Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Stege

Nr. Skipper Fartøy
1 Albert Albortsen
2 Albret Hermansen
3 Anders Hansen Schaar
4 Christen Christensen
5 Christen Jørgensen
6 Hans Christ: Minor
7 Hans Lauritz Bøger
8 Hans N: Halling
9 Hans Nielsen Halling
10 Hans Pet: Kromann
11 Levin Hamen
12 Niels Petersen
13 Ole Anders: Jyllyng
14 Rasmus Andersen
15 Rasmus Andreassen
16 Rasmus Andresen
17 Rasmus C: Fabretius
18 Rasmus L: Koch
19 Rasmus Olsen