Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Drammen

Nr. Skipper Fartøy
1 Amund Dahle
2 And: van Batm
3 Anders Andersen
4 Anders Borgen
5 Anders Dhale
6 Anders Eriksen
7 Anders Hansen
8 Anders Haue
9 Anders Jørgen Christensen
10 Anders Klemensen
11 Anders Madsen
12 Anders Nerildsen
13 Anders Nerilsen
14 Anders Poulsen
15 Anders Ruetum
16 Anders Sand St. Nicolay
17 Anders Thomsen
18 Andreas Erlandsen
19 Ansteen Larsen
20 Aslach Pedersen Fortuna
21 Bent Michelsen
22 Berndt Biørnsen
23 Bærendt Biønsen
24 Bæsse Jacobsen
25 Bæsse Salvesen
26 Baads leylighed
27 Casper Suur
28 Charlo Travello
29 Christen Falentinsen
30 Christen Jensen
31 Christen Krøll
32 Christen Nerberg
33 Christen Pedersen
34 Christen Rødtangen
35 Christen Samuelsen
36 Christian Bøckmann
37 Christian Krigsmand
38 Christian Lans
39 Christian Rantom
40 Christian Runtom
41 Christian Wallin
42 Christoher Runtom
43 Christopher Hvidsteen
44 Christopher Jensen
45 Cornelius Blach
46 Cristian Runtom
47 Diderik von Cappelen
48 Eilert Winter
49 Eldert Pedersen
50 Elias Ørbek
51 Elisabeth Bøckman
52 Ellef Hansen
53 Ellef Neskilld
54 Ellef Næskit
55 Elling Larsen
56 Engelbret Knudsen
57 Erasmus Brandt
58 Erland Jacobsen
59 Erland Larsen
60 Even Hendrichsen Holtekiær
61 Even Larsen
62 Even Sørensen
63 Frank Holst
64 Frid: Lorentz
65 Frid: Lorentzen
66 Friderich Eckersberg
67 Friderik Woltner
68 Gunder Andersen
69 Gunder Hoff
70 Halvor Poulsen
71 Haneboe Holm
72 Hans A: Bøye
73 Hans Achetals
74 Hans Andersen
75 Hans Andersen Bie
76 Hans Hansen
77 Hans Henrich Buhmann
78 Hans Herlofsen
79 Hans Jacobsen Bohn
80 Hans Jansen
81 Hans Jorgen Lund
82 Hans Kirchgaard
83 Hans Larsen
84 Hans Nerlongen
85 Hans Nielsen
86 Hans Niesen
87 Hans Pharoe
88 Hans Willumsen
89 Herman Eliasen
90 Herman Eliassen
91 Herman Eliesen
92 Jacob Ellertsen
93 Jacob Holst
94 Jacob Lintved
95 Jacob Meelhuus
96 Jan Lindveed
97 Jan Pellersen
98 Jean Borrellye
99 Jens Holst
100 Jens Jensen Sandøen
101 Jens Olsen Howland
102 Jens Aalholm
103 Jess Madsen
104 Johan Casper Blome
105 Johannes Andersen
106 Johannes Arboe
107 Johannes Arbøe
108 Johannes Johansen
109 Johannes Ørbek
110 Johan Rejme
111 John Atkinson
112 Jon Melbye
113 Jorgen Hansen
114 Jsaach Amundsen
115 Jøren Henrichsen
116 Jørgen & Zacarias Simensønner
117 Jørgen Hafsøen
118 Jørgen Jørensen
119 Knud Tellefsen
120 Lars Børresen
121 Lars Gullichsen
122 Lars Nexøe
123 Lars Simonsen
124 Lars Svendsen
125 Lars Swendsen
126 Lars Wrigth
127 Mads Andersen
128 Mads Johansen
129 Mads Smidt
130 Mathias Mørk
131 Mathias Olsen Bielland
132 Michal J: Lund
133 Michel Nielsen
134 Morten Arøe
135 Morten Mouritsen
136 Morten Olsen
137 Nicolaii Holst
138 Nicolay Herlofsen
139 Niels Andersen
140 Niels Bachier Providentia
141 Niels Hansen
142 Niels Herbrae
143 Niels Herbroe
144 Niels Herbrue
145 Niels L. Haar
146 Niels Larsen Haar
147 Niels Pettersen
148 Ole And: Dahl
149 Ole Andersen Broder
150 Ole C. Høy
151 Ole Ericksen
152 Ole Gulbrandsen
153 Ole Hafstad
154 Ole Hage
155 Ole Lykke
156 Ole Madsen
157 Ole Mala
158 Ole Mæla
159 Ole Olsen Hafstad
160 Ole Rusdahl
161 Ole Thorsen
162 Ole Thorssen
163 Oluf Nichelsen
164 Oncker Pedersen
165 Peder Jwersen
166 Peder Olsen Natvig
167 Peder Pedersen
168 Peder Plud
169 Peder Rasmussen
170 Peder Svendsen
171 Peter And: Watum
172 Peter And. Watum
173 Peter Hasle
174 Peter J: Jacobsen
175 Rasmus Engelsen
176 Rasmus Holders Haabet
177 Rasmus N: Augsburg
178 Rasmus Olsen Føyen
179 Rasmus Rasmussen
180 Rasmus Schoug Hattemager
181 Rollef Dybing
182 Rollof Dybing
183 Simon Jacobsen
184 Svend Jensen
185 Svend Penne
186 Søren Jensen
187 Søren Speilberg
188 Søren Aanonsen
189 Thomas Andreasen
190 Thomas Borthig
191 Thomas Haue
192 Thomes Christens. Mosvold
193 Thore Christensen
194 Thore Huusebøe
195 Torbiørn Trochmann
196 Tosten Staalesen
197 Wilhelm Deikman Cameraad
198 Østen Aasmundsen
199 Aanon Jensen
200 Aanon Jensen Bie
201 Aanon Natvig