Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Bordeaux

Nr. Skipper Fartøy
1 Adolph Riddervold
2 Anders Backe
3 Andreas Hansen
4 Christen Nielsen
5 Gilbert Laurie Christie
6 Hans Agersøe
7 Jens Olssen
8 Knud Elster
9 Mads Smit Peder
10 Niels Olsen
11 Nies Thue
12 Paul Hyll
13 Paulus Bøyesen
14 Peder Bech De 2de Brødre
15 Petter
16 Rasmus Suurland
17 Roluf Greve