Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Spania

Nr. Skipper Fartøy
1 Detlev Freuchen Mercurius
2 Diderich Kruuse Neptunus
3 Diderick Kruuse
4 Henrich Andersen
5 Johan G. Payeson De gerdhard
6 Just Adolfs. Pahusen
7 Peter A. Haubiørn Speculation
8 Richtes Reikkertz
9 Thomas Kydd
10 Willum Groosj