Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Aarhus

Nr. Skipper Fartøy
1 Albert Herman Hansen
2 Albrect H. Hansen
3 Albreth Bøye
4 Albreth Kaysen
5 Anders Agerup
6 Anders Hansen
7 Anders Hendrichsen
8 Anders Rasmusen Wormstrup
9 Anders Sørensen Gyde
10 Anders Wormstrup
11 Andreas Erlandsen
12 Bendt Michelsen
13 Boye Bøyesen
14 Bøye Bøysen
15 Christen Fogh
16 Christen Nielsen Lund
17 Christen Raae
18 Christian Bekker
19 Christian Carl Eschen
20 Christian Hansen Bakken
21 Christian Hansen Becher
22 Christian Lans
23 Claus Cordtsen
24 Claus Pedersen
25 Corfits Bøye
26 Corfitz Bøyl
27 Cornelius Boelen de jonge Minno
28 Erich Eich
29 Esben Hellebrandh
30 Even Pedersen
31 Ewen Pedersen
32 Frans Hendrichsen
33 Gunder Sivertsen
34 Gyde Søren
35 Hans And. Morwig
36 Hans Andersen
37 Hans Chr. Saabye
38 Hans Christensen Minor
39 Hans Clausen
40 Hans H. Brentzen
41 Hans Jansen
42 Hans Krosman
43 Hans Krysing
44 Hans Kryssing
45 Hans Minor
46 Hans Movig Bonus
47 Hans Peter Kroemann
48 Hans Petersen
49 Hans Poulsen
50 Hans Sorensen
51 Hans Sørensen
52 Hans Willadsen
53 Hans Wirring
54 Hendrich Molboe
55 Henrich Molboe
56 Hermand Heytman
57 H Jørgensen
58 Jan Stilling
59 Jens Agerop
60 Jens Agerup
61 Jens Aggerup
62 Jens Dros
63 Jens Grønbech
64 Jens Grønbeck
65 Jens Grønbek
66 Jens Hiertshøy
67 Jens Hiertzhøy
68 Jens Hilling
69 Jens Hiortshøy
70 Jens Jensen Holm
71 Jens L: Hasle
72 Jens L. Hasle
73 Jens Laersen Molboe
74 Jens Larsen
75 Jens Larsen Hasle
76 Jens Larsen Molboe
77 Jens Michelsen
78 Jens Moss
79 Jens P. Brandt
80 Jens Pedersen
81 Jens Pedersen Doje
82 Jens Pedersen Loje
83 Jens Pedesren
84 Jens Petersen
85 Jens Rogind
86 Jens Raae
87 Jens Stilling
88 Jens Stredsfar
89 Jens Thorsen
90 Jens Tøgersen Møller
91 Jess Jessen
92 Jochum Kylsen
93 Johannes Thomassen
94 Johannes Thomesen
95 Johannes Thommesen
96 Johannes Thornesen
97 Johannes Thønnesen
98 Johannes Tommesen
99 Jørgen C. Friis
100 Jørgen Christensen
101 Jørgen Cristensen
102 Jørgen Tomsen
103 Knud Abel
104 Knud Olsen
105 Knud Olsen Rørt
106 Lars Gullichsen
107 Lars Johnsen
108 Lars Larsen
109 Lars Pedersen
110 Lars Schiøth
111 Lars Schiøtt
112 Lars Schøth
113 Marius Brandt
114 Markus Nielsen
115 Mathias Grøn
116 Mathias Holm
117 Mathias Mathiasen
118 Mathias Mathiesen
119 Michael Black
120 Michel Blach
121 Michel Blak
122 Michel Christensen Blach
123 Niels C. Møller
124 Niels Eschilden
125 Niels Eschildsen
126 Niels Eskilsen
127 Niels Jensen
128 Niels Kiellerup
129 Niels Knudsen
130 Niels Knudsen Bek
131 Niels Mogensen
132 Niels Mognsen
133 Niels Morgensen
134 Niels Pedersen Grønbek
135 Niels Sorensen Stoede
136 Niels Sørensen Soede
137 Niels Wormstrop
138 Niels Wormstrup
139 Nils Michelsen
140 Ole Dahl
141 Ole Ericksen
142 Ole Hannevig
143 Ole Hielmager
144 Ole Holm
145 Ole Pedersen
146 Ole Sørensen
147 Peder Agerup
148 Peder Blach
149 Peder Blak
150 Peder Elsøe Machrelen
151 Peder Hasle
152 Peder Hertz
153 Peder Hiertzog
154 Peder Hiortzøy
155 Peder Jansen Nouthland
156 Peder Larsen Smidt
157 Peder Larsen Ørbech
158 Peder Larsen Ørbek
159 Peder Larsen Ørebeck
160 Peder Melbøe
161 Peder Molboe
162 Peder Pallesen Schandorff
163 Peder Rasmusen
164 Peder Røygaard
165 Peder Raae
166 Peder Schibye
167 Peder Schiebye
168 Peder Schiødt
169 Peder Schiøtt
170 Peder Schriver
171 Peder Scriver
172 Peder Smith
173 Peder Steffensen
174 Peder Stær
175 Peder Ørbech
176 Peter Hasle
177 Peter Hasle Cicilia
178 Peter Hassle
179 Peter Møller
180 Peter Thomsen
181 Petter Cordt
182 Petter Roygaard
183 Petter Tombsen
184 Rasmus Bonde
185 Rasmus Jensen Hasle
186 Rasmus Jens Hasle
187 Rasmus Kieldrup
188 Rasmus Kiellerman
189 Rasmus Kiellerup
190 Rasmus Kjellerup
191 Rasmus Molboe
192 Rasmus Pedersen
193 Rasmus Soede
194 Rasmus Wormstrup
195 Reinert Hansen
196 Simen Assendrup
197 Simon Assendrup
198 Stie Madsen
199 Stil Madsen
200 Søren Andersen
201 Søren Bahr
202 Søren Behr
203 Søren Bicktrup
204 Søren Bierring
205 Søren Buchtrup
206 Søren Bæhr
207 Søren Cortsen
208 Søren Ditlevsen
209 Søren Herschind
210 Søren Joff. Blom
211 Søren Mikkelsen Malling
212 Søren Nielsen Smith
213 Søren Smith
214 Søren Sørensen
215 Søren Sørensen Gyde
216 Willads Willadsen
217 Willads Willassen
218 Wisti Raae