Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Setubal

Nr. Skipper Fartøy
1 Bastian Stabel
2 Bastian Aabell
3 H. Christian Falckenberg
4 Hans Ellingsen
5 Hans Falchenberg
6 Jacob B: Herlofsen
7 Jan Peter Nissen
8 Jens Carlsen Petrus
9 Lars Jversen
10 Nicolai Petersen
11 Ole Dahl
12 Peter A. Haubiørn
13 Peter Bentzen
14 Peter Bentzen Tvende Søstre
15 Peter Jacobsen
16 Aanon Giertsen