Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Frederikshavn

Nr. Skipper Fartøy
1 Andreas Kier
2 Baltzer Nielsen
3 Bjørn Pedersen Sand
4 Christen Andersen
5 Christen Nielsen
6 Jacob Kongsback
7 Jens Christensen
8 Jens Jensen Lisborg
9 Jens Lisberg
10 Jens Nielsen
11 Jens Nielsen Gassi
12 Jens Nielson
13 John Halvorsen
14 Morten Larsen
15 Morten Larssen
16 Niels Amundsen
17 Niels Ch: Revdahl
18 Niels Christ: Rewdahl
19 Niels Freed
20 Niels Hansen Slett
21 Niels S: Fred
22 Niels Sørensen Fred
23 Niels Sørensen Freed
24 Ole Brandi
25 Ole Sivertsen
26 Ole Wroldsen
27 Peder Jørgensen
28 Peder Salvesen
29 Peter Jørgensen
30 Salve Gunstensen
31 Sigvart Knudsen
32 Sivert Knudsen
33 Søren Caspar
34 Søren Casper
35 Thomas Utfen
36 Tolly Andorsen
37 Tønnes Jacobsen