Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Stavanger

Nr. Skipper Fartøy
1 Abram Gundersen
2 Anders Andersen
3 Anders Bendicesen
4 Anders Bendiksen
5 Anders Dagstrup
6 Anders Haue
7 Anders Holm
8 Anders Houe
9 Anders Hove
10 Anders Huusebøe
11 Anders Noue
12 Andreas Berdineson
13 Andreas Taarland
14 Biørn Randa
15 Baads leylighed
16 Carl Carlsen
17 Christian Brechestøel
18 Christian Bugge
19 Christopher Eeg
20 David Rob
21 Elias Eriksen Frihoug
22 Elias Eriksen Tvihoug
23 Endre Jacobsen
24 Gunder Hoff
25 Gunders Olsen
26 Halvor Olsen
27 Hans J. Smit
28 Hans Kiersbom
29 Jacob Nordhuus
30 Jacob Norhuus
31 Jacob Wagle
32 Jan Harrestad
33 Jens Jorstad
34 Jens Jørstad
35 Jens Olsen
36 Johan Buthler
37 Johan Butler
38 Johannes Dueberg
39 Johan Raime
40 Johan Reime
41 Jørgen Hafsøen
42 Jørgen Schanche
43 Knud Anfinsen
44 Lars And: Paulsen
45 Lars And. Paulsen
46 Lars Davidsen
47 Lars Holm
48 Lars Larsen
49 Lars M. Hugenes
50 Lars M. Høgenes
51 Lars Mogensen Høgenæs
52 Lars Ølbør
53 Mads Kiørefjord
54 Niels Eegvaag
55 Niels Eegwog
56 Niels Egvaag
57 Niels Egvaas
58 Niels Egwog
59 Niels Jacobsen
60 Niels L. Haar
61 Niels Larsen
62 Niels Larssen
63 Niels Svenvig
64 Ole Bugge
65 Ole Bærnen
66 Ole Haga
67 Ole Helgesen
68 Ole Heljesen
69 Ole Pedersen
70 Ovald Siursen
71 Peder Jacobsen
72 Peter Nordhuus
73 Peter O: Dageland
74 Rasmus Christophersen
75 Rasmus Engelsen
76 Roal Sivertsen
77 Rolf Dijbing
78 Samuel Holm
79 Samuel Aarsvold
80 Steen Nedrebøe
81 Svend Haar
82 Søren Wøye
83 Thore Huusebye
84 Thor Huusebye
85 Thønnes Haue
86 Tosten Rasmusen
87 Willum Kjørrefjord