Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Korsør

Nr. Skipper Fartøy
1 Albret Hermansen
2 Anders Carlsen
3 Anders H: Hvass
4 Anders Michelsen
5 Anders Mickelsen
6 Anders Wass
7 Bonde Bondesen
8 Bunde Bundesen
9 Christen Jørgensen
10 Christen Knudsen
11 Christen Olsen
12 Christen Rug
13 Christen Ruus
14 Christian Herm: Lorentsen
15 Christian Schiosler
16 Christopher Eeg
17 Elias Jacobsen
18 Elling Einersen
19 Engelbert Knudsen
20 Erich Halvorsen
21 Gunder Thorsen
22 Hans Arandrider
23 Hans Eegholm
24 Hans Grøn
25 Hans Jacob Smidt
26 Hans Møller
27 Hans P. Krormann
28 Humphry Bech
29 Iver Eeg
30 Jahn Føyen
31 Jahn Føyn
32 Jan Føyen
33 Jan Føyn
34 Jens Jensen
35 Johan Ditløfsen
36 John Ellingsen
37 John Hansen
38 Jon Ellefsen
39 Jon Ellingsen
40 Jørgen Hansen
41 Nicolay Thomsen
42 Niels And. Christensen
43 Niels Bache
44 Niels Jespersen
45 Niels Nielsen
46 Niels Sommer
47 Niels Sømmer
48 Ole Andersen Broder
49 Ole Andersen Stangebye
50 Ole H. Hvass
51 Ole Stangebye
52 Ole Sørensen
53 Ole Winter
54 Rasmus Knudsen
55 Søren Bosen
56 Søren N: Huuse
57 Thomas Araldsen
58 Tønnes Jacobsen
59 William Perkin