Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Horsens

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Bradstrup
2 Anders Bredstrup
3 Anders Jensen
4 Anders Torgersen
5 Anker
6 Annon Nielsen
7 Anon Nielsen
8 Christen Jensen
9 Christian Rostock
10 Christian Rostok
11 Christopher Poulsen
12 Cristen Jensen
13 Elias Joh: Bolin
14 Elling Ellingsen
15 Erich Halvorsen
16 Erich Schriver
17 Erich Schriwer
18 Esk Kiær
19 Hans Biørnsen
20 Hans Hans: Bugaarden
21 Hans Johansen Schultz
22 Hans Mortensen Birkholm
23 Hans Smed
24 Hans Smed Anna Sophia
25 Hans SMed
26 Hans Smeed
27 Hendrich Bøye
28 Henrich Aasoldsen
29 Henrich Aasuldsen
30 Jens Biørnsen
31 Jens Bredstrup
32 Jens Cristopher Kruuse
33 Jens Eldrup
34 Jens P: Storm
35 Jens P. Storm
36 Jens Ped: Danberg
37 Jens Pedersen Storm
38 Jens Storm
39 Jens Thoresen
40 Jens Thorsen
41 Jenst Storm
42 Jonas Hansen
43 Lars Pettersen
44 Laue Sørensen
45 Lauritz Fyhnbae
46 Lauritz Fyhnboe
47 Mads Hansen
48 Marchuus Pettersen
49 Mikkel Nylding
50 Niels Einersen
51 Niels Ericksen
52 Niels Gylding
53 Niels Hansen Rørbye
54 Niels Houman
55 Niels Howman
56 Niels Jensen Endeluve
57 Niels Jensen Engelave
58 Niels Jensen Gylding
59 Niels Ole Gydling
60 Niels Ole Gylding
61 Niels Rasmussen
62 Niels Sode
63 Niels Soede
64 Niels Sørensen Soede
65 Niels Sørensen Søde
66 Niels Sørensen Søede
67 Ole Pedersen
68 Ole Pederssen
69 Otter Lauritzen
70 Otter Lauritzsen
71 Petter Christ: Kratzius
72 Poul Nielsen
73 Rasmus Smed
74 Saxe Jensen
75 Soren Jonsen
76 Søren Jensen
77 Søren Jurt Rosenmeyer
78 Søren Just Rosenmeyer
79 Søren Lauesen
80 Søren Sørensen
81 Thomas Jørgensen
82 Thøger Rasmusen
83 Tøger Rasmusen