Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Slependen

Nr. Skipper Fartøy
1 Abraham Gundersen
2 Anders Drange
3 Anders Hansen
4 Anders Hanssen
5 Anders Jensen
6 Anders Johannesen
7 Andreas Rasmusen
8 Ansteen Larsen
9 Aslach Knudsen
10 Casper Schumacker
11 Christen Andersen
12 Christen Hansen
13 Christen Hermandsen
14 Christen Madsen
15 Christen Madtsen
16 Christopher Nielsen
17 Christopher Olsen
18 Cristopher Rasmusen
19 Daniel Odsen
20 Daniel Odsen Svennovig
21 Elias Amundsen
22 Elias Amundsen Ørbek
23 Engelbreth Olssen
24 Engelbret Olsen
25 Eskild Trane
26 Even Larsen
27 Even Larssen
28 Even Pedersen
29 Frands Aanonsen
30 Frans Aanonsen
31 Friderich Friderichsen
32 Gunder Sørensen
33 Hans Christensen
34 Hans Christensen Wollen
35 Hans Chrit: Minor
36 Hans Haraldsen
37 Hans Jacobsen
38 Hans Jansen
39 Hans Josephsen
40 Hans Josephsen Sabe
41 Hans Olsen
42 Hans Pedersen
43 Hans Rabe
44 Hans Torgrimsen
45 Harm Jan Siords
46 Hendrik Schalkan
47 Henrich Frantzen
48 Henrich Winther
49 Jacob Larsen
50 Jens Lisberg
51 Jens Mickelsen
52 Jens Svendsen
53 Jens Svensen
54 Jespen Jwens
55 Jgield Olsen
56 Jonathan Pedersen
57 Jver Andersen
58 Jwer Andersen
59 Jørgen Eliassen
60 Jørgen Thomsen
61 Knud Axelsen
62 Knud Axoelsen
63 Knud Kittelsen
64 Knud Mortensen
65 Lars Andersen
66 Lars Helgesen
67 Lars Olsen
68 Lars Pedersen
69 Lars Syversen
70 Lars Sørensen
71 Markus Lorentsen
72 Mathias P: Jversen
73 Niels Berentzen
74 Niels Berntzen
75 Niels Høyer
76 Ole Andersen
77 Ole Brands
78 Ole Heusevig
79 Ole Larsen
80 Ole Mangnussen
81 Ole Nielsen
82 Ole Storud
83 Ole Aanensen
84 Paul Henrichsen
85 Peder Andersen
86 Peder Ewensen
87 Peder Holm
88 Peder Nielsen
89 Peder Simensen
90 Peder Svenstrup
91 Peder Syversen
92 Peder Wigh
93 Peder Wigs
94 Petter Bøyesen
95 Søren Nielsen
96 Søren Thorsen
97 Thomas Christian
98 Thomas Hansen Egeness
99 Willem Ellefsen Slæben
100 Willum Ellefsen
101 Wrold Pedersen