Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Kragerø

Nr. Skipper Fartøy
1 Abraham Bochm: Barth
2 Abraham Gundersen
3 Abraham Killsen
4 Abraham Schaadøe
5 Alberth Blom
6 And: Knudsen Kiil
7 And. Knudsen Kiil
8 Anders Dagstrup
9 Anders Drange
10 Anders Echornrøe
11 Anders Hansen
12 Anders Hanssen
13 Anders K. Kiil
14 Anders Kentler
15 Anders Knudsen
16 Anders Madsen
17 Anders Osmundsen
18 Anders Ramusen
19 Anders Rentler
20 Anders Rus
21 Anders Strange
22 Anders Thombsen
23 Andreas Rentler
24 Anker
25 Baltzer Nielsen
26 Bartolemeus Møller
27 Boe Nielsen
28 Boye Petersen
29 Børge Shønnessen
30 Baads leylighed
31 Baads Leylighed
32 Carl Alonieson
33 Christen Andersen
34 Christen Jensen
35 Christen Jenssen
36 Christen Knudsen
37 Christen Mortensen
38 Christen Stefensen
39 Christen Thurøe
40 Christen Wakmuth
41 Christian Bøckman
42 Christopher Nielssen
43 Christopher Olsen
44 Christopher Poulsen
45 Claus Cordtsen
46 Clemet Pedersen
47 Clemet Pettersen
48 Colbent Finckelsen
49 Cordt Mortensen
50 Cristen Rasmusen
51 Daniel Banth
52 Einar Halvorsen
53 Engelbret Nielsen
54 Erich Børgesen
55 Erich Pedersen
56 Erich Reinholtsen
57 Erich Svendsen
58 Even Larssen
59 Even Pedersen
60 Finchel Colbensen
61 Friderich Friderichsen
62 Friderik Christian Barnholt
63 Friderik Schilling
64 Friderik Skilling
65 Gisle Jngebretsen
66 Gullich Gullichsen
67 Gunbiørn Skibstad
68 Gunder Thorsen
69 Halvor Eliesen
70 Halvor Elliesen
71 Halvor Høck
72 Hans Eriksen
73 Hans Hadsund
74 Hans Halvorsen
75 Hans Hansen
76 Hans Jacobsen
77 Hans Johansen Mang
78 Hans Jsachsen
79 Hans Krosman
80 Hans Michelsen
81 Hans Schaadøe
82 Hendrich Holst
83 Hendrich Tønder
84 Hendrik Biørn
85 Henrich Biørn
86 Herman Grubbe
87 Haagen Nielsen
88 Jacob Bruun
89 Jacob Cudrio
90 Jacob Ellefsen
91 Jacob Torstensen
92 Jan Jsachsen
93 Jens Larsen Hasle
94 Jens Nielsen
95 Jens Singdahlsen
96 Jesper Olsen
97 Joh: D: Kelck
98 Joh: Daniel Kelck
99 Johan Christian Hansen
100 Johan D: Kelck
101 Johan Georg Rentler
102 Johannes Berg
103 Johannes Sandvig
104 John And. Bacher
105 John Romundsen
106 Jørgen Bache
107 Jørgen Frantzen
108 Jørgen Jørgensen
109 Jørgen Laersen Baad
110 Jørgen Rentler
111 Knud Jacobsen
112 Knud Jensen
113 Knud Salvesen
114 Lars Biørnsen
115 Lars Booman
116 Lars Bryne
117 Lars Hofland
118 Lars Hotland
119 Lars Hovland
120 Lars Høgenes
121 Lars Larsen
122 Lars Mogensen Høgenæs
123 Lars Sørensen
124 Lars Wendelund
125 Lars Ølbøe
126 Lars Ølbør
127 Lorentz Jessen
128 Løvenskiøld Kammer Herre
129 Madame Smith
130 Mads Axelsen
131 Mads Nielsen
132 Marius Lorentsen
133 Michel Sørensen
134 Morten Mouritsen
135 Nicholas Benj. Aall
136 Nicolaj Benj: Aall
137 Niels Brodal
138 Niels Brodall
139 Niels Clausen
140 Niels Halvorsen
141 Niels Jacobsen
142 Niels Madsen
143 Niels Nielsen
144 Niels Sørensen Soede
145 Niels Tangel
146 Niels Tangen
147 Ole Brodahl
148 Ole Grubbe
149 Ole Jensen Arøen Jens & Susana
150 Ole Jørgensen
151 Ole Larsen
152 Ole Larssen
153 Ole Lie
154 Ole Magnusen
155 Ole Nielsen
156 Ole Sundesen
157 Ole Swarts
158 Osten Asmundsen
159 Ougen Jensen
160 Peder Jacobsen
161 Peder Kinch
162 Peder L: Hvissendahl
163 Peder Larsen
164 Peder Sim: Svendstrup
165 Peder Simonsen
166 Peder Siversen
167 Peder Sorensen Berg
168 Peder Wigh
169 Peter Petersen
170 Rasmus Høyland
171 Rasmus Lunaae
172 Rusmus Høyland
173 Salve Fostensen
174 Salve Thorsen
175 Severin Afgl. Lars Tindbos[?]
176 Severin Green Perlen
177 Simon Biørnsen
178 Solve Øsmundsen
179 Stian Ellingsen
180 Svend Pedersen
181 Swend Pedersen
182 Søren Godtfrid Blom
183 Søren Jansen
184 Søren Jensen
185 Søren Keisen
186 Søren Nielsen
187 Søren Ring
188 Søren Thourop
189 Tellef Nielsen
190 Thomas Andreasen
191 Thomas Andreassen
192 Thomas Winstrup
193 Thore Carstensen
194 Thore Finchelsen
195 Torbiørn Knudsen
196 Torgrim Hansen
197 Torjes Iversen
198 Torsten Salvesen
199 Tosten Salvesen
200 Uldrik Olsen junior
201 Wilhelm Deikman Cameraad
202 Willads Willadsen
203 Willums Steen
204 Wrold Pedersen
205 Wrold Pettersen
206 Østen Osmundsen