Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Hull

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Evensen
2 Christen Norberg Haabet
3 Harald Bilowsen
4 Harrald Billosen
5 Jacob Jingvahlsen
6 Jacob Singdahlsen
7 Jacob Singdalsen
8 James Bailie Keppel
9 Jens Clausen
10 Jess Schoug
11 John Marvin
12 John Ringors
13 Knud Tellefsen
14 Michael Poth
15 Niels Larsen
16 Niels Thoresen
17 Peder Biørnsen
18 Søren Hansen
19 Tiostel Asbiørnsen
20 Tjøstel Asbiørnsen