Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Mandal

Nr. Skipper Fartøy
1 Abraham Fidie
2 Amund Staalesen
3 Amund Toltenees
4 Anders Andersen
5 Anders Carstensen
6 Anders Hemesen
7 Anders Houe
8 Andor Bergersen
9 Andor Bergesen
10 Bertel Bisgaard
11 Bæsse Jacobsen
12 Børre Torchildsen
13 Baads leylighed
14 Baads Leylighed
15 Christ: Clausen
16 Christen Christensen
17 Christen Jensen
18 David Tollisen
19 Ditlef Rasmusen
20 Ditlev Rasmusen
21 Ellef Michelsen
22 Engelbrecht Berentsen
23 Erich Lanne
24 Finghel Tostensen
25 Finkel Tortensen
26 Gar Stolsen
27 Gunbiørn Skibstad
28 Gundbiørn Schibstad
29 Gunder Larsen
30 Gunder Svendsen
31 Halchil Jensen
32 Halvor Fiellestad
33 Halvor Olsen
34 Hans Belland
35 Hans Corneliusen
36 Hans Ditlefsen
37 Hans Hansen
38 Hans Josephsen
39 Hans Josephsen Rabe
40 Hans Marcussen
41 Hemme Tangel
42 Hemme Tangell
43 Jacob Møller
44 James Brodie
45 Jens Nicolaisen Undahl
46 Jens Pedersen
47 Jens Pedersen Nundeland
48 Jens Spindager
49 Jens Torkelsen
50 Jeppe Olsen
51 Jesper Olsen
52 Jgild Olsen
53 John Erichsen
54 John Jørgensen
55 John Kid
56 John Nodeland
57 John Naadeland
58 John Staalesen
59 Jon Pedersen Nandland
60 Jørgen Aslaksen
61 Jørgen Biland
62 Knud Birkeland
63 Knud Torchelsen Bircheland
64 Lars Olsen
65 Mads Muldrup
66 Marcus Eeg
67 Michel Johansen
68 Niels Eegvog
69 Ole Chrestensen Hoy
70 Ole Gutormsen
71 Ole Guttormsen
72 Ole Nielsen
73 Ole Pedersen
74 Ole Ræya
75 Ole Aanonsen
76 Peder Pedersen
77 Peder Tofte
78 Peter Tønnesen Roe
79 Rasmus Sal. Ramme
80 Reyer Gulofsen
81 Roal Sivertsen
82 Salve Aslaksen
83 Salve Helgesen
84 Salve Heljesen
85 Sivert Mogentsen
86 Søren Bentsen
87 Søren Bolsen
88 Thomas Sodeland
89 Thønnes Christensen
90 Tollef Anstensen
91 Tolli Birchenæs
92 Toster Salvesen
93 Tønnes Christensen
94 Tønnes Mosvold
95 Tønnes Olsen
96 Willem H: Brækløf
97 Willum Kjørrefjord
98 Wraal Torgersen
99 Aamon Toftenes
100 Aanon Stillufsen
101 Aasmund Aanensen
102 Aasmund Aanensen Kylland