Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Kristiansand

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Andersen
2 Anders Backe
3 Anders Berdines
4 Anders Carstensen
5 Anders Eriksen
6 Anders Hansen
7 Anders Huusebøe
8 Anders Penne
9 Anders Schrint Adjutor
10 Anders Stillusen
11 Anders Sørensen
12 Anders Aalløe
13 Anders Aaløe
14 Andreas Stier
15 Atlag Roinestad
16 Atlay Haama
17 Axel Danielsen
18 Bay Sørensen
19 Børre Torchildsen
20 Baads leylighed
21 Baads Leylighed
22 Christen Anders. Møller
23 Christen Christensen
24 Christen Hansen
25 Christen Hassing
26 Christen Pedersen
27 Christen Scharstøe
28 Christian Flørnes
29 Christian Møller
30 Christian Thorngaard
31 Christian Valentinsen
32 Daniel Feyf
33 Daniel Salvesen
34 Daniel Sveinevig
35 David Tollagsen
36 David Tollisen
37 Didrich Wøye
38 Ditlev Rasmussen
39 Ebbe Luth
40 Engelbrecht Berentsen
41 Gunder Jensen
42 Gunder Jenssen
43 Gunder Larsen
44 Halvor Fiellestad
45 Halvor Olsen
46 Hans Agersøe
47 Hans Bugge
48 Hans C. Snabel
49 Hans Corneliusen
50 Hans Finchels
51 Hans Hansen
52 Hans Hiort
53 Hans Jacobsen
54 Hans Marchusen
55 Hans Mid Bøe
56 Hans Siwertsen
57 Ingvar Renni
58 Jacob Friis
59 Jacob Fuglesang
60 Jacob Norhus
61 Jens Andersen
62 Jens Larsen Dahl
63 Jens Nicolaysen
64 Jens Olsen
65 Jens Pederersen
66 Jens Pedersen
67 Jens Schaarup
68 Jngver Renny
69 Johan Buller
70 John Erichsen
71 John Ewje
72 John Pedersen
73 John Staalesen
74 John Willumsen
75 Jørgen Pedersen
76 Lars Bryne
77 Lars Dahl
78 Lars M. Høgenes
79 Lars M. Jansen
80 Lars Olsen
81 Lars Ølbøe
82 Lars Ølbør
83 Mads Muldrup
84 Mads Pogdall
85 Mads Quierling
86 Mads Thommesen
87 Mads Tomasen
88 Nicolaj Holberg
89 Niels Bredahl
90 Niels Eegvog
91 Niels L. Haar
92 Niels Tangel
93 Ole Lens
94 Ole Møglestue
95 Ole Pedersen
96 Ole Tejsdedahl
97 Ole Telde
98 Ole Thomassen
99 Ole Willimsen
100 Osmund Kylland
101 Otte Carelsen
102 Peder Christensen
103 Peder Gregersen
104 Peder Hals
105 Peder Hansen
106 Peder Iversen
107 Peder Juul
108 Peder Pedersen
109 Peder Rørvig
110 Peder Thønisen Røe
111 Peder Tofte
112 Peter Broders
113 Peter Roe
114 Poul Cristensen
115 Rasmus Christophersen
116 Rasmus Soede
117 Rejer Guluvsen
118 Roal Sivertsen
119 Samuel Otto & Comp:
120 Sivert Knudsen
121 Sivert Mogensen
122 Siwert Noutland
123 Svend Hansen
124 Svend Wermundsen
125 Sven Hansen
126 Sven Wermunsen
127 Swen Penne
128 Søren Tunstad
129 Theis Jacobsen
130 Thomas Gowertzen
131 Thore Gundersen
132 Thore Malmoe
133 Thore Simonsen
134 Thor Gundersen
135 Tolli Tollisen
136 Torgie Olsen
137 Torsten Christensen
138 Tosten Salvesen
139 Tosten Staalesen
140 Tønnes Jacobsen
141 Tønnis Houe
142 Tørris Andersen
143 Valentin Hansen
144 Willem Høue
145 William Smith
146 Willum Hansen
147 Willum Kjørrefjord
148 Aage Hansen
149 Aanen Stillusen
150 Aasmund Svennevig