Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Kristiansand

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Andersen
2 Anders Backe
3 Anders Berdines
4 Anders Carstensen
5 Anders Ekonraed
6 Anders Eriksen
7 Anders Hansen
8 Anders Huusebøe
9 Anders Penne
10 Anders Schrint Adjutor
11 Anders Stillusen
12 Anders Sørensen
13 Anders Wiibe
14 Anders Aalløe
15 Anders Aaløe
16 Andreas Stier
17 Atlag Roinestad
18 Atlay Haama
19 Axel Danielsen
20 Bay Sørensen
21 Børre Torchildsen
22 Baads leylighed
23 Baads Leylighed
24 Christen Anders. Møller
25 Christen Christensen
26 Christen Hansen
27 Christen Hassing
28 Christen Jensen Norgaard
29 Christen Pedersen
30 Christen Scharstøe
31 Christen Sodefed
32 Christian Flørnes
33 Christian Møller
34 Christian Thorngaard
35 Christian Valentinsen
36 Daniel Feyf
37 Daniel Salvesen
38 Daniel Sveinevig
39 David Tollagsen
40 David Tollisen
41 Didrich Wøye
42 Ditlev Rasmussen
43 Ebbe Luth
44 Elling Olsen
45 Engelbrecht Berentsen
46 Giølle Andersen
47 Gunder Jensen
48 Gunder Jenssen
49 Gunder Larsen
50 Halvor Fiellestad
51 Halvor Olsen
52 Hans Agersøe
53 Hans Bugge
54 Hans C. Snabel
55 Hans Corneliusen
56 Hans Finchels
57 Hans Hansen
58 Hans Hiort
59 Hans Jacobsen
60 Hans Marchusen
61 Hans Mid Bøe
62 Hans Siwertsen
63 Ingvar Renni
64 Jacob Brønyldsen
65 Jacob Friis
66 Jacob Fuglesang
67 Jacob Norhus
68 Jens Andersen
69 Jens Larsen Dahl
70 Jens Nicolaysen
71 Jens Norregaard
72 Jens Olsen
73 Jens Pederersen
74 Jens Pedersen
75 Jens Schaarup
76 Jngver Renny
77 Johan Buller
78 Johan Christian Hansen
79 John Erichsen
80 John Ewje
81 John Pedersen
82 John Staalesen
83 John Willumsen
84 Jørgen Grenager
85 Jørgen Pedersen
86 Lars Bryne
87 Lars Dahl
88 Lars M. Høgenes
89 Lars M. Jansen
90 Lars Olsen
91 Lars Ølbøe
92 Lars Ølbør
93 Mads Muldrup
94 Mads Pogdall
95 Mads Quierling
96 Mads Thommesen
97 Mads Tomasen
98 Morten Michelsen Peter et Jol.
99 Nicolaj Holberg
100 Niels Bredahl
101 Niels Eegvog
102 Niels Jacobsen
103 Niels L. Haar
104 Niels Tangel
105 Ole Lens
106 Ole Møglestue
107 Ole Mørch
108 Ole Pedersen
109 Ole Tejsdedahl
110 Ole Telde
111 Ole Thomassen
112 Ole Willimsen
113 Osmund Kylland
114 Otte Carelsen
115 Peder Christensen
116 Peder Gregersen
117 Peder Hals
118 Peder Hansen
119 Peder Iversen
120 Peder Juul
121 Peder Pedersen
122 Peder Rørvig
123 Peder Thønisen Røe
124 Peder Tofte
125 Peter Broders
126 Peter Roe
127 Poul Cristensen
128 Rasmus Christophersen
129 Rasmus Soede
130 Rejer Guluvsen
131 Roal Sivertsen
132 Samuel Otto & Comp:
133 Sivert Knudsen
134 Sivert Mogensen
135 Siwert Noutland
136 Svend Hansen
137 Svend Wermundsen
138 Sven Hansen
139 Sven Wermunsen
140 Swen Penne
141 Søren Tunstad
142 Theis Jacobsen
143 Thomas Gowertzen
144 Thore Gundersen
145 Thore Malmoe
146 Thore Simonsen
147 Thor Gundersen
148 Tolli Tollisen
149 Torgie Olsen
150 Torsten Christensen
151 Tosten Salvesen
152 Tosten Staalesen
153 Tønnes Jacobsen
154 Tønnis Houe
155 Tørris Andersen
156 Valentin Hansen
157 Willem Høue
158 William Smith
159 Willum Hansen
160 Willum Kjørrefjord
161 Aage Hansen
162 Aanen Stillusen
163 Aasmund Svennevig