Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Sønderho

Nr. Skipper
1 Hans Hansen Pedersen
2 Hans J: Klein
3 Hans Jensen Poulsen
4 Hans Jepsen Klein
5 Hans Jesper Klien
6 Hans M: Jbsen
7 Hans M. Ibsen
8 Hans Madsen Ibsen
9 Hans Madsen Jbsen
10 Hans Madsen Jpsen
11 Hans Matsen Jbsen
12 Hans S. Tygesen
13 Hans Thomasen
14 Hans Thomesten
15 Jens C: Berg
16 Jens C. Berg
17 Jens Callesen Berg
18 Jens Fiscker
19 Jens J: Fischer
20 Jens J. Fischer
21 Jens Jensen Fischer
22 Jens Jensen Poulsen
23 Jens Jensen Sønnichsen
24 Jens Jensen Tisker
25 Jens Jens Sønnichsen
26 Jens Mathiesen
27 Jens Mathisen
28 Jens Matthiesen
29 Jens Michelsen
30 Jens P. Knudsen
31 Jens Pedersen Knudsen
32 Jep Hansen Pedersen
33 Jes J. Matisen
34 Jess Hansen Pedersen
35 Jess Matisen
36 Jørgen Pedersen Knudsen
37 Jørgen Thomesen
38 Jørgen Thompsen
39 Jørgen Thomsen
40 Jørgen Tomsen
41 Mads H: Jessen
42 Mads Hansen Jessen
43 Mads J: Jessen
44 Mads Johansen
45 Mads N: Fransen
46 Mads Niels: Frantzen
47 Michel Jensen
48 Michel Joahnsen
49 Michel Johansen
50 Mikel Johansen
51 Niels Anthoniesen
52 Niels Anthonisen
53 Niels Anthonissen
54 Niels Antoniesen
55 Niels Antonisen
56 Niels Nielsen
57 Niels Nielsen Nissen
58 Niels Nielsn Nissen
59 Niels Nissen
60 Niss Nielsen Nissen
61 Peder J: Knudsen
62 Peder Jensen Knudsen
63 Sønnich J: Møller
64 Sønnich J. Møller
65 Sønnich Jensen Møller
66 Søren Hansen
67 Søren Hanssen
68 Thoas Hansen Jessen
69 Thomas H: Jessen
70 Thomas H. Jessen
71 Thomas Hansen Jessen
72 Thomas Jensen
73 Volchert Qvedens