Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Bogense

Nr. Skipper Fartøy
1 Ancher Christensen
2 Ancher Christiansen
3 Anders Hudslund
4 Christen Harboe
5 Christen Herboe
6 Christen Krøll
7 Christian Krøll
8 Hans Fahnøe
9 Hans Falmøe
10 Hans H: Olsen
11 Hans H. Olsen
12 Hans Henr. Olsen
13 Hans Henrich Olsen
14 Hans Rasmusen
15 Hans Rasmussen
16 Jens J: Lund
17 Jens J. Lund
18 Jens Jensen Lund
19 Jespen Jwens
20 Jesper Jwens
21 Lars L. Møller
22 Lars Nielsen
23 Mads Stephansen
24 Niels A. Tofte
25 Niels Erichsen
26 Niels Tofte
27 Pioul Nielsen
28 Poul Nielsen