Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Flensburg

Nr. Skipper Fartøy
1 Abraham Jacobsen
2 Ahrend Lorenzen
3 Anders Winstrup
4 Asmus Andersen
5 Asmus Clasen
6 Asmus Clausen
7 Asmus Jacobsen
8 Asmus Jessen
9 Asmus Martensen
10 Bastian Hansen Hausvoigt
11 Bastian Hausvogel
12 Boye Hansen
13 Boy Hansen
14 Broder Brodersen
15 Bøye Hansen
16 Bøyesen Simon
17 Carl Callesen
18 Carl Callsen
19 Carl Meyer
20 Carsten Arnt
21 Christ: J: Clausen
22 Christen Jacobsen
23 Christian Ditlefsen
24 Christian H: Lorensen
25 Christiansen P.
26 Daniel Voigt
27 Elias J: Bolin
28 Elias Joh: Bolin
29 Elling Olsen
30 Frans Bune
31 Friderik Schilling
32 Grothe J. J.
33 H. Henrich Hansen
34 H. Strobel
35 Hans A: Storm
36 Hans Albert Storm
37 Hans Albret Storm
38 Hans Albt. Storm
39 Hans Asmussen
40 Hans Bahr
41 Hans Beel
42 Hans Bune
43 Hans Christian Henningsen
44 Hans Cristian Henningsen
45 Hans D: Callesen
46 Hans D. Callesen
47 Hans Detlef Callesen
48 Hans F. Schlieting
49 Hans Frid: Pettersen
50 Hans Fridrik Bahr
51 Hans Fridrik Pettersen
52 Hans H: Hansen
53 Hans Hansen
54 Hans Hanssen
55 Hans Hendr: Hansen
56 Hans Hendrich Hansen
57 Hans Hendrik Hansen
58 Hans Henrich Hansen
59 Hans Henrich Wulf
60 Hans Henrik Hansen
61 Hans Hr Wulf
62 Hans J: Lemke
63 Hans Jacob Ehlert
64 Hans Jacob Ehlerts
65 Hans Jacob Ehlertz
66 Hans Janson
67 Hans Jensen
68 Hans Jost
69 Hans Jost Die Liebe
70 Hans Jørg: Mørck
71 Hans Jørgen Leemke
72 Hans Jørgens; Mørck Jabex
73 Hans Jørgens: Mørch Jabex
74 Hans Lorensen
75 Hans Lorentsen
76 Hans Madsen
77 Hans Matzen
78 Hans Mørch Jabex
79 Hans Mørck Jabex
80 Hans N: Hag
81 Hans N: Jørgensen
82 Hans N: Schiefer
83 Hans N. Juhler
84 Hans Nicolaii Jørgensen
85 Hans Nissen
86 Hans Nissen Juhler
87 Hans Nissen Way
88 Hans Parhøy
89 Hans Petersen
90 Hans Plog
91 Hans Ploug
92 Hans Schults
93 Hans Sikuctz
94 Hans Tielsen
95 Hans Wagenføhr
96 Hans Wayenfor
97 Henning Jensen
98 Henrich Lund
99 Henrich von Barm
100 Henrick Lund
101 Herm: Strubel
102 Hindrich Ewert de boer
103 Isach: Jacobsen
104 J: Groth
105 Jacob Braderup
106 Jacob Friderichsen
107 Jacob Jacobsen
108 Jacobsen Barm
109 Jacob Sivers Braderup
110 Jacob Thielen
111 Jacob van Barm
112 Jacob von Barm
113 Jahnsen Lars
114 Jahnsen P. H.
115 Jan Jansen
116 Jensen Lorentz
117 Jens Iversen
118 Jens Jensen
119 Jens Jurgensen
120 Jens Jørgensen
121 Jens Kiempe
122 Jens Mørh
123 Jens Mørk
124 Jens O: Dahl
125 Jens Ohlsen Dahl
126 Jens Olsen Dahl
127 Jens Pedersen
128 Jens Petersen
129 Jens Stephannsen Smith
130 Jeuj. Valkart Knudsen
131 Joackum Aalmann
132 Jochim H. Syvertz
133 Jochim Tepelman
134 Jochum Aalmann
135 Jochun Ahlmann
136 Joh: Kønig
