Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Aarhus

Nr. Skipper Fartøy
1 Albert Herman Hansen
2 Albrect H. Hansen
3 Albreth Bøye
4 Albreth Kaysen
5 Anders Agerup
6 Anders Hansen
7 Anders Hendrichsen
8 Anders Rasmusen Wormstrup
9 Anders Sørensen Gyde
10 Anders Wormstrup
11 Andreas Erlandsen
12 Bendt Michelsen
13 Boye Bøyesen
14 Bøge Boysen
15 Christen Fogh
16 Christen Nielsen Lund
17 Christen Raae
18 Christian Bekker
19 Christian Carl Eschen
20 Christian Hansen Bakken
21 Christian Hansen Becher
22 Christian Lans
23 Claus Cordtsen
24 Claus Pedersen
25 Corfits Bøye
26 Corfitz Bøyl
27 Cornelius Boelen de jonge Minno
28 Erich Eich
29 Esben Hellebrandh
30 Even Pedersen
31 Ewen Pedersen
32 Frans Hendrichsen
33 Gunder Sivertsen
34 Gyde Søren
35 Hans And. Morwig
36 Hans Andersen
37 Hans Chr. Saabye
38 Hans Christensen Minor
39 Hans Clausen
40 Hans H. Brentzen
41 Hans Krosman
42 Hans Krysing
43 Hans Kryssing
44 Hans Minor
45 Hans Movig Bonus
46 Hans Peter Kroemann
47 Hans Petersen
48 Hans Poulsen
49 Hans Sorensen
50 Hans Sørensen
51 Hans Willadsen
52 Hans Wirring
53 Hendrich Molboe
54 Henrich Molboe
55 Hermand Heytman
56 H Jørgensen
57 Jens Agerop
58 Jens Agerup
59 Jens Aggerup
60 Jens Dros
61 Jens Grønbech
62 Jens Grønbeck
63 Jens Grønbek
64 Jens Hiertshøy
65 Jens Hiertzhøy
66 Jens Hilling
67 Jens Hiortshøy
68 Jens Jensen Holm
69 Jens L: Hasle
70 Jens L. Hasle
71 Jens Laersen Molboe
72 Jens Larsen
73 Jens Larsen Hasle
74 Jens Larsen Molboe
75 Jens Michelsen
76 Jens Moss
77 Jens P. Brandt
78 Jens Pedersen
79 Jens Pedersen Doje
80 Jens Pedersen Loje
81 Jens Pedesren
82 Jens Petersen
83 Jens Rogind
84 Jens Raae
85 Jens Stilling
86 Jens Stredsfar
87 Jens Thorsen
88 Jens Tøgersen Møller
89 Jess Jessen
90 Jochum Kylsen
91 Johannes Thomassen
92 Johannes Thomesen
93 Johannes Thommesen
94 Johannes Thornesen
95 Johannes Thønnesen
96 Johannes Tommesen
97 Jørgen C. Friis
98 Jørgen Christensen
99 Jørgen Cristensen
100 Jørgen Tomsen
101 Knud Abel
102 Knud Olsen
103 Knud Olsen Rørt
104 Lars Gullichsen
105 Lars Johnsen
106 Lars Larsen
107 Lars Pedersen
108 Lars Schiøth
109 Lars Schiøtt
110 Lars Schøth
111 Marius Brandt
112 Markus Nielsen
113 Mathias Grøn
114 Mathias Holm
115 Mathias Mathiasen
116 Mathias Mathiesen
117 Michael Black
118 Michel Blach
119 Michel Blak
120 Michel Christensen Blach
121 Niels C. Møller
122 Niels Eschilden
123 Niels Eschildsen
124 Niels Eskilsen
125 Niels Jensen
126 Niels Kiellerup
127 Niels Knudsen
128 Niels Mogensen
129 Niels Mognsen
130 Niels Morgensen
131 Niels Pedersen Grønbek
132 Niels Sorensen Stoede
133 Niels Sørensen Soede
134 Niels Wormstrop
135 Niels Wormstrup
136 Nils Michelsen
137 Ole Dahl
138 Ole Ericksen
139 Ole Hannevig
140 Ole Hielmager
141 Ole Holm
142 Ole Pedersen
143 Ole Sørensen
144 Peder Agerup
145 Peder Blach
146 Peder Blak
147 Peder Elsøe Machrelen
148 Peder Hasle
149 Peder Hertz
150 Peder Hiertzog
151 Peder Hiortzøy
152 Peder Jansen Nouthland
153 Peder Larsen Smidt
154 Peder Larsen Ørebeck
155 Peder Melbøe
156 Peder Molboe
157 Peder Pallesen Schandorff
158 Peder Rasmusen
159 Peder Røygaard
160 Peder Raae
161 Peder Schibye
162 Peder Schiebye
163 Peder Schiødt
164 Peder Schiøtt
165 Peder Schriver
166 Peder Smith
167 Peder Steffensen
168 Peder Stær
169 Peder Ørbech
170 Peter Hasle
171 Peter Hasle Cicilia
172 Peter Hassle
173 Peter Møller
174 Peter Thomsen
175 Petter Cordt
176 Petter Roygaard
177 Rasmus Bonde
178 Rasmus Jens Hasle
179 Rasmus Kieldrup
180 Rasmus Kiellerman
181 Rasmus Kiellerup
182 Rasmus Kjellerup
183 Rasmus Molboe
184 Rasmus Pedersen
185 Rasmus Soede
186 Rasmus Wormstrup
187 Reinert Hansen
188 Simen Assendrup
189 Simon Assendrup
190 Stie Madsen
191 Stil Madsen
192 Søren Andersen
193 Søren Bahr
194 Søren Behr
195 Søren Bicktrup
196 Søren Bierring
197 Søren Buchtrup
198 Søren Bæhr
199 Søren Cortsen
200 Søren Ditlevsen
201 Søren Herschind
202 Søren Joff. Blom
203 Søren Mikkelsen Malling
204 Søren Nielsen Smith
205 Søren Smith
206 Søren Sørensen
207 Søren Sørensen Gyde
208 Willads Willadsen
209 Willads Willassen
210 Wisti Raae