Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Plymouth

Nr. Skipper Fartøy
1 Christen Pedersen Enigheden
2 Ewen H: Holtekiær
3 Friderich Bødker
4 Friderich Bødtker
5 Gunder Svendsen
6 Jachum Borsse
7 Jacob Larsen
8 John Bowen the Hop
9 John Kierbye Brødrene
10 Jsaac Chapmann
11 Jsaach Abrahamsen
12 Lars Iversen
13 Michael Krefting
14 Michael Kræfting
15 Michal Krething
16 Morthen Arøe
17 Niels Eevnsen De 2de Søstre
18 Niels Larsen
19 Niels Pedersen
20 Niels Traasvig
21 Peder E. Schaug Elisabet Maria
22 Peter Olsen
23 Petter Frantsen Cudrio de Trende Brødre
24 Rechel Heuch
25 Søren Biørness Providentia
26 Søren Paus