Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Horsens

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Bradstrup
2 Anders Bredstrup
3 Anders Jensen
4 Anders Torgersen
5 Anker
6 Annon Nielsen
7 Anon Nielsen
8 Christen Jensen
9 Christian Rostock
10 Christian Rostok
11 Christopher Poulsen
12 Cristen Jensen
13 Elias Joh: Bolin
14 Elling Ellingsen
15 Erich Halvorsen
16 Erich Schriver
17 Erich Schriwer
18 Esk Kiær
19 Hans Biørnsen
20 Hans Hans: Bugaarden
21 Hans Johansen Schultz
22 Hans Mortensen Birkholm
23 Hans Smed
24 Hans Smed Anna Sophia
25 Hans SMed
26 Hans Smeed
27 Hendrich Bøye
28 Henrich Aasoldsen
29 Henrich Aasuldsen
30 Jens Biørnsen
31 Jens Bredstrup
32 Jens Cristopher Kruuse
33 Jens Eldrup
34 Jens P: Storm
35 Jens P. Storm
36 Jens Ped: Danberg
37 Jens Pedersen Storm
38 Jens Storm
39 Jens Thoresen
40 Jens Thorsen
41 Jenst Storm
42 Jonas Hansen
43 Lars Pettersen
44 Laue Sørensen
45 Lauritz Fyhnbae
46 Lauritz Fyhnboe
47 Mads Hansen
48 Marchuus Pettersen
49 Mikkel Nylding
50 Niels Einersen
51 Niels Ericksen
52 Niels Gylding
53 Niels Hansen Rørbye
54 Niels Houman
55 Niels Howman
56 Niels Jensen Endeluve
57 Niels Jensen Engelave
58 Niels Jensen Gylding
59 Niels Jonsen Rorby
60 Niels Ole Gydling
61 Niels Ole Gylding
62 Niels Rasmussen
63 Niels Sode
64 Niels Soede
65 Niels Sørensen Soede
66 Niels Sørensen Søde
67 Niels Sørensen Søede
68 Ole Pedersen
69 Ole Pederssen
70 Otter Lauritzen
71 Otter Lauritzsen
72 Petter Christ: Kratzius
73 Poul Nielsen
74 Rasmus Smed
75 Saxe Jensen
76 Simen Olsen Hiarne
77 Soren Jonsen
78 Søren Jensen
79 Søren Jurt Rosenmeyer
80 Søren Just Rosenmeyer
81 Søren Lauesen
82 Søren Sørensen
83 Thomas Jørgensen
84 Thøger Rasmusen
85 Tøger Rasmusen