Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Kragerø

Nr. Skipper Fartøy
1 Abraham Bochm: Barth
2 Abraham Gundersen
3 Abraham Killsen
4 Abraham Schaadøe
5 Alberth Blom
6 And: Knudsen Kiil
7 And. Knudsen Kiil
8 Anders Dagstrup
9 Anders Drange
10 Anders Echornrøe
11 Anders Hansen
12 Anders Hanssen
13 Anders K. Kiil
14 Anders Knudsen
15 Anders Madsen
16 Anders Osmundsen
17 Anders Ramusen
18 Anders Rentler
19 Anders Rus
20 Andreas Rentler
21 Anker
22 Baltzer Nielsen
23 Bartolemeus Møller
24 Boe Nielsen
25 Boye Petersen
26 Børge Shønnessen
27 Baads leylighed
28 Baads Leylighed
29 Carl Alonieson
30 Christen Andersen
31 Christen Jensen
32 Christen Jenssen
33 Christen Knudsen
34 Christen Mortensen
35 Christen Stefensen
36 Christian Bøckman
37 Christopher Nielssen
38 Christopher Olsen
39 Christopher Poulsen
40 Claus Cordtsen
41 Clemet Pedersen
42 Clemet Pettersen
43 Colbent Finckelsen
44 Cordt Mortensen
45 Cristen Rasmusen
46 Daniel Banth
47 Einar Halvorsen
48 Engelbret Nielsen
49 Erich Børgesen
50 Erich Pedersen
51 Erich Reinholtsen
52 Erich Svendsen
53 Even Larssen
54 Even Pedersen
55 Finchel Colbensen
56 Friderich Friderichsen
57 Friderik Christian Barnholt
58 Friderik Schilling
59 Friderik Skilling
60 Gisle Jngebretsen
61 Gullich Gullichsen
62 Gunbiørn Skibstad
63 Gunder Thorsen
64 Halvor Eliesen
65 Halvor Elliesen
66 Halvor Høck
67 Hans Eriksen
68 Hans Hadsund
69 Hans Halvorsen
70 Hans Hansen
71 Hans Isachsen
72 Hans Jacobsen
73 Hans Johansen Mang
74 Hans Michelsen
75 Hans Schaadøe
76 Hendrich Holst
77 Hendrich Tønder
78 Hendrik Biørn
79 Henrich Biørn
80 Haagen Nielsen
81 Jacob Bruun
82 Jacob Cudrio
83 Jacob Ellefsen
84 Jacob Torstensen
85 Jan Jsachsen
86 Jens Larsen Hasle
87 Jens Nielsen
88 Jens Singdahlsen
89 Jesper Olsen
90 Joh: D: Kelck
91 Joh: Daniel Kelck
92 Johan Christian Hansen
93 Johan D: Kelck
94 Johan Georg Rentler
95 Johannes Berg
96 Johannes Sandvig
97 John And. Bacher
98 John Romundsen
99 Jørgen Bache
100 Jørgen Frantzen
101 Jørgen Jørgensen
102 Jørgen Laersen Baad
103 Jørgen Rentler
104 Knud Jacobsen
105 Knud Jensen
106 Knud Salvesen
107 Lars Biørnsen
108 Lars Bryne
109 Lars Hofland
110 Lars Hotland
111 Lars Hovland
112 Lars Høgenes
113 Lars Larsen
114 Lars Mogensen Høgenæs
115 Lars Sørensen
116 Lars Wendelund
117 Lars Ølbøe
118 Lars Ølbør
119 Lorentz Jessen
120 Løvenskiøld Kammer Herre
121 Madame Smith
122 Mads Axelsen
123 Mads Nielsen
124 Marius Lorentsen
125 Michel Sørensen
126 Morten Mouritsen
127 Nicholas Benj. Aall
128 Nicolaj Benj: Aall
129 Niels Brodall
130 Niels Clausen
131 Niels Jacobsen
132 Niels Madsen
133 Niels Nielsen
134 Niels Sørensen Soede
135 Niels Tangel
136 Niels Tangen
137 Ole Brodahl
138 Ole Grubbe
139 Ole Jørgensen
140 Ole Larsen
141 Ole Larssen
142 Ole Lie
143 Ole Nielsen
144 Ole Sundesen
145 Ole Swarts
146 Osten Asmundsen
147 Ougen Jensen
148 Peder Jacobsen
149 Peder Kinch
150 Peder L: Hvissendahl
151 Peder Larsen
152 Peder Sim: Svendstrup
153 Peder Simonsen
154 Peder Siversen
155 Peder Sorensen Berg
156 Peder Wigh
157 Peter Petersen
158 Rasmus Høyland
159 Rasmus Lunaae
160 Rusmus Høyland
161 Salve Fostensen
162 Salve Thorsen
163 Severin Afgl. Lars Tindbos
164 Severin Green Perlen
165 Simon Biørnsen
166 Solve Øsmundsen
167 Svend Pedersen
168 Swend Pedersen
169 Søren Godtfrid Blom
170 Søren Jansen
171 Søren Jensen
172 Søren Keisen
173 Søren Thourop
174 Tellef Nielsen
175 Thomas Andreasen
176 Thomas Andreassen
177 Thore Carstensen
178 Thore Finchelsen
179 Torbiørn Knudsen
180 Torgrim Hansen
181 Torjes Iversen
182 Torsten Salvesen
183 Tosten Salvesen
184 Uldrik Olsen junior
185 Willads Willadsen
186 Willums Steen
187 Wrold Pedersen
188 Wrold Pettersen
189 Østen Osmundsen