Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Gdansk

Nr. Skipper Fartøy
1 Adrian Dirchsen
2 Adrian Dircksen
3 Albert Minor
4 Albret Albretsen
5 Albret Hermansen
6 Albret Rasmusen
7 Amun Walløe
8 Anders Hansen
9 Anders Sørensen
10 Andreas Henrichsen Heysner
11 Andreas Løvaas
12 Andreas Sørensen
13 Broder Brodersen
14 Christen Christensen
15 Christen Hay
16 Christen Jørgensen
17 Christen Lie Susanna
18 Christen Turøe
19 Christian Jork
20 Christian Møller
21 Christopher Brandt
22 Cornelius T: Palm
23 Diderich Brun
24 Diderich Bruun
25 Diderick Bruun
26 Dominiqve Berthe
27 Elling Olsen
28 Erich Halmøe
29 Friderich H. Pieter
30 Friderich Harbo
31 Gothard H: Hermansen
32 Hans Chr: Brandt Hedevig
33 Hans Chr: Minor
34 Hans Christensen Degen
35 Hans H: Kiær
36 Hans Jensen Groth
37 Hans Jensen Smidt
38 Hans Jørgensen Boye
39 Hans Jørgensen Bøy
40 Hans Knudsen
41 Hans Lorentz Danielsen
42 Hans Moe
43 Hans N: Dreyøe
44 Hans N. Dreyer
45 Hans Nettland
46 Hans Nic: Dreyer
47 Hans Nielsen
48 Hans Nielson
49 Hans Nissen
50 Hans Nissen Way
51 Hans P. Kroeman
52 Hans Peter Kroemann
53 Hans Peter Kromann
54 Hans Rasmusen
55 Hans Rasmussen
56 Hans Tiørsvvog
57 Hans Winning
58 Henrich Kehlet
59 Henrich Klinch
60 Henrich Petersen
61 Jacob Krabbe
62 Jan P: Bacher
63 Jens Brandt
64 Jens Brandt Sophia Catarina
65 Jens Løye
66 Jens Madsen Bøye
67 Jens Matsen Bøye
68 Jens Mortensen Birchholm
69 Jens Nielsen
70 Jens Nielsen Oldau
71 Jens Nielsen Schaarup Dedalus
72 Jens Pedersen
73 Jeppe O: Bonss
74 Johan Fr: Holm
75 Johan Johansen Den Reisende Jacob
76 Johan Matthias Møller
77 Jørgen C. Frus
78 Jørgen Johansen
79 Jørgen Munch
80 Kiøstel Andersen
81 Kiøstol Andersen
82 Lars Haasted Haabet
83 Levin Kroeman
84 Mathias Mørch
85 Mathias Maas
86 Mathias Maass
87 Nicolay Holst
88 Niels Erichsen
89 Niels Erichsen Frue Schialotte de Jula
90 Niels Madsen
91 Niels Nielsen
92 Niels Olssen
93 Niels P. Bruun De 2de Brødre
94 Niels Peter Madsen
95 Niels Rasmusen
96 Ole C: Skibiger
97 Ole Christensen
98 Ole Gabrielsen
99 Ole Hansen Wass
100 Oluf Allorsøe
101 Peter Hansen
102 Peter Kittelsen
103 Peter Petersen
104 Petter Ischims
105 Petter Juet
106 Rasmus Andersen
107 Rasmus Bansen
108 Rasmus Hansen
109 Rasmus Kellermann
110 Rasmus L: Koch
111 Rasmus Olsen Føyen St. Anna
112 Rsmus Rasmusen
113 Samuel Aarswold
114 Sivert Wolstad
115 Søren Mørk
116 Søren Waage
117 Tosten Holmstrand
118 Willum Thorsen