Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Tønsberg

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Dahle Gamle Norge
2 Anders Ekornrød
3 Anders Jversen
4 Anders Jversen Brattekled?
5 Anders Knudsen Berg
6 Anker
7 Aslach Pedersen Fortuna
8 Bent Olsen
9 Baadsleilighed
10 Baads leylighed
11 Baads Leylighed
12 Christen Blom
13 Christen Hermansen
14 Christen Hernmansen
15 Christen Knudsen Krog
16 Christen Ol: Howland
17 Christian Aamodt
18 Ellias Føyer
19 Even A Movig
20 Friderich Ekkersberg
21 Friderich Hauff
22 Hack Olsen Sem
23 Halvor Wiborg
24 Hans Andersen Bie
25 Hans Jacobsen
26 Jacob Fuglesang
27 Jan Føyen
28 Jens Nielsen Scharuup
29 Jens Nielsen Schaarup
30 Johann D: Kelck
31 Johannes J: Junior
32 Johannes Steenberg
33 John Coven
34 Jsaach Abrahamsen
35 Jver Elligers
36 Jørgen Bache
37 Knud Paulsen
38 Knud Paulsen Schierpe
39 Knud Tømmereeg
40 Lars Erichsen
41 Lars Hofland
42 Lars L: Sundene
43 Lyder Holm
44 Madame Smith
45 Mads Hansen Dahl
46 Mathias Olsen
47 Ole Christ. Grøn
48 Ole Huusvig
49 Ole Pedersen
50 Ole Thorssen
51 Ousker Petersen
52 Rasmus Holders Haabet
53 Rasmus O: Føyen
54 Rasmus Rasmusen
55 Rolf Møller
56 Semb
57 Steen Nedrebøe
58 Truls Weijor
59 Winge