Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Skagen

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Homann
2 Anders Houemann
3 Anders Houmann
4 Fedder Nielsen
5 Jens Christensen
6 Jens Cristensen
7 Jens Karreth
8 Jens Karrot
9 Jens Pedersen
10 Jens Petersen
11 Jep Pedersen Broulund
12 Jørgen Frandsen
13 Jørgen Frantsen
14 Lars T: Høyer
15 Mads Picher
16 Michel Sørensen
17 Niels Christensen Leer
18 Niels Leen
19 Niels Leer
20 Niels Sorensen
21 Niels Sørensen
22 Peder Christensen Holm
23 Peder Holm
24 Peder Jacobsen Holst