Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Porsgrunn

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Løche
2 Baads leylighed
3 Friderich Falchenberg
4 Jacob Vissen Aall
5 Jens Eynersen
6 Johannes Bruu Anna Helt: Maria
7 Jsach Brodal Fides
8 Knud Joensen
9 Mads Lind Nissen Emanuel
10 Ole Nielsen Windholm Eenigheden
11 Ped: And: Watum
12 Peter And: Watum
13 Søren Løche