Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet København

Nr. Skipper Fartøy
1 Abraham Jacobsen
2 Adzer Christensen
3 Albert Minon
4 Albrect Hermansen
5 Allex. Willingson
6 Amund Land
7 And: Graae
8 Anders Christensen
9 Anders Dich
10 Anders E: Brandt
11 Anders E. Dick
12 Anders Esp: Brandt
13 Anders Grøn
14 Anders H. Stork
15 Anders Hansen
16 Anders Hansen Grøn
17 Anders Herfell
18 Anders Isachsen
19 Anders Jr Præst
20 Anders Jørgen Christensen
21 Anders L. Sotland
22 Anders Larsen Gierrild
23 Anders Larsen Undahl
24 Anders Mathiassen
25 Anders Mathiesen
26 Anders Pedersen
27 Anders Pettersen
28 Anders Sørensen
29 Anders Sørensen Spillemand
30 Andreas C. Dick
31 Andreas Hansen
32 Andreas Jensen
33 Atzer Christensen
34 Beatus D: Erboe
35 Beatus T. Erboe
36 Bendt Holst
37 Bent Holst
38 Bertel Erichsen
39 Bertel Jans
40 Bertel O. Glop
41 Bertel Olssen Glop
42 Biørn Qvist
43 Bjørn Qvist
44 Boje Hendrichsen
45 Booy Henrichs
46 Boy Cornelisen
47 Bøye Hendrichsen
48 Bøye Lorentz Pettersen
49 Bøye Peter Jensen
50 Bøye Pettersen
51 Bøy P: Jensen
52 Baads Leylighed
53 Carl Werner
54 Carl Wærner
55 Carsten Arnt
56 Chriest: Andersen
57 Christen Andersen
58 Christen Christensen
59 Christen Hansen Thorøe
60 Christen Howland
61 Christen Jacobsen
62 Christen Larsen Hau
63 Christen Moller
64 Christen Mortensen
65 Christen Nielsen Goen
66 Christen Nielssen
67 Christen Olsen Howland
68 Christen Paler
69 Christen Sørensen Kiels
70 Christen Sørensen Kjelds
71 Christen Thygesen Storm
72 Christian D: Schade
73 Christian Dege
74 Christian H. Benjamen
75 Christian Jorck
76 Christian Jørgensen
77 Christian Larsen
78 Christian Møller
79 Christian Nielsen Goen
80 Christian Palm
81 Christian Poulsen
82 Christiansen P.
83 Christoph: Ols: Bierche
84 Christopher Amundsen
85 Christopher Hansen
86 Christopher Kelner
87 Christopher Nielsen
88 Christopher Nielssen
89 Christopher Olsen
90 Christopher Rasmus
91 Claus Banchmann
92 Claus Barchman
93 Claus Clausen
94 Claus Cortsen
95 Cornelius Andersen
96 Cornelius Broetersen Det Gode Haab
97 Cornelius Palin
98 Daniel Wilsen
99 Detlev Freuchen
100 Diderich Kruuse
101 Didrich Kruuse
102 Dines Christensen
103 Ditlef Frøken
104 Ditlev Freuchen Mercurius
105 Elias Joh: Bolin
106 Elling Olshen
107 Elling Olssen
108 Erich Beinholtsen
109 Erich Dalh Emanuel
110 Erich Grøn
111 Erich Halvorsen
112 Erich Jensen
113 Erich Reinholdt
114 Erich Reinholtsen
115 Erick Grøn
116 Ernst S: Bruun
117 Eskild Jacobsen
118 Frantz Jensen Bay
119 Fredrick Kyhl
120 Friderich Bødtker
121 Friderich Falch
122 Friderich Kyhl
123 Friderich Meredin
