Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Skien

Nr. Skipper Fartøy
1 Abram Gundersen
2 Anders Drange
3 Anders Echonrøed
4 Anker
5 Baltzar Hanssen
6 Baads leylighed
7 Baads Leylighed
8 Didrik von Cappellen
9 Erich Christensen
10 Eskild Thrane
11 Gisle Jngebretsen
12 Knud Kondahl
13 Lars Blom
14 Mad: sal: Hans Nielsens
15 Mads Nielsen
16 Niels Berg
17 Oche Hemsen
18 Ole Guttormsen
19 Stian Nielsen
20 Søren Bentsen