Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Kristiansand

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Andersen
2 Anders Backe
3 Anders Berdines
4 Anders Carstensen
5 Anders Eriksen
6 Anders Hansen
7 Anders Huusebøe
8 Anders Penne
9 Anders Stillusen
10 Anders Sørensen
11 Anders Aaløe
12 Andreas Stier
13 Atlag Roinestad
14 Atlay Haama
15 Axel Danielsen
16 Bay Sørensen
17 Børre Torchildsen
18 Baads leylighed
19 Baads Leylighed
20 Christen Anders. Møller
21 Christen Christensen
22 Christen Hansen
23 Christen Hassing
24 Christen Pedersen
25 Christen Scharstøe
26 Christian Flørnes
27 Christian Møller
28 Christian Thorngaard
29 Christian Valentinsen
30 Daniel Feyf
31 Daniel Salvesen
32 Daniel Sveinevig
33 David Tollagsen
34 David Tollisen
35 Didrich Wøye
36 Ditlev Rasmussen
37 Ebbe Luth
38 Engelbrecht Berentsen
39 Gunder Jensen
40 Gunder Jenssen
41 Gunder Larsen
42 Halvor Fiellestad
43 Halvor Olsen
44 Hans Agersøe
45 Hans Bugge
46 Hans C. Snabel
47 Hans Corneliusen
48 Hans Finchels
49 Hans Hansen
50 Hans Hiort
51 Hans Jacobsen
52 Hans Marchusen
53 Hans Mid Bøe
54 Hans Siwertsen
55 Ingvar Renni
56 Jacob Friis
57 Jacob Fuglesang
58 Jacob Norhus
59 Jens Andersen
60 Jens Larsen Dahl
61 Jens Nicolaysen
62 Jens Olsen
63 Jens Pederersen
64 Jens Pedersen
65 Jens Schaarup
66 Jngver Renny
67 Johan Buller
68 John Erichsen
69 John Ewje
70 John Pedersen
71 John Staalesen
72 John Willumsen
73 Jørgen Pedersen
74 Lars Bryne
75 Lars Dahl
76 Lars M. Høgenes
77 Lars M. Jansen
78 Lars Olsen
79 Lars Ølbøe
80 Lars Ølbør
81 Mads Muldrup
82 Mads Pogdall
83 Mads Quierling
84 Mads Thommesen
85 Mads Tomasen
86 Nicolaj Holberg
87 Niels Bredahl
88 Niels Eegvog
89 Niels L. Haar
90 Niels Tangel
91 Ole Lens
92 Ole Møglestue
93 Ole Pedersen
94 Ole Tejsdedahl
95 Ole Telde
96 Ole Thomassen
97 Ole Willimsen
98 Osmund Kylland
99 Otte Carelsen
100 Peder Christensen
101 Peder Gregersen
102 Peder Hals
103 Peder Hansen
104 Peder Iversen
105 Peder Juul
106 Peder Pedersen
107 Peder Rørvig
108 Peder Thønisen Røe
109 Peder Tofte
110 Peter Broders
111 Peter Roe
112 Poul Cristensen
113 Rasmus Christophersen
114 Rasmus Soede
115 Rejer Guluvsen
116 Roal Sivertsen
117 Samuel Otto & Comp:
118 Sivert Knudsen
119 Sivert Mogensen
120 Siwert Noutland
121 Svend Hansen
122 Svend Wermundsen
123 Sven Hansen
124 Sven Wermunsen
125 Swen Penne
126 Søren Tunstad
127 Theis Jacobsen
128 Thomas Gowertzen
129 Thore Gundersen
130 Thore Malmoe
131 Thore Simonsen
132 Thor Gundersen
133 Tolli Tollisen
134 Torgie Olsen
135 Torsten Christensen
136 Tosten Salvesen
137 Tosten Staalesen
138 Tønnes Jacobsen
139 Tønnis Houe
140 Tørris Andersen
141 Valentin Hansen
142 Willem Høue
143 William Smith
144 Willum Hansen
145 Willum Kjørrefjord
146 Aage Hansen
147 Aanen Stillusen
148 Aasmund Svennevig