Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Tønsberg

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Dahle Gamle Norge
2 Anders Ekornrød
3 Anders Jversen
4 Anders Jversen Brattekled?
5 Anders Kielle
6 Anders Knudsen Berg
7 Anders Kølle
8 Anders Sørensen
9 Anders Wulfsberg
10 Andreas Møller
11 Anker
12 Aslach Pedersen Fortuna
13 Bent Olsen
14 Baadsleilighed
15 Baads leylighed
16 Baads Leylighed
17 Christen Blom
18 Christen Hermansen
19 Christen Hernmansen
20 Christen Knudsen Krog
21 Christen Ol: Howland
22 Christian Aamodt
23 Christopher Manal
24 Claus Pedersen
25 Cristian Runtom
26 David Bull
27 Eilert Winter
28 Elias Toien
29 Ellias Føyer
30 Even A Movig
31 Ewen Halvorsen
32 Friderich Ekkersberg
33 Friderich Hauff
34 Gregers Bentzen
35 Hack Olsen Sem
36 Halvor Wiborg
37 Hans Andersen Bie
38 Hans Jacobsen
39 Hans Jørgen Gurtler
40 Hans Olsen
41 Hans Olsen og Jacob Føyen
42 Jacob Fuglesang
43 Jacob Føyen
44 Jan Føyen
45 Jens Nielsen Scharuup
46 Jens Nielsen Schaarup
47 Jesper Olsen
48 Johan Christopher Schultz
49 Johan Manall
50 Johann D: Kelck
51 Johannes Heenberg
52 Johannes J: Junior
53 Johannes Steenberg
54 John Coven
55 Jsaach Abrahamsen
56 Jver Elligers
57 Jørgen Bache
58 Knud Paulsen
59 Knud Paulsen Schierpe
60 Knud Tømmereeg
61 Lars Erichsen
62 Lars Hofland
63 Lars L: Sundene
64 Lyder Holm
65 Madame Smith
66 Mads Hansen Dahl
67 Mathias Olsen
68 Mattias Føjen
69 Niels Coch
70 Ole Christ. Grøn
71 Ole Grette
72 Ole Huusvig
73 Ole Nielsen
74 Ole Olsen
75 Ole Pedersen
76 Ole Thorssen
77 Ousker Petersen
78 Rasmus Holders Haabet
79 Rasmus O: Føyen
80 Rasmus R. Schoug
81 Rasmus Rasmusen
82 Rolf Møller
83 Semb
84 Steen Nedrebøe
85 Thomas Paus
86 Thor Christoph. Manum
87 Tormod Olsen
88 Truls Weijor
89 Winge