Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Flensburg

Nr. Skipper Fartøy
1 Abraham Jacobsen
2 Ahrend Lorenzen
3 Asmus Andersen
4 Asmus Clasen
5 Asmus Clausen
6 Asmus Jessen
7 Asmus Martensen
8 Bastian Hansen Hausvoigt
9 Bastian Hausvogel
10 Boye Hansen
11 Boy Hansen
12 Broder Brodersen
13 Bøye Hansen
14 Bøyesen Simon
15 Carsten Arnt
16 Christ: J: Clausen
17 Christen Jacobsen
18 Christian Ditlefsen
19 Christian H: Lorensen
20 Christiansen P.
21 Daniel Voigt
22 Elias J: Bolin
23 Elias Joh: Bolin
24 Elling Olsen
25 Frans Bune
26 Friderik Schilling
27 Grothe J. J.
28 H. Henrich Hansen
29 H. Strobel
30 Hans A: Storm
31 Hans Albert Storm
32 Hans Albret Storm
33 Hans Albt. Storm
34 Hans Asmussen
35 Hans Bahr
36 Hans Beel
37 Hans Bune
38 Hans Christian Henningsen
39 Hans Cristian Henningsen
40 Hans D: Callesen
41 Hans D. Callesen
42 Hans Detlef Callesen
43 Hans F. Schlieting
44 Hans Frid: Pettersen
45 Hans Fridrik Bahr
46 Hans Fridrik Pettersen
47 Hans H: Hansen
48 Hans Hansen
49 Hans Hanssen
50 Hans Hendr: Hansen
51 Hans Hendrich Hansen
52 Hans Hendrik Hansen
53 Hans Henrich Hansen
54 Hans Henrich Wulf
55 Hans Henrik Hansen
56 Hans Hr Wulf
57 Hans J: Lemke
58 Hans Jacob Ehlert
59 Hans Jacob Ehlerts
60 Hans Jacob Ehlertz
61 Hans Janson
62 Hans Jensen
63 Hans Jost
64 Hans Jost Die Liebe
65 Hans Jørg: Mørck
66 Hans Jørgen Leemke
67 Hans Jørgens; Mørck Jabex
68 Hans Jørgens: Mørch Jabex
69 Hans Lorensen
70 Hans Lorentsen
71 Hans Madsen
72 Hans Matzen
73 Hans Mørch Jabex
74 Hans Mørck Jabex
75 Hans N: Hag
76 Hans N: Jørgensen
77 Hans N: Schiefer
78 Hans N. Juhler
79 Hans Nicolaii Jørgensen
80 Hans Nissen
81 Hans Nissen Juhler
82 Hans Nissen Way
83 Hans Parhøy
84 Hans Schults
85 Hans Sikuctz
86 Hans Tielsen
87 Hans Wagenføhr
88 Hans Wayenfor
89 Henning Jensen
90 Henrich Lund
91 Henrich von Barm
92 Henrick Lund
93 Herm: Strubel
94 Isach: Jacobsen
95 J: Groth
96 Jacob Friderichsen
97 Jacob Jacobsen
98 Jacobsen Barm
99 Jacob Thielen
100 Jacob van Barm
101 Jacob von Barm
102 Jahnsen Lars
103 Jahnsen P. H.
104 Jan Jansen
105 Jensen Lorentz
106 Jens Iversen
107 Jens Jensen
108 Jens Jurgensen
109 Jens Jørgensen
110 Jens Kiempe
111 Jens Mørh
112 Jens Mørk
113 Jens O: Dahl
114 Jens Ohlsen Dahl
115 Jens Olsen Dahl
116 Jens Pedersen
117 Jens Petersen
118 Jens Stephannsen Smith
119 Jeuj. Valkart Knudsen
120 Joackum Aalmann
121 Jochim H. Syvertz
122 Jochim Tepelman
123 Jochum Aalmann
124 Jochun Ahlmann
125 Joh: Kønig
126 Johan Andersen Blaffert Jomf: Maria
127 Johan Feddersen
128 Johan Fæddersen
129 Johan H. Lorentzen
130 Johan Hansen Blaffert
131 Johan Schiemhoff
132 Jong V: Knudsen
133 Jordan Andiesen
134 Jung V: Knudtzen
135 Jung Volnark Knudsen
136 Jurgen Groodt
137 Jørgen Andresen
138 Jørgen Axen
139 Jørgen Erichsen
140 Jørgen Groot
141 Jørgen H. Grodt
142 Jørgen N: Jørgensen
143 Jørgen N. Jørgensen
144 Jørgen Niel. Jørgensen
145 Jørgen Poulsen
146 Lars Hansen
147 Lars Jansen
148 Lorentz Bulen
149 Lorentz Bune
150 Lorentz Dune
151 Marcus Jensen
152 Marius Jensen
153 Martin Jensen Rohr
154 Martin Willems
155 Mathhias Missen
156 Mathias Jørgensen Moroh
157 Mathias Mørch
158 Mathias Mørk
159 Mathias Nielsen
160 Mathias Nissen
161 Mathis Mathiasen Koed
162 Mathis Mathiassen Koed
163 Meinert Reiks
164 Necolai H: Guderup
165 Necolai H. Guderup
166 Necolai Jørgensen
167 Nic: Petersen
168 Nicholaij Jacobsen
169 Nicolai Drewitz
170 Nicolaii Jacobsen
171 Nicolaii Schæffer
172 Nicolaij Jacobsen
173 Nicolai Petersen
174 Nicolai Sommer
175 Nicolaj Callesen
176 Nicolaj Guderup
177 Nicolaj Pettersen
178 Nicolay Callesen
179 Nicolay Guderup
180 Nicolay Hansen Guderup
181 Nicolay Jurgensen
182 Nicolay Jørgensen
183 Nicolay Petersen
184 Niels Sørensen
185 Niolaj Callesen
186 Niss L. Collun
187 Niss Lor. Collund
188 Paul Nielsen Ahrend
189 Paul Nissen Ahrend
190 Peder Arentsen
191 Peder J: Lund
192 Peder Jørgen Lund
193 Peder Jørgensen
194 Peder Jørgensen Lund
195 Peder Mortensen
196 Peder Thomesen
197 Peter A: Smith
198 Peter And: Schmidt
199 Peter And: Smith
200 Peter Dutsken
201 Peter Fr: Petersen
202 Peter Fridik Petersen
203 Peter Hinrich Harboe
204 Peter J: Lund
205 Peter Jørg: Lund
206 Peter Jørgensen Lund
207 Peter Larsen
208 Peter Lassen
209 Peter Lund
210 Peter N: Thomsen
211 Peter N: Thorsen
212 Peter Nicolaii Thomsen
213 Peter Petersen
214 Peter Thomsen
215 Peter Thorsen
216 Petter H: Harboe
217 Petter Pettersen
218 Petter Taysen
219 Petter Thomsen
220 Philip H: Hansen
221 Phillip Hansen
222 Phillip Hansen Anna Dorthea
223 Phillip Hendrik Hansen
224 Phillip Petersen
225 Phillip Pettersen
226 Pieter Hend: Harboe
227 Poul Nissen Arenth
228 Poul Poulsen
229 Severin Jensen
230 Simon Bøysen
231 Skibs Leylighed
232 Soren Petersen Ploug
233 Søren Larsen
234 Søren Petersen Plog
235 Søren Ploug
236 Søren Sorensen
237 Søren Sørensen
238 Thomas Lorensen
239 Uldrich Olsen Junior
240 Uldrik Olsen junior
241 Vallentin Christensen
242 Wilhelm Hansen
243 Willem Hansen