137 Johan Andersen Blaffert Jomf: Maria
138 Johan Feddersen
139 Johan Fæddersen
140 Johan H. Lorentzen
141 Johan Hansen Blaffert
142 Johan Schiemhoff
143 Johan Schirmhoff
144 Jong V: Knudsen
145 Jordan Andiesen
146 Jung V: Knudtzen
147 Jung Volnark Knudsen
148 Jurgen Groodt
149 Jørgen Andresen
150 Jørgen Axen
151 Jørgen Erichsen
152 Jørgen Groot
153 Jørgen H. Grodt
154 Jørgen N: Jørgensen
155 Jørgen N. Jørgensen
156 Jørgen Niel. Jørgensen
157 Jørgen Pettersen
158 Jørgen Poulsen
159 Lars Hansen
160 Lars Jansen
161 Lorentz Bulen
162 Lorentz Bune
163 Lorentz Dune
164 Marcus Jensen
165 Marius Jensen
166 Martin Jensen Rohr
167 Martin Willems
168 Martin Willemsen
169 Mathhias Missen
170 Mathias Jørgensen Moroh
171 Mathias Mørch
172 Mathias Mørk
173 Mathias Nielsen
174 Mathias Nissen
175 Mathis Mathiasen Koed
176 Mathis Mathiassen Koed
177 Matthias Mørck
178 Meinert Reiks
179 Necolai H: Guderup
180 Necolai H. Guderup
181 Necolai Jørgensen
182 Nic: Petersen
183 Nicholaij Jacobsen
184 Nicolai Drewitz
185 Nicolaii Jacobsen
186 Nicolaii Schæffer
187 Nicolaij Jacobsen
188 Nicolai Petersen
189 Nicolai Sommer
190 Nicolaj Callesen
191 Nicolaj Guderup
192 Nicolaj Pettersen
193 Nicolay Callesen
194 Nicolay Guderup
195 Nicolay Hansen Guderup
196 Nicolay Jurgensen
197 Nicolay Jørgensen
198 Nicolay Petersen
199 Niels Sørensen
200 Niolaj Callesen
201 Niss L. Collun
202 Niss Lor. Collund
203 Paul Nielsen Ahrend
204 Paul Nissen Ahrend
205 Peder Arentsen
206 Peder J: Lund
207 Peder Jørgen Lund
208 Peder Jørgensen
209 Peder Jørgensen Lund
210 Peder Mortensen
211 Peder Thomesen
212 Peter A: Smith
213 Peter And: Schmidt
214 Peter And: Smith
215 Peter Dutsken
216 Peter Fr: Petersen
217 Peter Fridik Petersen
218 Peter Hinrich Harboe
219 Peter J: Lund
220 Peter Jørg: Lund
221 Peter Jørgensen
222 Peter Jørgensen Lund
223 Peter Larsen
224 Peter Lassen
225 Peter Lund
226 Peter N: Thomsen
227 Peter N: Thorsen
228 Peter Nicolaii Thomsen
229 Peter Petersen
230 Peter Thomsen
231 Peter Thorsen
232 Petter H: Harboe
233 Petter Jessen
234 Petter Jørgensen
235 Petter Pettersen
236 Petter Taysen
237 Petter Thomsen
238 Philip H: Hansen
239 Phillip Hansen
240 Phillip Hansen Anna Dorthea
241 Phillip Hendrik Hansen
242 Phillip Petersen
243 Phillip Pettersen
244 Pieter Hend: Harboe
245 Poul Nissen Arenth
246 Poul Poulsen
247 Severin Jensen
248 Simon Bøysen
249 Skibs Leylighed
250 Soren Petersen Ploug
251 Søren Larsen
252 Søren Petersen Plog
253 Søren Ploug
254 Søren Sorensen
255 Søren Sørensen
256 Thomas Knudt
257 Thomas Lorensen
258 Uldrich Olsen Junior
259 Uldrik Olsen junior
260 Vallentin Christensen
261 Wilhelm Hansen
262 Willem Hansen