Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Aarhus

Nr. Skipper Fartøy
1 Albert Herman Hansen
2 Albrect H. Hansen
3 Albreth Bøye
4 Albreth Kaysen
5 Anders Agerup
6 Anders Hansen
7 Anders Hendrichsen
8 Andreas Erlandsen
9 Bendt Michelsen
10 Christen Fogh
11 Christen Raae
12 Christian Carl Eschen
13 Christian Lans
14 Claus Cordtsen
15 Esben Hellebrandh
16 Even Pedersen
17 Ewen Pedersen
18 Frans Hendrichsen
19 Gunder Sivertsen
20 Hans And. Morwig
21 Hans Andersen
22 Hans Chr. Saabye
23 Hans Christensen Minor
24 Hans H. Brentzen
25 Hans Krysing
26 Hans Kryssing
27 Hans Minor
28 Hans Movig Bonus
29 Hans Peter Kroemann
30 Hans Petersen
31 Hans Willadsen
32 Hans Wirring
33 Hermand Heytman
34 H Jørgensen
35 Jens Dros
36 Jens Grønbech
37 Jens Grønbeck
38 Jens Grønbek
39 Jens Hiertshøy
40 Jens Hiertzhøy
41 Jens Hiortshøy
42 Jens Jensen Holm
43 Jens L: Hasle
44 Jens L. Hasle
45 Jens Larsen
46 Jens Larsen Hasle
47 Jens Larsen Molboe
48 Jens Michelsen
49 Jens Moss
50 Jens P. Brandt
51 Jens Pedersen
52 Jens Pedesren
53 Jens Petersen
54 Jens Raae
55 Jens Stredsfar
56 Johannes Thomesen
57 Johannes Thommesen
58 Jørgen C. Friis
59 Jørgen Christensen
60 Jørgen Cristensen
61 Lars Gullichsen
62 Lars Johnsen
63 Lars Larsen
64 Markus Nielsen
65 Mathias Holm
66 Mathias Mathiasen
67 Mathias Mathiesen
68 Michael Black
69 Michel Blak
70 Niels C. Møller
71 Niels Eschilden
72 Niels Eschildsen
73 Niels Jensen
74 Niels Kiellerup
75 Nils Michelsen
76 Ole Dahl
77 Ole Ericksen
78 Ole Hannevig
79 Ole Pedersen
80 Peder Agerup
81 Peder Elsøe Machrelen
82 Peder Hasle
83 Peder Hiertzog
84 Peder Hiortzøy
85 Peder Larsen Smidt
86 Peder Melbøe
87 Peder Molboe
88 Peder Raae
89 Peder Schibye
90 Peder Schiebye
91 Peder Schiødt
92 Peder Schiøtt
93 Peder Smith
94 Peter Hasle
95 Peter Hasle Cicilia
96 Peter Hassle
97 Peter Møller
98 Rasmus Bonde
99 Rasmus Kiellerup
100 Rasmus Kjellerup
101 Rasmus Soede
102 Rasmus Wormstrup
103 Reinert Hansen
104 Simen Assendrup
105 Simon Assendrup
106 Stie Madsen
107 Stil Madsen
108 Søren Bahr
109 Søren Bicktrup
110 Søren Bierring
111 Søren Buchtrup
112 Søren Bæhr
113 Søren Joff. Blom
114 Willads Willadsen
115 Willads Willassen