Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Drammen

Nr. Skipper Fartøy
1 And: van Batm
2 Anders Andersen
3 Anders Borgen
4 Anders Dhale
5 Anders Haue
6 Anders Jørgen Christensen
7 Anders Klemensen
8 Anders Madsen
9 Anders Nerildsen
10 Anders Nerilsen
11 Anders Ruetum
12 Anders Sand St. Nicolay
13 Anders Thomsen
14 Andreas Erlandsen
15 Ansteen Larsen
16 Aslach Pedersen Fortuna
17 Bent Michelsen
18 Berndt Biørnsen
19 Bærendt Biønsen
20 Bæsse Jacobsen
21 Bæsse Salvesen
22 Baads leylighed
23 Casper Fuur
24 Charlo Travello
25 Christen Falentinsen
26 Christen Jensen
27 Christen Krøll
28 Christen Nerberg
29 Christen Pedersen
30 Christen Rødtangen
31 Christen Samuelsen
32 Christian Bøckmann
33 Christian Rantom
34 Christian Runtom
35 Christian Wallin
36 Christopher Hvidsteen
37 Christopher Jensen
38 Cornelius Blach
39 Eldert Pedersen
40 Elias Ørbek
41 Elisabeth Bøckman
42 Ellef Hansen
43 Ellef Neskilld
44 Ellef Næskit
45 Elling Larsen
46 Erasmus Brandt
47 Erland Jacobsen
48 Erland Larsen
49 Even Hendrichsen Holtekiær
50 Even Larsen
51 Frank Holst
52 Frid: Lorentz
53 Frid: Lorentzen
54 Friderich Eckersberg
55 Friderik Woltner
56 Gunder Andersen
57 Gunder Hoff
58 Haneboe Holm
59 Hans A: Bøye
60 Hans Achetals
61 Hans Andersen
62 Hans Andersen Bie
63 Hans Hansen
64 Hans Henrich Buhmann
65 Hans Herlofsen
66 Hans Jacobsen Bohn
67 Hans Jorgen Lund
68 Hans Kirchgaard
69 Hans Nerlongen
70 Hans Willumsen
71 Herman Eliassen
72 Herman Eliesen
73 Jacob Ellertsen
74 Jacob Holst
75 Jacob Lintved
76 Jacob Meelhuus
77 Jan Lindveed
78 Jean Borrellye
79 Jens Holst
80 Jens Jensen Sandøen
81 Jens Olsen Howland
82 Jens Aalholm
83 Jess Madsen
84 Johannes Andersen
85 Johannes Arboe
86 Johannes Arbøe
87 Johannes Johansen
88 Johannes Ørbek
89 Johan Rejme
90 John Atkinson
91 Jorgen Hansen
92 Jsaach Amundsen
93 Jøren Henrichsen
94 Jørgen Hafsøen
95 Knud Tellefsen
96 Lars Børresen
97 Lars Gullichsen
98 Lars Swendsen
99 Mads Andersen
100 Mads Johansen
101 Mads Smidt
102 Mathias Mørk
103 Mathias Olsen Bielland
104 Michal J: Lund
105 Michel Nielsen
106 Morten Mouritsen
107 Nicolaii Holst
108 Nicolay Herlofsen
109 Niels Hansen
110 Niels Herbrae
111 Niels Herbrue
112 Niels L. Haar
113 Niels Larsen Haar
114 Ole And: Dahl
115 Ole Andersen Broder
116 Ole C. Høy
117 Ole Ericksen
118 Ole Hage
119 Ole Lykke
120 Ole Thorsen
121 Ole Thorssen
122 Oluf Nichelsen
123 Oncker Pedersen
124 Peder Olsen Natvig
125 Peder Plud
126 Peder Rasmussen
127 Peder Svendsen
128 Peter And: Watum
129 Peter And. Watum
130 Peter Hasle
131 Peter J: Jacobsen
132 Rasmus Engelsen
133 Rasmus Holders Haabet
134 Rasmus N: Augsburg
135 Rasmus Olsen Føyen
136 Rasmus Rasmussen
137 Rollef Dybing
138 Rollof Dybing
139 Simon Jacobsen
140 Svend Jensen
141 Svend Penne
142 Søren Jensen
143 Søren Speilberg
144 Søren Aanonsen
145 Thomas Borthig
146 Thomas Haue
147 Thomes Christens. Mosvold
148 Thore Christensen
149 Thore Huusebøe
150 Torbiørn Trochmann
151 Tosten Staalesen
152 Østen Aasmundsen
153 Aanon Jensen
154 Aanon Jensen Bie
155 Aanon Natvig