian Dirchsen
2 Adrian Dircksen
3 Albert Minor
4 Albret Albretsen
5 Albret Hermansen
6 Albret Rasmusen
7 Amun Walløe
8 Anders Hansen
9 Anders Sørensen
10 Andreas Henrichsen Heysner
11 Andreas Løvaas
12 Andreas Sørensen
13 Broder Brodersen
14 Christen Christensen
15 Christen Hay
16 Christen Jørgensen
17 Christen Lie Susanna
18 Christen Turøe
19 Christian Jork
20 Christian Møller
21 Christopher Brandt
22 Cornelius T: Palm
23 Diderich Brun
24 Diderich Bruun
25 Diderick Bruun
26 Dominiqve Berthe
27 Elling Olsen
28 Erich Halmøe
29 Friderich H. Pieter
30 Friderich Harbo
31 Gothard H: Hermansen
32 Handrik Hansen
33 Hans Chr: Brandt Hedevig
34 Hans Chr: Minor
35 Hans Christensen Degen
36 Hans H: Kiær
37 Hans Jensen Groth
38 Hans Jensen Smidt
39 Hans Jørgensen Boye
40 Hans Jørgensen Bøy
41 Hans Knudsen
42 Hans Køller Birch
43 Hans Lorentz Danielsen
44 Hans Madsen
45 Hans Moe
46 Hans N: Dreyøe
47 Hans N. Dreyer
48 Hans Nettland
49 Hans Nic: Dreyer
50 Hans Nielsen
51 Hans Nielson
52 Hans Nissen
53 Hans Nissen Way
54 Hans P. Kroeman
55 Hans Peter Kroemann
56 Hans Peter Kromann
57 Hans Petter Bohne
58 Hans Petter Koefold
59 Hans Rasmusen
60 Hans Rasmussen
61 Hans Tiørsvvog
62 Hans Winning
63 Henrich Kehlet
64 Henrich Klinch
65 Henrich Petersen
66 Jacob Krabbe
67 Jan P: Bacher
68 Jens Brandt
69 Jens Brandt Sophia Catarina
70 Jens Løye
71 Jens Madsen Bøye
72 Jens Matsen Bøye
73 Jens Mortensen Birchholm
74 Jens Nielsen
75 Jens Nielsen 2
76 Jens Nielsen Oldau
77 Jens Nielsen Schaarup Dedalus
78 Jens Pedersen
79 Jeppe Kopperholdt
80 Jeppe O: Bonss
81 Johan Fr: Holm
82 Johan Johansen Den Reisende Jacob
83 Johan Matthias Møller
84 Jørgen C. Frus
85 Jørgen Johansen
86 Jørgen Munch
87 Kiøstel Andersen
88 Kiøstol Andersen
89 Lars Haasted Haabet
90 Levin Kroeman
91 Lorents Pettersen Heenberg
92 Markus Brandt
93 Mathias Mørch
94 Mathias Maas
95 Mathias Maass
96 Nicolay Holst
97 Niels Erichsen
98 Niels Erichsen Frue Schialotte de Jula
99 Niels Madsen
100 Niels Nielsen
101 Niels Olssen
102 Niels P. Bruun De 2de Brødre
103 Niels Peter Madsen
104 Niels Rasmusen
105 Ole C: Skibiger
106 Ole Christensen
107 Ole Gabrielsen
108 Ole Hansen Wass
109 Oluf Allorsøe
110 Peter Hansen
111 Peter Kittelsen
112 Peter Petersen
113 Petter Ischims
114 Petter Juet
115 Pieter Mathiesen Klunkes
116 Rasmus Andersen
117 Rasmus Bansen
118 Rasmus Hansen
119 Rasmus Kellermann
120 Rasmus L: Koch
121 Rasmus Olsen Føyen St. Anna
122 Rsmus Rasmusen
123 Samuel Aarswold
124 Sivert Wolstad
125 Søren Mørk
126 Søren Waage
127 Tosten Holmstrand
128 Willum Thorsen