Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Oude Pekela

Nr. Skipper Fartøy
1 Abel Lamerth de Vrau Elsa
2 Abraham Jans
3 Abraham Sifkes Bakker de Eindragcht
4 Alberth Hindriks Bakker
5 Anders Tap
6 Bartel Harms de Haap
7 Bartelt Harmens De Hoop
8 Beerent Jacobs
9 Berent Jacobs Bondrager
10 Bærent Hendrichs
11 Bærent Mendriks
12 Claas Derks
13 Claas H: Pottjewyt
14 Claas Harms Potievit
15 Claas Hendrichs
16 Claas Pieter Piebes
17 Claas Sibrants de Jonge Reynaar
18 Claas Sybrants de Tve Gebruders
19 Claas Zibrants de Jonge Reinaard
20 Derk Donoes
21 Dirk Bærents Mugge
22 Edzert Hendrichs
23 Edzert Hendriks
24 Efotzerdt Hendrichs
25 Eje Zibrants de 7 Provincier
26 Evert Reinders de Vreede
27 Eyde Hendrichs
28 Eye Syebrands
29 Gerit Harms
30 Gerit Jacobs de Liefde
31 Goosen Antonius Bylveldt
32 Goosen Belvoldt
33 Harm Jans Bacher
34 Harm Jans Eernaat[?] Tve Gesøsters
35 Harm Tonys Huth
36 Hendrich Berents Hoving
37 Hendrik Harms Vint.
38 Henrich Pieters Krøyler
39 Jan Derks
40 Jan Dirks
41 Jan H: Mugge
42 Jan Kyrs
43 Jan Meglofs
44 Jan Meiloss
45 Jans S. Weltkamp
46 Jan Tiddes
47 Johannes Harms
48 Jsrael Hendricks
49 Jsrael Hendriks
50 Jsrael Hinderks
51 Jsrael Hindriks
52 Liendert Harms
53 Melle Willems Pott
54 Melle Willums Pott
55 Peiter Dirchs 2
56 Peiter Dirchs 2 Gebruders
57 Petter Claasen de 4 Gebruders
58 Pieter Bruuniss
59 Pieter Claasen
60 Pieter Dirks De Te Gebruders
61 Povel Gerrits
62 Rolf Dedes
63 Rolf J: Kuper
64 Rolof Jans Cuper
65 Sikke Alders
66 Stofer Jurriens
67 Sypke Hinrichs
68 Wilke Harms
69 Willum Jans
70 Willum Jnsters
71 Wolter Jans
72 Zuir Alders