Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Fredrikstad

Nr. Skipper Fartøy
1 And: Biørnevog
2 Anders Biørnevog
3 Anders Biørnsen
4 Anders Johansen
5 Anders Næs
6 Anders Olsen
7 Anders Poulsen Jan Bernhard
8 Andreas Wejdemar
9 Axel Olsen
10 Bent Olsen
11 Bergh
12 Børge Shønnessen
13 Børge Tønnesen
14 Chriest: Tronvigen
15 Chriestian Tronvigen
16 Christian Toldorph
17 Daniel Wielsen
18 Daniel Wilsen
19 Ellef Pedersen
20 Engelbret Aasgaard
21 Erich Olsen
22 Even Holtekiær
23 Ewen H: Holtekiær
24 Friderich Torgers: Houg Success
25 Grubbe Madame
26 Gude
27 Hans Eriksen
28 Hans Friis
29 Hans Helmer
30 Hans Nielsen
31 Hans Winther
32 Harald Bilofsen
33 Jacob Grubbe
34 Jacob Holme
35 Jacob Larsen
36 Jacob Natvig
37 Jacob Nordhuus
38 Jacob Westphalen
39 Jan Jørgensen
40 Jens Christiansen Holm
41 Jens Jorstad
42 Jens Larsen
43 Jens Olsen
44 Johan Cht. Koch
45 Johann Chr: Schultz
46 Johannes Johnsen
47 John Alderøe
48 John Larsen
49 Jon Alderøe
50 Jon Larsen
51 Jsach Abrhamsen Maria
52 Jørgen Bache
53 Jørgen Leganger
54 Knud Gundersen
55 Lars Biolstad
56 Lars Biølstad
57 Lars Jensen
58 Lars Larsen
59 Mons Gross
60 Niels Ambiørnsen Sophia Friderica
61 Niels Borthig
62 Niels Larsen
63 Ole A: Broder
64 Ole Dochedahl
65 Ole Gynther
66 Ole Hansen
67 Ole Larsen Dahl
68 Ole Schoug
69 Ougen Slewig
70 Peder Andersen Møller
71 Peder Schielderup
72 Peter K. Schall
73 Peter Leschly
74 Peter Thomsen
75 Petter Bull
76 Petter Thomsen
77 Poul Williams
78 Rasmus Rasmusen
79 Rasmus Rasmussen
80 Samuel Pridgeon
81 Thomas Nielsen
82 William Smidt
83 Winge