124 Friderich Rumsen
125 Friderich Tax
126 Friderik Skilling
127 Fridrich Huus
128 Fridrich Tax Haabeth
129 Fridrick Harboe
130 Geert Petersen Skriver
131 Gilius Amonsen
132 Greger Jonsen
133 Gregers Johansen
134 Gulich Mortensen
135 Gullich Mortensen
136 Gullich Mortensen Biørnwog
137 Halchil Jensen
138 Halkil Jensen
139 Halvor Sørensen
140 Hans A. Koordt
141 Hans Andersen Bang
142 Hans Andersen Kordt
143 Hans Bang
144 Hans Berensen
145 Hans Berwitz
146 Hans Bowitz
147 Hans Brandt
148 Hans C. Degn
149 Hans C. Juul
150 Hans Chr. Møller
151 Hans Chrestensen
152 Hans Christens. Juul
153 Hans Christian Degen
154 Hans Degen
155 Hans E. Brandt
156 Hans Ernst
157 Hans F. Schlieting
158 Hans Giever
159 Hans Grøn
160 Hans H: Buhmann
161 Hans H: Buman
162 Hans H. Hansen
163 Hans Hansen Jappes
164 Hans Hansen Kiær
165 Hans Heinbugel
166 Hans Hendrich Dardese
167 Hans Henrich Olsen
168 Hans Henrick Buemann
169 Hans J: Sonne
170 Hans Jens: Skruld
171 Hans Jensen Blom
172 Hans Jørgen Sonne
173 Hans Kok
174 Hans Korsholm
175 Hans Lorensen
176 Hans Lorentzen
177 Hans Matzen
178 Hans Mortensen Birkholm
179 Hans Movig
180 Hans Nicolaysen
181 Hans Nielsen
182 Hans Nielsen Goen
183 Hans Olsen
184 Hans P: Bohne
185 Hans Parhøy
186 Hans Pedersen
187 Hans Petersen Mølloe
188 Hans Poulsen Bohne
189 Hans Pulsen Bohne
190 Hans Smidt
191 Hans Sørensen
192 Hans Thielsen
193 Hans Thuesen
194 Harald Billesen
195 Harald Billosen
196 Harald Bilowsen
197 Hemme Tangel
198 Hendrick Jansen
199 Henning P: Bohn
200 Henrich A. Hag
201 Henrich Jansen
202 Henrich Klineks
203 Henrich Poulsen
204 Henrich Aasuldsen
205 Henrick Klink
206 Henrick Petersen
207 J. J. Finderick
208 J. Machilof
209 Jacob Backer
210 Jacob Bærug
211 Jacob Crammer
212 Jacob Faae
213 Jacob Hansen
214 Jacob Hermansen
215 Jacob Jacobsen
216 Jacob Natvig
217 Jacob P: Bærug
218 Jacob P. Bærug
219 Jacob Pedersen Bærug
220 Jacob Smith
221 Jacob Thronsen
222 Jacob Wulff
223 Jahn Andersen
224 Jahn Andersen Emanuel
225 James Gordon
226 Jan Bøyesen
227 Jan Jørgensen
228 Jens Arentsen
229 Jens Arntsen
230 Jens Bær
231 Jens Chr. Prest
232 Jens Christian Muller
233 Jens Christian Prest
234 Jens Grøn
235 Jens Hovland
236 Jens Howland
237 Jens J: Arentsen
238 Jens J: Fendrich
239 Jens J: Fendrick
240 Jens Jensen
241 Jens Jørgen Arntsen
242 Jens Knudsen
243 Jens Krigsmann
244 Jens Nickelsen Dorothea
245 Jens Nicolaysen
246 Jens Olsen Hovland
247 Jens Olsen Howland
248 Jens Pedersen Brandt
249 Jens Pettersen
250 Jens Prøst
251 Jens Singdahlen
252 Jens Singdahlsen
253 Jens Singdalsen
254 Jep N. Holm
255 Jeppe Holm
256 Jeppe Olsen
