Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Nyborg

Nr. Skipper Fartøy
1 Albrect Hermansen
2 Christian Ring
3 Erich Birkholm
4 Frantz Albert Steen
5 Gunder Thorsen
6 Hans Jans Smidt
7 Hans Ramsusen
8 Hans Rasmusen
9 Hans Rasmussen
10 Jacob Jacobs
11 Lars Erichsen
12 Lars Wichman
13 Lars Wichmann
14 Lars Wickmann
15 Lars Wikmann
16 Niels And. Christensen
17 Niels Madsen
18 Niels Olsen Kragerøe
19 Niels Olsen Kragrøe
20 Naamen Faber
21 Peder S: Winkler
22 Peder Winchler
23 Peder Aarslef
24 Peder Aarslek
25 Peter Winckler
26 Rasmus Knudsen
27 Rasmus Nielsen
28 Thomas Araldsen
29 Torje Ellingsen