Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Nedenes Len

Nr. Skipper
1 Alf Sørensen
2 Anders Andersen
3 Anders Biørnsen
4 Anders Carlsen
5 Anders Christensen
6 Anders Christiensen
7 Anders Dagstrup
8 Anders Evensen
9 Anders Hansen
10 Anders Jensen
11 Anders Jversen
12 Anders Jversen Brattekled?
13 Anders Jwersen
14 Anders Jørgen Christensen
15 Anders Jørgensen
16 Anders Jørgensen Næschil
17 Anders Romondsen
18 Anders Romonsen
19 Anders Torgrimsen
20 Andreas Biørnsen
21 Arent Mathiesen
22 Asbiørn Tjøstelsen
23 Asgard Gundersen
24 Asgout Gundersen
25 Barnuld Ellingsen
26 Baruld Ellingsen
27 Bendt Andersen
28 Bernt Eynersen
29 Bertel Jansen
30 Berthel Jansen
31 Beruld Ellingsen
32 Berulf Ellingsen
33 Biørn Pedersen
34 Biørn Pederson
35 Bjørn Pedersen
36 Bjørn Pedersen Sand
37 Bærrulf Ellingsen
38 Bæruld Ellingsen
39 Børge Andersen
40 Børre Andersen
41 Børre Hendrichsen
42 Carl Andersen
43 Chirsten Olsen
44 Chlemmet Pedersen
45 Christ. Nie. Flørnes
46 Christen Andersen
47 Christen Bastholm
48 Christen Christensen
49 Christen Hansen
50 Christen Hovland
51 Christen Jensen
52 Christen Jenson
53 Christen Jenssen
54 Christen Mortensen
55 Christen Morthensen
56 Christen Nielsen
57 Christen Olsen
58 Christen Pedersen
59 Christen Thoresen
60 Christen Thorsen
61 Christen Torjusen
62 Christian Flørnes
63 Christian Henrichsen
64 Christian Jensen
65 Christian N. Flornes
66 Christian Runge
67 Christopher Albrechsen
68 Christopher Hansen
69 Christopher Hanssen
70 Christopher Johnsen
71 Christopher Larsen
72 Christopher Poulsen
73 Clemen Pedersen
74 Clement Bensen
75 Clemet Pedersen
76 Clemet Petersen
77 Clemet Pettersen
78 Clemmet Pedersen
79 Cordt Simonsen
80 Cordt Simonssen
81 Cornelius Erichsen
82 Cornelius Eriksen
83 Cornelius Lindved
84 Cristen Jensen
85 Cristen Pedersen
86 Didrick Andersen
87 Eener Halvorsen
88 Einar Halvorsen
89 Einer Halvorsen
90 Ejner Biørnsen
91 Ejner Bjørnsen
92 Elias Andersen
93 Elias Jacobsen
94 Eling Nielsen
95 Elleff Olsen
96 Ellef Olsen
97 Ellef Olssen
98 Eller Olsen
99 Elling Einersen
100 Elling Ellingsen
101 Elling Nielsen
102 Elling Olsen
103 Elling Olshen
104 Elling Olssen
105 Engelbrecht Herbiørnsen
106 Engelbret Herbiønsen
107 Engelbret Herbiørnsen
108 Erich Halvorsen
109 Erich Jensen
110 Erik Halvorsen
111 Euner Biørnsen
112 Even Christensen
113 Even Madsen
114 Eyner Biørnsen
115 Eyner Aasuldsen
116 Gasse Jochums
117 Giode Gundersen
118 Gregert Sergesen
119 Gregert Tergersen
120 Gregert Tergesen
121 Gregert Torgersen
122 Gunder Biørnsen
123 Gunder Hansen
124 Gunder Jensen
125 Gunder Jensen Boroe
126 Gunder Larsen
127 Gunder Nielsen
128 Gunder O. Schalle
129 Gunder Olsen
130 Gunder Olsen Schalle
131 Gunder Sivertsen
132 Gunders Olsen
133 Gunder Thorsen
134 Gutorm Olsen
135 Guttorm Christensen
136 Guttorm Olsen
137 Halvor Ellingsen
138 Han Cristopher Møglestue
139 Hans Andersen
140 Hans Biørnsen
141 Hans Bjørnsen
142 Hans Hansen
143 Hans Hovland
144 Hans Jodesen
145 Hans Larsen
