Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Frederikshavn

Nr. Skipper Fartøy
1 Andreas Kier
2 Baltzer Nielsen
3 Bjørn Pedersen Sand
4 Christen Andersen
5 Christen Nielsen
6 Jacob Kongsback
7 Jens Christensen
8 Jens Jensen Lisborg
9 Jens Lisberg
10 Jens Lysborg
11 Jens Nielsen
12 Jens Nielsen Gassi
13 Jens Nielson
14 John Halvorsen
15 Jørgen Christensen
16 Morten Larsen
17 Morten Larssen
18 Niels Amundsen
19 Niels Ch: Revdahl
20 Niels Christ: Rewdahl
21 Niels Freed
22 Niels Hansen Slett
23 Niels S: Fred
24 Niels Sørensen Fred
25 Niels Sørensen Freed
26 Ole Brandi
27 Ole Sivertsen
28 Ole Wroldsen
29 Peder Jørgensen
30 Peder Salvesen
31 Peter Jørgensen
32 Salve Gunstensen
33 Sigvart Knudsen
34 Sivert Knudsen
35 Søren Caspar
36 Søren Casper
37 Thomas Utfen
38 Tolly Andorsen
39 Tønnes Jacobsen