Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Naschoug

Nr. Skipper Fartøy
1 Casper Simensen
2 Christen Erichsen
3 Claus Madsen Bøye
4 Cristen Christensen
5 Cristen Jensen Ørsted
6 Hans Hermansen
7 Hans Sørensen
8 Johan Frid. Holm
9 Niels Pedersen Bruun
10 Niels Priergaard
11 Peder Albret
12 Peder Albreth
13 Peder Fugl
14 Peder Nielsen
15 Ziere Rasmusen