146 Hans Niesen
147 Hans Thomasen
148 Hans Thomassen
149 Hans Thomessen
150 Hans Thommesen
151 Hans Thomsen
152 Hans Torgriimsen
153 Hans Torgrimsen
154 Hendrich Woxholdt
155 Hendrik Woxholt
156 Henrich Carstensen
157 Henrich Hansen
158 Henrich Petersen
159 Henrich Torgersen
160 Henrich Woxholt
161 Henrich Aasoldsen
162 Henrich Aasuldsen
163 Henrick Carstenson
164 Henrik And: Woxtolk
165 Haagn Svendsen
166 Jacob Mathiasen
167 Jacob Sørensen
168 Jan Rommensen
169 Jens Andersen
170 Jens Biørnsen
171 Jens Christensen
172 Jens Clementsen
173 Jens Clemetsen
174 Jens Clemmetsen
175 Jens Dahl
176 Jens Ejnersen
177 Jens Eldrup
178 Jens Eynersen
179 Jens Gundersen
180 Jens Halvorsen
181 Jens J. Sandørn
182 Jens Jensen
183 Jens Jensen Sandøen
184 Jens Jenssen
185 Jens Jonsen
186 Jens Klemmensen
187 Jens Klemmentsen
188 Jens Knudsen
189 Jens Krøger
190 Jens Olsen
191 Jens Olssen
192 Jens Pedersen
193 Jens Pederssen
194 Jens Poulsen
195 Jens Povelsen
196 Jens Svendsen
197 Jens Svensen
198 Jeppe Andersen
199 Jes Olsen
200 Joen Biørnsen
201 Joen Christophersen
202 Joen Halvorsen
203 Joen Sivertsen
204 Joen Syvertsen
205 Joer Ellingsen
206 Johan Romensen
207 Johan Syversen
208 John Christophersen
209 John Cristophersen
210 John Ellingsen
211 John Halvorsen
212 John Ramonsen
213 John Romondsen
214 John Romundsen
215 John Sivertsen
216 John Tellefsen
217 Jon Ellefsen
218 Jon Ellingsen
219 Jon Halorsen
220 Jon Rommersen
221 Jon Rommonsen
222 Jon Tellefsen
223 Jorgen Hansen
224 Jørgen Biørnsen
225 Jørgen Bjørnsen
226 Jørgen Christensen
227 Jørgen Hansen
228 Jørgen Laersen
229 Jørgen Larsen
230 Jørgen Munch
231 Jørgen Munk
232 Jørgen Olsen
233 Jørgen Torjusen
234 Kiostel Sørensen
235 Kiostol Sorensen
236 Kiøstol Andersen
237 Klemmet Pedersen
238 Knud Axelsen
239 Knud Jacobsen
240 Knud Jensen
241 Knud Joensen
242 Knud Joenssen
243 Knud Johnsen
244 Knud Jonsen
245 Knud Olsen
246 Knud Tellefsen
247 Knuud Tellefsen
248 Lars Andersen
249 Lars Ellingsen
250 Lars Erichsen
251 Lars Have
252 Lars Henrichsen
253 Lars Joensen
254 Lars Joenssen
255 Lars Johnsen
256 Lars Kiøstolsen
257 Lars Madsen
258 Lars Nielsen
259 Lars Olsen
260 Lars Olson
261 Lars Olssen
262 Lars Pettersen
263 Lars Thorsen
264 Lars Tordsen
265 Lars Westbye
266 Lars Westly
267 Lars Westlye
268 Lyder Nielsen
269 Lydert Nielsen
270 Mads Hansen
271 Mads Larsen
272 Mads Møglestue
273 Mathias Jensen
274 Michael Nielsen
275 Michal Nielsen
276 Michel Nielsen
277 Mikkel Nielsen
278 Morten Andersen
279 Morten Larsen
280 Morten Larssen
281 Morten Michelsen
282 Nicolai Holst
283 Nicolaii Holst
284 Nicolay Holst
285 Niels And: Christensen
286 Niels And. Christensen
287 Niels Anders Christens.
288 Niels Andersen
289 Niels Andreas Christensen
290 Niels Aslachsen
291 Niels Bejersen
292 Niels Berentzen
293 Niels Beyersen
294 Niels Christensen
295 Niels Christiansen
296 Niels Cristensen
297 Niels Einersen
298 Niels Ellingsen
299 Niels Evensen
300 NIels Ewensen
301 Niels Henrichsen
302 Niels Henricksen
