Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Nyborg

Nr. Skipper Fartøy
1 Albrect Hermansen
2 Christian Ring
3 Erich Birkholm
4 Frantz Albert Steen
5 Gunder Thorsen
6 Hans Cristensen
7 Hans Jans Smidt
8 Hans Ramsusen
9 Hans Rasmusen
10 Hans Rasmussen
11 Herman Bierfriend
12 Jacob Jacobs
13 Jacob Knudsen
14 Jeppe Pedersen
15 Lars Erichsen
16 Lars Wichman
17 Lars Wichmann
18 Lars Wickmann
19 Lars Wikman
20 Lars Wikmann
21 Niels And. Christensen
22 Niels Madsen
23 Niels Olsen Kragerøe
24 Niels Olsen Kragrøe
25 Naamen Faber
26 Peder S: Winkler
27 Peder Winchler
28 Peder Aarslef
29 Peder Aarslek
30 Peter Winckler
31 Rasmus Knudsen
32 Rasmus Nielsen
33 Thomas Araldsen
34 Torje Ellingsen