Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Stavanger

Nr. Skipper Fartøy
1 Abram Gundersen
2 Anders Andersen
3 Anders Bendicesen
4 Anders Bendiksen
5 Anders Dagstrup
6 Anders Haue
7 Anders Holm
8 Anders Houe
9 Anders Hove
10 Anders Huusebøe
11 Anders Noue
12 Andreas Berdineson
13 Andreas Taarland
14 Biørn Randa
15 Baads leylighed
16 Carl Carlsen
17 Christen Jensen
18 Christian Brechestøel
19 Christian Bugge
20 Christopher Eeg
21 David Rob
22 Elias Eriksen Frihoug
23 Elias Eriksen Tvihoug
24 Endre Jacobsen
25 Gunder Hoff
26 Gunders Olsen
27 Halvor Olsen
28 Hans J. Smit
29 Hans Kiersbom
30 Jacob Nordhuus
31 Jacob Norhuus
32 Jacob Wagle
33 Jan Harrestad
34 Jens Jorstad
35 Jens Jørstad
36 Jens Olsen
37 Johan Buthler
38 Johan Butler
39 Johannes Dueberg
40 Johan Raime
41 Johan Reime
42 Jørgen Hafsøen
43 Jørgen Schanche
44 Knud Anfinsen
45 Lars And: Paulsen
46 Lars And. Paulsen
47 Lars Davidsen
48 Lars Holm
49 Lars Larsen
50 Lars M. Hugenes
51 Lars M. Høgenes
52 Lars Mogensen Høgenæs
53 Lars Ølbør
54 Mads Kiørefjord
55 Niels Eegvaag
56 Niels Eegwog
57 Niels Egvaag
58 Niels Egvaas
59 Niels Egwog
60 Niels Jacobsen
61 Niels L. Haar
62 Niels Larsen
63 Niels Larssen
64 Niels Svenvig
65 Ole Bugge
66 Ole Bærnen
67 Ole Haga
68 Ole Helgesen
69 Ole Heljesen
70 Ole Pedersen
71 Ovald Siursen
72 Peder Jacobsen
73 Peter Nordhuus
74 Peter O: Dageland
75 Rasmus Christophersen
76 Rasmus Engelsen
77 Roal Sivertsen
78 Rolf Dijbing
79 Samuel Holm
80 Samuel Aarsvold
81 Steen Nedrebøe
82 Svend Haar
83 Søren Wøye
84 Thore Huusebye
85 Thor Huusebye
86 Thønnes Haue
87 Torkild Rasmusen
88 Tosten Rasmusen
89 Willum Kjørrefjord