Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Tønsberg

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Dahle Gamle Norge
2 Anders Ekornrød
3 Anders Jversen
4 Anders Jversen Brattekled?
5 Anders Kielle
6 Anders Knudsen Berg
7 Anders Kølle
8 Anders Sørensen
9 Anders Wulfsberg
10 Andreas Møller
11 Anker
12 Aslach Pedersen Fortuna
13 Bent Olsen
14 Baadsleilighed
15 Baads leylighed
16 Baads Leylighed
17 Christen Blom
18 Christen Hermansen
19 Christen Hernmansen
20 Christen Knudsen Krog
21 Christen Ol: Howland
22 Christian Aamodt
23 Christopher Manal
24 Cristian Runtom
25 David Bull
26 Eilert Winter
27 Elias Toien
28 Ellias Føyer
29 Even A Movig
30 Ewen Halvorsen
31 Friderich Ekkersberg
32 Friderich Hauff
33 Gregers Bentzen
34 Hack Olsen Sem
35 Halvor Wiborg
36 Hans Andersen Bie
37 Hans Jacobsen
38 Hans Jørgen Gurtler
39 Hans Olsen
40 Hans Olsen og Jacob Føyen
41 Jacob Fuglesang
42 Jacob Føyen
43 Jan Føyen
44 Jens Nielsen Scharuup
45 Jens Nielsen Schaarup
46 Jesper Olsen
47 Johan Christopher Schultz
48 Johan Manall
49 Johann D: Kelck
50 Johannes Heenberg
51 Johannes J: Junior
52 Johannes Steenberg
53 John Coven
54 Jsaach Abrahamsen
55 Jver Elligers
56 Jørgen Bache
57 Knud Paulsen
58 Knud Paulsen Schierpe
59 Knud Tømmereeg
60 Lars Erichsen
61 Lars Hofland
62 Lars L: Sundene
63 Lyder Holm
64 Madame Smith
65 Mads Hansen Dahl
66 Mathias Olsen
67 Mattias Føjen
68 Niels Coch
69 Ole Christ. Grøn
70 Ole Grette
71 Ole Huusvig
72 Ole Olsen
73 Ole Pedersen
74 Ole Thorssen
75 Ousker Petersen
76 Rasmus Holders Haabet
77 Rasmus O: Føyen
78 Rasmus R. Sckoug
79 Rasmus Rasmusen
80 Rolf Møller
81 Semb
82 Steen Nedrebøe
83 Thomas Paus
84 Tormod Olsen
85 Truls Weijor
86 Winge