Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Fiskeri

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Haue
2 Andreas Rasmusen
3 Asbiørn Asbiørnsen
4 Biørn Randa
5 Claus Hinchen
6 Endre Jngemundsen
7 Erich Larsen
8 Halchild Jensen
9 Hans Ulvenæhs Enighed
10 Hans Ulvenæhs Evighed
11 Jacob Norhus
12 Joen Joensen
13 Johan Butler
14 Jørgen Kiærregaard
15 Kiel Scheje
16 Lars M. Høgenes
17 Lars Tønder
18 Lars Ølbør
19 Niels Egvog
20 Niels Erichsen
21 Niels Larsen
22 Ole Michelsen
23 Steen Nedrebøe
24 Svend Haar
25 Tønnes Jansen
26 Tønnes Olsen