Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Setubal

Nr. Skipper Fartøy
1 Bastian Stabel
2 Bastian Aabell
3 H. Christian Falckenberg
4 Hans Ellingsen
5 Hans Falchenberg
6 Jacob B: Herlofsen
7 Jacob Grubbe Concordia
8 Jan Peter Nissen
9 Jens Carlsen Petrus
10 Lars Jversen
11 Lars Wright Peter Aarnes
12 Lorentz KLeef Sara Felix
13 Nicolai Petersen
14 Ole Dahl
15 Peter A. Haubiørn
16 Peter Bentzen
17 Peter Bentzen Tvende Søstre
18 Peter Jacobsen
19 Aanon Giertsen