Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Kappeln

Nr. Skipper Fartøy
1 Caspar Schumacher
2 Caspar Schumaker
3 Casper Schumacher
4 Casper Schumaker
5 Christian H: Lorensen
6 Cornelius Erichsen
7 Henrich Klinch
8 Henrick Klink
9 Jan Gerrits Smith
10 Lorents Ch: Lorentzen
11 Math D. Hybech
12 Matthias L: Høbroe
13 Peder Jacobsen
14 Peter H: Jacobsen
15 Peter J. Jacobsen
16 Peter Jacob Jacobsen
17 Petter Henn Jacobsen