Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Kristiansand

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Andersen
2 Anders Backe
3 Anders Backer
4 Anders Berdines
5 Anders Carstensen
6 Anders Ekonraed
7 Anders Eriksen
8 Anders Hansen
9 Anders Huusebøe
10 Anders Penne
11 Anders Schrint Adjutor
12 Anders Stillusen
13 Anders Svindth
14 Anders Sørensen
15 Anders Wiibe
16 Anders Aalløe
17 Anders Aaløe
18 Andreas Stier
19 Atlag Roinestad
20 Atlay Haama
21 Axel Danielsen
22 Bay Sørensen
23 Bendex Plesner
24 Børre Torchildsen
25 Baads leylighed
26 Baads Leylighed
27 Christen Anders. Møller
28 Christen Christensen
29 Christen Hansen
30 Christen Hassing
31 Christen Jensen Norgaard
32 Christen Pedersen
33 Christen Scharstøe
34 Christen Sodefed
35 Christian Flørnes
36 Christian Møller
37 Christian Thorngaard
38 Christian Valentinsen
39 Daniel Feyf
40 Daniel Salvesen
41 Daniel Sveinevig
42 David Tollagsen
43 David Tollisen
44 Didrich Wøye
45 Ditlev Rasmussen
46 Ebbe Luth
47 Elling Olsen
48 Engelbrecht Berentsen
49 Even Rolfsen
50 Giølle Andersen
51 Gunder Jensen
52 Gunder Jenssen
53 Gunder Larsen
54 Halvor Fiellestad
55 Halvor Olsen
56 Hans Agersøe
57 Hans Bugge
58 Hans C. Snabel
59 Hans Christian Smed
60 Hans Corneliusen
61 Hans Finchels
62 Hans Hansen
63 Hans Hiort
64 Hans Jacobsen
65 Hans Marchusen
66 Hans Mid Bøe
67 Hans Siwertsen
68 Ingvar Renni
69 Jacob Brønyldsen
70 Jacob Friis
71 Jacob Fuglesang
72 Jacob Norhus
73 Jens Andersen
74 Jens Larsen Dahl
75 Jens Nicolaysen
76 Jens Norregaard
77 Jens Olsen
78 Jens Pederersen
79 Jens Pedersen
80 Jens Schaarup
81 Jngver Renny
82 Johan Buller
83 Johan Christian Hansen
84 John Erichsen
85 John Ewje
86 John Pedersen
87 John Staalesen
88 John Willumsen
89 Jørgen Grenager
90 Jørgen Pedersen
91 Lars Bryne
92 Lars Dahl
93 Lars M. Høgenes
94 Lars M. Jansen
95 Lars Olsen
96 Lars Ølbøe
97 Lars Ølbør
98 Mads Muldrup
99 Mads Pogdall
100 Mads Quierling
101 Mads Thommesen
102 Mads Tomasen
103 Morten Michelsen Peter et Joh.
104 Nicolaj Holberg
105 Niels Bredahl
106 Niels Eegvog
107 Niels Jacobsen
108 Niels L. Haar
109 Niels Tangel
110 Ole Lens
111 Ole Møglestue
112 Ole Mørch
113 Ole Pedersen
114 Ole Tejsdedahl
115 Ole Telde
116 Ole Thomassen
117 Ole Willimsen
118 Osmund Kylland
119 Otte Carelsen
120 Peder Christensen
121 Peder Gregersen
122 Peder Hals
123 Peder Hansen
124 Peder Iversen
125 Peder Juul
126 Peder Pedersen
127 Peder Rørvig
128 Peder Thønisen Røe
129 Peder Tofte
130 Peter Broders
131 Peter Roe
132 Poul Cristensen
133 Rasmus Christophersen
134 Rasmus Soede
135 Rejer Guluvsen
136 Roal Sivertsen
137 Samuel Otto & Comp:
138 Sivert Knudsen
139 Sivert Mogensen
140 Siwert Noutland
141 Svend Hansen
142 Svend Wermundsen
143 Sven Hansen
144 Sven Wermunsen
145 Swen Penne
146 Søren Tunstad
147 Theis Jacobsen
148 Thomas Gowertzen
149 Thore Gundersen
150 Thore Malmoe
151 Thore Simonsen
152 Thor Gundersen
153 Tolli Tollisen
154 Torgie Olsen
155 Torsten Christensen
156 Tosten Salvesen
157 Tosten Staalesen
158 Tønnes Jacobsen
159 Tønnis Houe
160 Tørris Andersen
161 Valentin Hansen
162 Willem Høue
163 William Smith
164 Willum Hansen
165 Willum Kjørrefjord
166 Aage Hansen
167 Aanen Stillusen
168 Aasmund Svennevig