Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Dunkerque

Nr. Skipper Fartøy
1 Ancher, agent
2 Anders Anonsen
3 Anders Evensen Fortuna
4 Anders Jørgensen
5 Anders Nielsen Tisler
6 Anders Olsen Eyene
7 Anders Steen
8 Anders Tisler
9 Barnuld Ellingsen
10 Bent Bessesen
11 Bærrulf Ellingsen
12 Carl Werner Diamanten
13 Charles Butel
14 Christian Reesen
15 Christopher Weyer
16 David Bull
17 Dawid Bull
18 Eilert Lund
19 Hans Cht: Helgerøe
20 Hans Cht. Helgerøe
21 Hans Halvorsen
22 Hans Seberg Knap
23 Jacob Faae
24 Jacob Holst
25 Jacob Jacobsen
26 Jacob Rostrup
27 Jens Samsing
28 Jens Woxwold
29 Johan Sierup
30 Jørgen Munch
31 Kiøstel Andersen
32 Kristenaus Brun
33 Lars Reyersen
34 Niels Ambiørnsen
35 Niels Enge
36 Niels Gudmundsen
37 Niels Olsen
38 Niels Thorsen
39 Niels Thue
40 Ole Gabrielsen
41 Ole Larsen
42 Ole Thorsen
43 Peder S. Smit
44 Robbert Machferson
45 Søren Speilberg
46 Wilhelm Olsen Goen
47 Wilhelm Smidt
48 Aanon Førøe