Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Achmerzul

Nr. Skipper Fartøy
1 Diche Helken de Geregtigkeit
2 Dioke Heesen de Gerechtikeit
3 Focke Heeren de Jonge Nesse
4 Garinar Hilrioks de 6 Gebruders
5 Garmar Hyldrichs de Sex Gebruders