Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Bordeaux

Nr. Skipper Fartøy
1 Adolph Riddervold
2 Anders Backe
3 Andreas Hansen
4 Christen Nielsen
5 Gilbert Laurie Christie
6 Hans Agersøe
7 Jens Olssen
8 Knud Elster
9 Mads Smit Peder
10 Niels Bacher Providentia
11 Niels Olsen
12 Nies Thue
13 Paul Hyll
14 Paulus Bøyesen
15 Peder Bech De 2de Brødre
16 Petter
17 Rasmus Suurland
18 Roluf Greve