Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Horsens

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Jensen
2 Anders Torgersen
3 Anker
4 Annon Nielsen
5 Anon Nielsen
6 Christen Jensen
7 Christian Rostock
8 Christian Rostok
9 Christopher Poulsen
10 Elias Joh: Bolin
11 Elling Ellingsen
12 Erich Halvorsen
13 Esk Kiær
14 Hans Biørnsen
15 Hans Hans: Bugaarden
16 Hans Johansen Schultz
17 Hans Smed
18 Hans Smed Anna Sophia
19 Hans Smeed
20 Hendrich Bøye
21 Henrich Aasoldsen
22 Henrich Aasuldsen
23 Jens Biørnsen
24 Jens Bredstrup
25 Jens Eldrup
26 Jens P: Storm
27 Jens P. Storm
28 Jens Ped: Danberg
29 Jens Pedersen Storm
30 Jens Storm
31 Jens Thoresen
32 Jens Thorsen
33 Jenst Storm
34 Lars Pettersen
35 Laue Sørensen
36 Lauritz Fyhnbae
37 Lauritz Fyhnboe
38 Mads Hansen
39 Marchuus Pettersen
40 Niels Einersen
41 Niels Ericksen
42 Niels Gylding
43 Niels Houman
44 Niels Howman
45 Niels Jensen Endeluve
46 Niels Jensen Engelave
47 Niels Jensen Gylding
48 Niels Ole Gydling
49 Niels Ole Gylding
50 Niels Rasmussen
51 Niels Sode
52 Niels Soede
53 Niels Sørensen Soede
54 Niels Sørensen Søde
55 Niels Sørensen Søede
56 Ole Pedersen
57 Ole Pederssen
58 Otter Lauritzen
59 Otter Lauritzsen
60 Petter Christ: Kratzius
61 Poul Nielsen
62 Saxe Jensen
63 Soren Jonsen
64 Søren Jensen
65 Søren Jurt Rosenmeyer
66 Søren Just Rosenmeyer
67 Søren Lauesen
68 Søren Sørensen
69 Thomas Jørgensen
70 Thøger Rasmusen
71 Tøger Rasmusen