Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Hull

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Evensen
2 Christen Norberg Haabet
3 Harald Bilowsen
4 Harrald Billosen
5 Jacob Jingvahlsen
6 Jacob Singdahlsen
7 Jacob Singdalsen
8 James Bailie Keppel
9 John Marvin
10 John Ringors
11 Knud Tellefsen
12 Michael Poth
13 Niels Larsen
14 Niels Thoresen
15 Peder Biørnsen
16 Søren Hansen
17 Tiostel Asbiørnsen
18 Tjøstel Asbiørnsen