Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Flensburg

Nr. Skipper Fartøy
1 Abraham Jacobsen
2 Ahrend Lorenzen
3 Asmus Andersen
4 Asmus Clasen
5 Asmus Clausen
6 Asmus Jessen
7 Asmus Martensen
8 Bastian Hansen Hausvoigt
9 Bastian Hausvogel
10 Boye Hansen
11 Boy Hansen
12 Broder Brodersen
13 Bøye Hansen
14 Bøyesen Simon
15 Carsten Arnt
16 Christ: J: Clausen
17 Christen Jacobsen
18 Christian H: Lorensen
19 Christiansen P.
20 Daniel Voigt
21 Elias J: Bolin
22 Elias Joh: Bolin
23 Elling Olsen
24 Frans Bune
25 Friderik Schilling
26 Grothe J. J.
27 H. Henrich Hansen
28 H. Strobel
29 Hans A: Storm
30 Hans Albert Storm
31 Hans Albret Storm
32 Hans Albt. Storm
33 Hans Asmussen
34 Hans Bahr
35 Hans Beel
36 Hans Bune
37 Hans Christian Henningsen
38 Hans Cristian Henningsen
39 Hans D: Callesen
40 Hans D. Callesen
41 Hans Detlef Callesen
42 Hans F. Schlieting
43 Hans Frid: Pettersen
44 Hans Fridrik Bahr
45 Hans Fridrik Pettersen
46 Hans H: Hansen
47 Hans Hansen
48 Hans Hanssen
49 Hans Hendr: Hansen
50 Hans Hendrich Hansen
51 Hans Hendrik Hansen
52 Hans Henrich Hansen
53 Hans Henrich Wulf
54 Hans Henrik Hansen
55 Hans Hr Wulf
56 Hans J: Lemke
57 Hans Jacob Ehlert
58 Hans Jacob Ehlerts
59 Hans Jacob Ehlertz
60 Hans Janson
61 Hans Jensen
62 Hans Jost
63 Hans Jost Die Liebe
64 Hans Jørg: Mørck
65 Hans Jørgen Leemke
66 Hans Jørgens; Mørck Jabex
67 Hans Jørgens: Mørch Jabex
68 Hans Lorensen
69 Hans Lorentsen
70 Hans Madsen
71 Hans Matzen
72 Hans Mørch Jabex
73 Hans Mørck Jabex
74 Hans N: Hag
75 Hans N: Jørgensen
76 Hans N: Schiefer
77 Hans N. Juhler
78 Hans Nicolaii Jørgensen
79 Hans Nissen
80 Hans Nissen Juhler
81 Hans Nissen Way
82 Hans Parhøy
83 Hans Schults
84 Hans Sikuctz
85 Hans Tielsen
86 Hans Wagenføhr
87 Hans Wayenfor
88 Henning Jensen
89 Henrich Lund
90 Henrich von Barm
91 Henrick Lund
92 Herm: Strubel
93 Isach: Jacobsen
94 J: Groth
95 Jacob Friderichsen
96 Jacob Jacobsen
97 Jacobsen Barm
98 Jacob Thielen
99 Jacob van Barm
100 Jacob von Barm
101 Jahnsen Lars
102 Jahnsen P. H.
103 Jan Jansen
104 Jensen Lorentz
105 Jens Iversen
106 Jens Jensen
107 Jens Jurgensen
108 Jens Jørgensen
109 Jens Kiempe
110 Jens Mørh
111 Jens Mørk
112 Jens O: Dahl
113 Jens Ohlsen Dahl
114 Jens Olsen Dahl
115 Jens Pedersen
116 Jens Petersen
117 Jeuj. Valkart Knudsen
118 Joackum Aalmann
119 Jochim H. Syvertz
120 Jochim Tepelman
121 Jochum Aalmann
122 Jochun Ahlmann
123 Joh: Kønig
124 Johan Andersen Blaffert Jomf: Maria
125 Johan Feddersen
126 Johan Fæddersen
127 Johan H. Lorentzen
128 Johan Hansen Blaffert
129 Jong V: Knudsen
130 Jung V: Knudtzen
131 Jung Volnark Knudsen
132 Jurgen Groodt
133 Jørgen Andresen
134 Jørgen Axen
135 Jørgen Erichsen
136 Jørgen Groot
137 Jørgen H. Grodt
138 Jørgen N: Jørgensen
139 Jørgen N. Jørgensen
140 Jørgen Niel. Jørgensen
141 Jørgen Poulsen
142 Lars Hansen
143 Lars Jansen
144 Lorentz Bulen
145 Lorentz Bune
146 Lorentz Dune
147 Marcus Jensen
148 Marius Jensen
149 Martin Jensen Rohr
150 Martin Willems
151 Mathhias Missen
152 Mathias Mørch
153 Mathias Mørk
154 Mathias Nielsen
155 Mathias Nissen
156 Mathis Mathiasen Koed
157 Mathis Mathiassen Koed
158 Meinert Reiks
159 Necolai H: Guderup
160 Necolai H. Guderup
161 Necolai Jørgensen
162 Nic: Petersen
163 Nicholaij Jacobsen
164 Nicolai Drewitz
165 Nicolaii Jacobsen
166 Nicolaii Schæffer
167 Nicolaij Jacobsen
168 Nicolai Petersen
169 Nicolai Sommer
170 Nicolaj Callesen
171 Nicolaj Guderup
172 Nicolaj Pettersen
173 Nicolay Callesen
174 Nicolay Guderup
175 Nicolay Jurgensen
176 Nicolay Jørgensen
177 Nicolay Petersen
178 Niels Sørensen
179 Niolaj Callesen
180 Niss L. Collun
181 Niss Lor. Collund
182 Paul Nielsen Ahrend
183 Paul Nissen Ahrend
184 Peder Arentsen
185 Peder J: Lund
186 Peder Jørgen Lund
187 Peder Jørgensen Lund
188 Peder Mortensen
189 Peder Thomesen
190 Peter A: Smith
191 Peter And: Schmidt
192 Peter And: Smith
193 Peter Dutsken
194 Peter Fr: Petersen
195 Peter Fridik Petersen
196 Peter Hinrich Harboe
197 Peter J: Lund
198 Peter Jørg: Lund
199 Peter Jørgensen Lund
200 Peter Larsen
201 Peter Lassen
202 Peter Lund
203 Peter N: Thomsen
204 Peter N: Thorsen
205 Peter Nicolaii Thomsen
206 Peter Petersen
207 Peter Thomsen
208 Peter Thorsen
209 Petter H: Harboe
210 Petter Thomsen
211 Philip H: Hansen
212 Phillip Hansen
213 Phillip Hansen Anna Dorthea
214 Phillip Petersen
215 Phillip Pettersen
216 Pieter Hend: Harboe
217 Poul Nissen Arenth
218 Poul Poulsen
219 Severin Jensen
220 Simon Bøysen
221 Skibs Leylighed
222 Soren Petersen Ploug
223 Søren Larsen
224 Søren Petersen Plog
225 Søren Ploug
226 Søren Sorensen
227 Søren Sørensen
228 Thomas Lorensen
229 Uldrich Olsen Junior
230 Uldrik Olsen junior
231 Wilhelm Hansen
232 Willem Hansen