Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Halden

Nr. Skipper Fartøy
1 Amund Gundersen
2 Anders Hanssen
3 Anders Homann
4 Anders Houmann
5 Anker
6 Arve Morian
7 Biørn Randa
8 Bonke Symens
9 Christen Hermansen
10 Christian Caspersen
11 Daniel Wilsen
12 Hans Mørch
13 Henrich Aasuldsen
14 Herman Christensen
15 Jacob Nørbech
16 Jacob Svendsen
17 Jan Jørgensen
18 Jens Hellemarch
19 Jens Nielsen Schaarup
20 Jens Wolf
21 Johannes Aamodt
22 John Kid
23 Jon Jensen
24 Jørgen Bache
25 Kield Corneliusen
26 Knud Poulsen Schjerpe
27 Knud R: Leth
28 Lars Jonsen
29 Matthias Berg
30 Niels M: Slett
31 Ole Grevle
32 Ole Gynther
33 Ole Hafstad
34 Peder Mathisen
35 Peder Matthiasen
36 Peder Molboe
37 Peter Thomsen
38 Sivert Andersen
39 Søren Dolholt
40 Søren Hanssen
41 Søren Olssen Brøsøe