Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Ebeltoft

Nr. Skipper Fartøy
1 Christian Andersen
2 Cordt Simonsen
3 Cristian Andersen
4 Jacob Holm
5 Jehs Schougsen
6 Jens Felballe
7 Jens Schousen
8 Jørgen Colding
9 Jørgen Møller
10 Melchier Pedersen
11 Melkior Pedersen
12 Michel Ditlersen
13 Niels Kreyberg
14 Peder Bang
15 Peder Hals
16 Peder Molboe
17 Peder Sorensen
18 Peder Sørensen
19 Rasmus Bende
20 Rasmus Bonde
21 Rasmus Bonde junior
22 Rasmus Bonde Junior
23 Rasmus Bonde senior
24 Rasmus Bonde Senior
25 Rasmus Buctrup
26 Søren Egens