257 Jeppe Olsen Bons
258 Jesp: Petersen
259 Jesper Pedersen
260 Jesper Petersen
261 Jesper Pettersen
262 Jess P: Maag
263 Jess Petersen Maag
264 Jngebrigt Bugge
265 Johan C. Møller
266 Johan C. Samson
267 Johan Chr. Nissen
268 Johan Clausen Møller
269 Johan Conrad Brun
270 Johan Fr Jurss
271 Johan Hag
272 Johan Hendrich Bragh
273 Johan Henrich Wigant
274 Johan Hinrich Vogt
275 Johan J: Braderup
276 Johan Juell
277 Johan M: Møller
278 Johan Math: Møller
279 Johannes Brandt
280 Johannes D. Furst
281 Johannes Henrichsen
282 Johannes Moll
283 Johann Jacobsen
284 Johan O. Lund
285 Johan Oto Tengmark
286 Johan Schunmann
287 Johan Tarkel
288 Johan Thorsen
289 Johan Thortsen
290 Johan Toreltsen
291 John A. Bechen
292 John And. Bacher
293 John Andersn Bekker
294 John Becher
295 John Brosn
296 John H: Becker
297 John Nielsen
298 John Tordtsen
299 Jonas Bessesen?
300 Jonathan Petterssen
301 Jsbrand Jacobsen
302 Jsbrandt Corneliussen
303 Jwen Larsen Boekely
304 Jørgen H: Holm
305 Jørgen J. Mindelborg
306 Jørgen Jacobsen
307 Jørgen Johansen
308 Jørgen Jørgensen
309 Jørgen Nielsen
310 Jørgen Petersen
311 Kirstinas Bruun
312 Knud Grønnestad
313 Knud Isachsen
314 Knud Just
315 Knud Rasmussen Leth
316 Kristen Sørensen Kiels
317 Larentz Mathisen
318 Lars C. Helgerud
319 Lars Chr. Helgerud
320 Lars Dahl
321 Lars Hansen
322 Lars Hansen Strand
323 Lars Hellesen
324 Lars Jansen
325 Lars Johnsen
326 Lars L: Sundene
327 Lars Larsen Sunde
328 Lars Mortensen Ancker
329 Lars Reyersen
330 Lauritz Riissing
331 Lorens L. Bruun
332 Lorentz L. Bruun
333 Lorentz Lorentzen
334 Lorentz Mathis:
335 Lorentz Mathisen
336 Lorentz P. Larsen
337 Lovice sal magn. Claus Brodersen
338 Lyder Adam Dith.
339 Mads Giertsen
340 Mads Hansen Dahl
341 Mads Qverling
342 Mads Sørensen
343 Mathias Mørk
344 Mathias Maas
345 Mathias Maass
346 Mathias P. Jversen
347 Mathias Spicher
348 Mauritz Andersen
349 Mecael Sørensen
350 Michael Westergaard
351 Michel Jversen
352 Morten Larssen
353 Mouritz Dietrichsen
354 Nicholaij Nielsen
355 Nicolai Holst
356 Nicolaii Holst
357 Nicolai Petersen
358 Nicolai Sommer
359 Nicolay Holst
360 Nicolay Salvesen
361 Nicolay Sandberg
362 Niels Coch
363 Niels Egenes
364 Niels Ericksen
365 Niels Gudmandsen
366 Niels Haslund
367 Niels Hasselbach
368 Niels Holm
369 Niels Johnsen Egeness
370 Niels Jørgensen
371 Niels Møller
372 Niels Nielsen
373 NIels P: Holm
374 Niels Pedersen Holm
375 Niels Smith
376 Niels Stephensen
377 Niels Sørensen Natvig
378 Niesl Marstrand
379 Nils Fischer
380 Nisse Bertels: Maag
381 Niss N: Halwey
382 Niss Nissen Holwej
383 Ole Andersen
