Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Mariager

Nr. Skipper Fartøy
1 Bendt Andersen
2 Bertel Erichsen
3 Cordt Simonsen
4 Cornelius Evensen
5 Hans Olsen
6 Joen Sivertsen
7 Johan Gotfred
8 Lars Gullichsen
9 Lars Thorsen
10 Niels Gregersen
11 Niels Hadslund
12 Niels Haslund
13 Niels Madsen
14 Niels Schiot
15 Niels Schiødt
16 Ole Dahl
17 Ole Hannewiig
18 Ole Larsen
19 Peter Jepsen
20 Thomas Gowersen
21 Thomas Rasmussen