303 Niels Jacobsen
304 Niels Laersen
305 Niels larsen
306 Niels Larsen
307 Niels Larssen
308 Niels Manicksen
309 Niels Nielsen
310 Niels Nielsen Ege
311 Niels Nielsen Egeland
312 Niels Olsen
313 Niels Pedersen
314 Niels Reyersen
315 Niels Th: Gartha
316 Niels Thordsen
317 Niels Thoresen
318 Niels Thorsen
319 Niels Thorsen Gartha
320 Niels Tollefsen
321 Niels Torbiørnsen
322 Niels Tordsen
323 Niels Tossen
324 Nils Thoresen
325 Ole Christensen
326 Ole Gundersen
327 Ole Gunsteensen
328 Ole Gunstenen
329 Ole Gunstensen
330 Ole Jensen
331 Ole Joensen
332 Ole Johnsen
333 Ole Jwertsen
334 Ole Jørgensen
335 Ole Larsen
336 Ole Larssen
337 Ole Magnusen
338 Ole Mangnussen
339 Ole Pedersen
340 Ole Pederssen
341 Ole Sivertsen
342 Ole Syversen
343 Ole Syvertsen
344 Ole Sørensen
345 Ole Thorsen
346 Ole Torsen
347 Ole Wroldsen
348 Peder Biørnsen
349 Peder Carstensen
350 Peder Christensen
351 Peder Ellingsen
352 Peder Evensen
353 Peder Hendrichsen
354 Peder Hendriksen
355 Peder Hendrinsen
356 Peder Henrichsen
357 Peder Jacobsen
358 Peder Jensen
359 Peder Joersen
360 Peder Jonsen
361 Peder Nielsen
362 Peder Olsen
363 Peder Olsen Natvig
364 Peder Salversen
365 Peder Salvesen
366 Peder Wroldsen
367 Peter Biørnsen
368 Peter Ellengs
369 Peter Henrichsen
370 Peter Henricksen
371 Peter Olsen
372 Petter Hendriksen
373 Petter Henrichsen
374 Petter Olssen
375 Poul Christensen
376 Poul Christiansen
377 Poul Cristiansen
378 Rasmus Andersen
379 Rasmus Christensen
380 Rasmus Hansen
381 Rasmus Rasmusen
382 Rasmus Rasmussen
383 Rasmus Torchelsen
384 Rasmus Torkelsen
385 Salve Gunsteensen
386 Salve Gunstensen
387 Salve Hansen
388 Salve Pedersen
389 Saxe Jensen
390 Sivert Gundersen
391 Stian Nielsen
392 Stian Troenson
393 Stian Tronsen
394 Svend Hansen
395 Svend Jensen
396 Svend Kliim
397 Svend Klim
398 Svend Knudsen
399 Sven Jensen
400 Sven Klum
401 Syvert Gundersen
402 Søren Johnsen
403 Søren Jonsøn
404 Søren Kiostolsen
405 Søren Kiøstelsen
406 Søren Kiøstolsen
407 Søren Aanohsøn
408 Søren Aanonsen
409 Tellef Jørgensen
410 Tellef Sørensen
411 Tellef Torbiørnsen
412 Tengel Sørensen
413 Thiøstel Clemetsen
414 Thiøstol Asbiørnsen
415 Thoer Carstensen
416 Thomas Araldsen
417 Thomas Castensen
418 Thomas Christensen
419 Thomas Olsen
420 Thomas Pedersen
421 Thor Carstensen
422 Thor Christensen
423 Thore Christensen
424 Thore Gundersen
425 Tiostel Asbiørnsen
426 Tiostel Clemensen
427 Tiøstel Asbiørnsen
428 Tiøstol Andersen
429 Tiøstol Asbiørnsen
430 Tjøstel Asbiørnsen
431 Tomas Christensen
432 Tor Christensen
433 Tore Carstensen
434 Tore Gundersen
435 Torger Reyersen
436 Torgie Ellingsen
437 Torgrim Hansen
438 Torje Ellingsen
439 Torjus Christensen
440 Tønes Jacobsen
441 Tønnes Jacobsen
442 Willem C. Gross
443 Willem Christensen Grooss
444 Willem Cler. Grooss
445 Willum Groosj
446 Wrold Christensen
447 Wrold Ejnersen
448 Wrold Eymersen
449 Wrold Pedersen
450 Wrold Pettersen
451 Aage Stensøe
452 Aage Svendsen
453 Aage Swendsen
454 Aanon Omre