384 Ole Andersen Broder
385 Ole Andersen Broders
386 Ole Andersen Stangebye
387 Ole Bærven
388 Ole Christensen
389 Ole Christensen Skibyger
390 Ole Christian Lund
391 Ole Dahl
392 Ole Fridrichsen
393 Ole Gynther
394 Ole Halstrøm
395 Ole Hannewiig
396 Ole Hansen
397 Ole Hansen Wass?
398 Ole Helliesen
399 Ole Hwass
400 Ole J. Hau
401 Ole Jensen Hough Mama Chatharina
402 Ole Jwertsen
403 Ole Olsen Hovland
404 Ole Olsen Moe
405 Ole Pedersen
406 Ole Pedersen Pie
407 Ole Rasmussen
408 Ole Sivertsen
409 Ole Thoresen
410 Ole Thorsen
411 Oluf Attlesve
412 Ouscher Petersen
413 Ousiker Petersen
414 Paul Hyll
415 Ped. Hans Riis
416 Peder Clasulsen
417 Peder Hans. Riis
418 Peder J. Blachen
419 Peder Krigsmann
420 Peder Larsen Smidt
421 Peder Lindberg
422 Peder Mathiassen
423 Peder Mathiesen
424 Peder Paulsen
425 Peder Poulsen
426 Peder Schreder
427 Peder Sørensen
428 Peter B. Smith
429 Peter H. Rasch
430 Peter Hasle Cicilia
431 Peter Holm
432 Peter Joh, Thamsen
433 Peter Krigsmann
434 Peter Mathiesen
435 Peter Nic. Lausen
436 Peter Petersen
437 Peter Petersen Grodt
438 Peter R. Smidt
439 Petersen J.
440 Peter Svensen
441 Peter Wassing
442 Petter B. Pettersen
443 Petter Bliken
444 Petter Hansen Riis
445 Petter Holm
446 Petter L. Pedersen
447 Petter L. Petters.
448 Petter L. Pettersen
449 Petter Lorentz Pettersen
450 Petter Lorentz Petterson
451 Petter N. Lausen
452 Petter Pettersen
453 Petter S. Smith
454 Poul Christensen
455 Poul Henr: Hiorth
456 Poul Henr. Hiorth
457 Poul Hiort
458 Poul Hyll
459 Rasmus Augsburg
460 Rasmus Bonde
461 Rasmus Eschildsen
462 Rasmus Eskildsen
463 Rasmus Gundersen
464 Rasmus NIcolay Augsburg
465 Reyer Reyersen
466 Rolf Gjeve
467 Rolf Greve
468 Rorte Nichelsen
469 Rubert Bertzen
470 Rørede Nickelsen
471 Samuel Aarswold
472 Severin P. Kruse
473 Steen O: Bolem
474 Steen Olsen Bolern
475 Steen Olsen Bolærn
476 Stener Stenersen
477 Stephen H. Jansen
478 Svend P. Smidt
479 Søren Blom
480 Søren G: Blom
481 Søren Hansen
482 Søren Hansen Riiber
483 Søren Huusøe
484 Søren Larsen
485 Søren Nielsen Husøe
486 Søren Nielsen Huuse
487 Søren Nielsen Huusøe
488 Søren Olsen Brøssøe
489 Søren Riiber
490 Thim Fridr. Jargun
491 Thomas Fridrik Axcen
492 Thomas Thommasen
493 Thore Husebøe
494 Tim T: Jargau
495 Tones Westerhuus
496 Torbiørn Olsen
497 Torgrim Enge
498 Truls Andersen Weyer Maria & Theodorus
499 Tønnes Lindernd
500 Tønnes Westerhuus
501 Valentin Christensen
502 Valentin Furst
503 Walter Geerts
504 Wasselie Andreas
505 Wentzel Tornøe
506 Willem Atzes
507 William Kiørrefjord
508 Willum H: Brechløf
509 Willum Hansen
510 Willum Kjørrefjord