Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Stavanger

Nr. Skipper Fartøy
1 Abram Gundersen
2 Anders Andersen
3 Anders Bendicesen
4 Anders Bendiksen
5 Anders Haue
6 Anders Holm
7 Anders Houe
8 Anders Noue
9 Andreas Berdineson
10 Andreas Taarland
11 Biørn Randa
12 Baads leylighed
13 Carl Carlsen
14 Christian Brechestøel
15 Christian Bugge
16 Christopher Eeg
17 David Rob
18 Elias Eriksen Frihoug
19 Gunder Hoff
20 Gunders Olsen
21 Halvor Olsen
22 Hans J. Smit
23 Hans Kiersbom
24 Jacob Nordhuus
25 Jacob Norhuus
26 Jacob Wagle
27 Jens Jorstad
28 Jens Jørstad
29 Jens Olsen
30 Johan Buthler
31 Johan Butler
32 Johan Raime
33 Johan Reime
34 Jørgen Hafsøen
35 Jørgen Schanche
36 Knud Anfinsen
37 Lars And: Paulsen
38 Lars And. Paulsen
39 Lars Davidsen
40 Lars M. Hugenes
41 Lars M. Høgenes
42 Lars Mogensen Høgenæs
43 Lars Ølbør
44 Mads Kiørefjord
45 Niels Eegvaag
46 Niels Eegwog
47 Niels Egvaag
48 Niels Egvaas
49 Niels Egwog
50 Niels Jacobsen
51 Niels L. Haar
52 Niels Larssen
53 Niels Svenvig
54 Ole Bærnen
55 Ole Haga
56 Ole Helgesen
57 Ole Pedersen
58 Peter O: Dageland
59 Rasmus Christophersen
60 Rasmus Engelsen
61 Roal Sivertsen
62 Rolf Dijbing
63 Samuel Holm
64 Steen Nedrebøe
65 Svend Haar
66 Søren Wøye
67 Thore Huusebye
68 Thor Huusebye
69 Thønnes Haue
70 Tosten Rasmusen
71 Willum Kjørrefjord