Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Plymouth

Nr. Skipper Fartøy
1 Christen Pedersen Enigheden
2 Ewen H: Holtekiær
3 Friderich Bødker
4 Friderich Bødtker
5 Gunder Svendsen
6 Jacob Larsen
7 John Bowen the Hop
8 John Kierbye Brødrene
9 Jsaac Chapmann
10 Jsaach Abrahamsen
11 Michael Krefting
12 Michael Kræfting
13 Michal Krething
14 Niels Eevnsen De 2de Søstre
15 Niels Larsen
16 Niels Pedersen
17 Peder E. Schaug Elisabet Maria
18 Peter Olsen
19 Søren Biørness Providentia