Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Fredrikstad

Nr. Skipper Fartøy
1 And: Biørnevog
2 Anders Biørnevog
3 Anders Biørnsen
4 Anders Johansen
5 Anders Næs
6 Anders Olsen
7 Anders Poulsen Jan Bernhard
8 Andreas Wejdemar
9 Axel Olsen
10 Bent Olsen
11 Bergh
12 Børge Shønnessen
13 Børge Tønnesen
14 Chriest: Tronvigen
15 Chriestian Tronvigen
16 Christian Toldorph
17 Daniel Wielsen
18 Daniel Wilsen
19 Ellef Pedersen
20 Erich Olsen
21 Even Holtekiær
22 Ewen H: Holtekiær
23 Friderich Torgers: Houg Success
24 Grubbe Madame
25 Gude
26 Hans Friis
27 Hans Helmer
28 Hans Winther
29 Harald Bilofsen
30 Jacob Holme
31 Jacob Larsen
32 Jacob Natvig
33 Jacob Nordhuus
34 Jacob Westphalen
35 Jan Jørgensen
36 Jens Christiansen Holm
37 Jens Jorstad
38 Jens Larsen
39 Jens Olsen
40 Johan Cht. Koch
41 Johann Chr: Schultz
42 Johannes Johnsen
43 John Alderøe
44 John Larsen
45 Jon Alderøe
46 Jon Larsen
47 Jsach Abrhamsen Maria
48 Jørgen Bache
49 Jørgen Leganger
50 Knud Gundersen
51 Lars Biolstad
52 Lars Biølstad
53 Lars Jensen
54 Lars Larsen
55 Mons Gross
56 Niels Ambiørnsen Sophia Friderica
57 Niels Borthig
58 Niels Larsen
59 Ole A: Broder
60 Ole Dochedahl
61 Ole Gynther
62 Ole Hansen
63 Ole Larsen Dahl
64 Ole Schoug
65 Ougen Slewig
66 Peder Andersen Møller
67 Peder Schielderup
68 Peter K. Schall
69 Peter Leschly
70 Peter Thomsen
71 Petter Thomsen
72 Poul Williams
73 Rasmus Rasmussen
74 Samuel Pridgeon
75 Thomas Nielsen
76 William Smidt
77 Winge