Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Risør

Nr. Skipper
1 Abraham Hansen
2 Abraham Storevahr
3 Anders Michelsen
4 Anders Mikkelsen
5 Baads Leylighed
6 Christen Hiis
7 Christen Jensen Hiis
8 Christen Knudsen
9 Christen Muller
10 Christen Nerberg
11 Christen Norberg
12 Christen Nordberg
13 Christen Pedersen
14 Christen Poulsen
15 Christen Poulsen Schugeveg
16 Christen Schugevig
17 Christian Jensen
18 Christian Norberg
19 Christopher Hansen
20 Christopher Poulsen
21 Cornelius Erichsen
22 Ellef Olsen
23 Eller Olsen
24 Elling Enersen
25 Elling Eynersen
26 Eyner Mortenson
27 Eyner Aaselsen
28 Gregens Johnsen
29 Gregers Johansen
30 Halvor Aasoldsen
31 Halvor Aasuldsen
32 Hans Abrahamsen
33 Jacob Christophersen
34 Jans Clausen
35 Jens Andersen
36 Jens Clausen
37 Jens Jensen
38 Joen Pedersen
39 Joen Pederssen
40 Johan Christensen
41 Johan Juell
42 John Halvorsen
43 John Jacobsen
44 Jon Jensen
45 Knud Larsen WInter
46 Knud Telleffsen
47 Knud Winter
48 Knud Winther
49 Lars Henrichsen
50 Lars Nielsen
51 Niels Aslachsen
52 Niels Eevnsen
53 Niels Ellingsen
54 Niels Jørgen Winter
55 Niels Olsen
56 Niels Pedersen
57 Niels Pederssen
58 Peder Carstensen
59 Peder Evensen
60 Peder Ewensen
61 Peder Larsen
62 Peder Larssen
63 Peter Carstensen
64 Samuel Rasmussen Moeland
65 Svend Knudsen
66 Svend Thomasen
67 Thor Carstensen
68 Thore Carstensen
69 Aanon Olsen