Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Sønderborg

Nr. Skipper Fartøy
1 Asmund Jversen
2 Asmus Jversen
3 Asmus Jwersen
4 August Seifert
5 Christian Hansen Benjamin
6 Christian Møller
7 Christoffer Tomsen
8 Claus Clausen
9 Claas Clausen
10 Hans Christian Madsen
11 Hans Cristian Madsen
12 Hans Jacobsen Miang
13 Hans Joh. Miang
14 Hans Johanesen Miang
15 Hans Johansen Mang
16 Hans Wang
17 Jacob Cordt
18 Jan Christensen
19 Jan Christians
20 Johan Christensen
21 Johannes J: Junior
22 Johannes Joh: Junior
23 Jørgen Detløfsen
24 Jørgen Hansen
25 Jørgen Thomsen
26 Lorens P. Bohne
27 Lorentz Petr. Bohne
28 Mathias Bøhne
29 Mathias P: Jwersen
30 Mathias Pet. Bohne
31 Michel Michelsen
32 Peder Sørensen Borg
33 Peter H. Rasch
34 Peter J: Berg
35 Peter Leymann
36 Peter Petersen
37 Petter Krigsman
38 Petter Nissen
39 Ulrich Olsen
40 Vallentin Cristensen