Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Korsør

Nr. Skipper Fartøy
1 Albret Hermansen
2 Anders Carlsen
3 Anders H: Hvass
4 Anders Michelsen
5 Anders Mickelsen
6 Anders Wass
7 Bonde Bondesen
8 Bunde Bundesen
9 Christen Jørgensen
10 Christen Knudsen
11 Christen Olsen
12 Christen Rug
13 Christen Ruus
14 Christian Herm: Lorentsen
15 Christian Schiosler
16 Christopher Eeg
17 Cristen Cristensen
18 Didrick Andersen
19 Elias Jacobsen
20 Elling Einersen
21 Engelbert Knudsen
22 Erich Halvorsen
23 Gunder Thorsen
24 Hans Arandrider
25 Hans Christophersen Egholm
26 Hans Eegholm
27 Hans Grøn
28 Hans Jacob Smidt
29 Hans Møller
30 Hans P. Krormann
31 Humphry Bech
32 Iver Eeg
33 Jacob Nielsen Knudsen
34 Jahn Føyen
35 Jahn Føyn
36 Jan Føyen
37 Jan Føyn
38 Jens Jensen
39 Johan Ditløfsen
40 Johan Thorsen
41 John Ellingsen
42 John Hansen
43 Jon Ellefsen
44 Jon Ellingsen
45 Jørgen Hansen
46 Mads Poegdahl
47 Mads Pogdal
48 Nicolay Thomsen
49 Niels And. Christensen
50 Niels Bache
51 Niels Jespersen
52 Niels Nielsen
53 Niels Sommer
54 Niels Sømmer
55 Ole Andersen Broder
56 Ole Andersen Stangebye
57 Ole H. Hvass
58 Ole Stangebye
59 Ole Sørensen
60 Ole Winter
61 Rasmus Knudsen
62 Søren Bosen
63 Søren N: Huuse
64 Thomas Araldsen
65 Tønnes Jacobsen
66 William Perkin